Nieuws

Geen goede huisvader? Dan ook geen vergoeding bij schade

Als verzekerde ben je verplicht om schade zo veel mogelijk te voorkomen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat schade voor eigen rekening komt.

maandag 18 juni 2018
Geen goede huisvader? Dan ook geen vergoeding bij schade

Pieter legde bij het parkeren zijn camera even op de parkeerautomaat. Volop in gedachten schuift hij het parkeerkaartje onder de autoruit. Pas in de stad komt hij er tot zijn schrik achter dat de camera nog op de automaat ligt. Te laat, eenmaal terug op de parkeerplaats wacht een vervelende verrassing. Het toestel is weg. Kan hij de schade bij zijn verzekeraar indienen?

Of de man Pieter heet weten we niet. Het voorval zelf vond wel daadwerkelijk plaats. De man had er door familieomstandigheden zijn gedachten niet bij. Zijn verzekeraar gaf echter niet thuis en vond het zijn eigen verantwoordelijk. Het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, deelde die mening.

Wees een goede huisvader

Bij het sluiten gaat de verzekeraar de verplichting aan je onder voorwaarden schadeloos te stellen. Als verzekerde ga je zelf ook een verplichting aan, namelijk het zijn van een goede huisvader. Vanuit juridisch perspectief wil dit zeggen dat je er alles aan doet om schade te voorkomen en te beperken. Het Kifid oordeelde bij het eerdere voorbeeld dat het tien minuten achterlaten van de camera daar niet onder valt.

Niet alleen bij diefstal geldt de eigen verantwoordelijk. Laat je het raam open en daardoor waterschade in huis? Ook dan komt de schade voor eigen rekening. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt door achterstallig onderhoud.

Grijs gebied

Lang niet in elke situatie is 100 procent duidelijk wie er recht van spreken heeft, de verzekeraar of de verzekerde. In een eerdere rechtszaak stond een gestolen aanhanger centraal. Deze was door een oom aan zijn neef uitgeleend en vervolgens gestolen. De neef betaalde de opgelopen schade aan zijn oom en claimde het op zijn aansprakelijkheidsverzekering. De hoge raad gaf in deze zaak het volgende aan over wat van een goed huisvader wordt verwacht:

“Wat de zorgplicht van ‘een goed huisvader’ inhoudt, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de inhoud van de overeenkomst, waaronder begrepen het bij de overeenkomst beoogde gebruik van de zaak, de aard van het geleende en eventueel naast de bruikleen tussen partijen bestaande (rechts)betrekkingen, alsmede van de redelijkheid en billijkheid.”

Controleer op uitsluitingen

Duidelijk is dat je eigen verantwoordelijkheid als verzekerde afhankelijk is van meerdere factoren en per situatie verschilt. Lees goed de voorwaarde en controleer welke uitsluitingen gelden op de dekking van je verzekeringen. Ook met gezond verstand is veel schade te voorkomen.

Is er al sprake van schade? Geef dit zo snel mogelijk door aan je verzekeraar. Zorg er ook voor dat je verdere schade zo veel mogelijk beperkt, zoals het een goed huisvader betaamt. 

Een verzekeraar heeft er niet direct baat bij om schade uit te keren, tegenovergesteld aan jouw belang dus. Zorg er dan ook voor dat je kan bewijzen een goed huisvader te zijn. Bijvoorbeeld met facturen die aantonen dat er onderhoud aan je huis is gedaan of foto’s van de maatregelen die je hebt genomen om schade te beperken. En niet te vergeten, leg vooral geen spullen op parkeerautomaat…

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie