Nieuws

Eerste wijzigingen zorgverzekering 2019

In 2019 wordt de eigen bijdrage bij de aanschaf van medicijnen gemaximeerd. Verder biedt de basiszorgverzekering volgend jaar een vergoeding voor hulp bij het tegengegaan van overgewicht. Alle wijzigingen die nu bekend zijn...

dinsdag 5 juni 2018
Eerste wijzigingen zorgverzekering 2019

Werk je op doktersadvies aan het terugdringen van overgewicht, dan kun je in 2019 kosten voor bepaalde hulp vergoed krijgen vanuit de zorgverzekering. Het is één van de wijzigingen die al bekend gemaakt zijn door de overheid. Minder goed nieuws is er voor mensen die op recept paracetamol gebruiken, dit medicijn wordt volgend jaar niet meer vergoed. Wat wijzigt er nog meer?

De overheid bepaalt de inhoud van de basiszorgverzekering. Jaarlijks wordt hierdoor bepaalde zorg geschrapt en komt er aan de andere kant weer een vergoeding van een medicijn of behandeling bij.

Hulp bij overgewicht in basiszorgverzekering

Huisartsen kunnen mensen met overgewicht doorverwijzen naar een zogeheten gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Vanaf volgend jaar kunnen aanbieders van een GLI-programma bepaalde kosten declareren bij de verzekeraar. Het doel van GLI is het tegengaan van overwicht door het stimuleren van beweging het onder begeleiding aanpassen van het eetpatroon.

Met de vergoeding vanuit de basiszorgverzekering wil de overheid meer doen aan preventieve gezondheidszorg. Dit met de verwachting dat preventie uiteindelijk zorgt voor afname van andere duurdere behandelingen.

Bijbetaling medicijnen gemaximeerd op € 250

Voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Deze bijdrage staat los van de € 385 (2018) aan eigen risico die voor jouw rekening komt als je zorg nodig hebt. Bij bepaalde medicijnen kunnen de kosten die je zelf maakt behoorlijk oplopen. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze eigen bijdrage volgend jaar maximaal € 250 bedraagt.

Paracetamol uit het pakket

per 1 januari vervalt vergoeding van paracetamol vanuit de basiszorgverzekering. Ditzelfde geldt voor bepaalde vitaminen en mineralen die ook bij de apotheek om de hoek te koop zijn. Deze wijziging volgt op advies van het Zorginstituut. Het instituut geeft aan dat de kosten voor paracetamol per patiënt gemiddeld iets meer dan één euro per week bedragen. Het reumafonds is minder optimistisch en geeft aan dat dit voor honderdduizenden reumapatiënten een hogere kostenpost is.

Ruimere regeling zittend ziekenvervoer

Is het voor jou medisch noodzakelijk om zittend naar een onderzoek of controle te gaan? In dat geval kun je sneller kosten voor het vervoer declareren, de regeling rond zittend ziekenvervoer wordt volgend jaar verruimd. Een andere wijziging is oefentherapie bij COPD. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen zelf betalen. Volgend valt de therapie vanaf behandeling 1 onder de dekking.

Over de premie van de zorgverzekering in 2019 valt nog weinig te zeggen, al moeten we volgens diverse zorgverzekeraars rekening houden met een verdere kostenstijging. Rond Prinsjesdag worden de wijzigingen van de basiszorgverzekering bekend gemaakt en weten we meer over de inhoud. Wordt vervolgd!

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie