Nieuws

Overwerk telt nu mee voor vakantiegeld. Waar heb je nog meer recht op?

Ontvang je altijd 8 procent vakantiegeld en hoe zit het met de nieuwe regels rond overwerken? De belangrijkste regels over vakantiegeld op een rij. Check waar je recht op hebt.

woensdag 16 mei 2018
Overwerk telt nu mee voor vakantiegeld. Waar heb je nog meer recht op?

Rond mei brengt de loonstrook voor veel mensen goed nieuws. Tijd voor de uitkering van het jaarlijkse vakantiegeld! Heb je afgelopen periode veel overuren gemaakt? Dan kan het nog positiever uitpakken. Sinds dit jaar zijn werkgevers verplicht bij het berekenen van het vakantiegeld ook overuren mee te nemen. Waar heb je nog meer recht op in loondienst?

Werkgevers hebben wettelijke verplichtingen als het gaat om het uitkeren van vakantiegeld. In sommige situaties kan daarvan afgeweken worden op basis van een CAO of afspraken die met jou persoonlijk worden gemaakt.

Altijd minimaal 8 procent vakantiegeld?

Je vakantiegeld wordt berekend over jouw brutoloon, ofwel het salaris zonder dat er al sociale premies en belastingen vanaf zijn. In principe dien je minimaal 8 procent over dit loon te ontvangen.

In een CAO kan worden bepaald dat er geen recht is op vakantiegeld, of op een lager bedrag. Wel moet je salaris in dat geval minstens 108 procent van het minimumloon te zijn. Een andere uitzondering geldt wanneer je meer dan 3 keer het minimumloon ontvangt. Dan kan jouw werkgever schriftelijk met je afspreken dat er geen of minder vakantiegeld wordt uitgekeerd.

Vakantiegeld ook bij ziekte

Als je in loondienst werkt en ziek bent, krijg je doorgaans je salaris doorbetaald. Ook over die periode ontvang je vakantiegeld. Met name bij langdurige ziekte is het mogelijk dat je een lager salaris ontvangt. Stel dat dit 70 procent van je reguliere bruto loon is, dan wordt het vakantiegeld berekend over dat bedrag.

Overwerk telt nu mee

Sinds 1 januari zijn werkgevers verplicht om ook over het uitbetaalde overwerk vakantiegeld te berekenen. Dit geldt voor alle in 2018 uitbetaalde overuren, zelfs als het daadwerkelijke werk vorig jaar is gedaan.

Tot eind 2018 mag ervoor worden gekozen om overuren te compenseren met vrije uren (tijd-voor-tijd). Vakantiegeld is over die uren niet van toepassing aangezien er geen sprake is van extra salaris. Vanaf 2019 is dit alleen toegestaan als het in de voor jouw werk relevante CAO is vastgelegd.

Vakantiegeld hetzelfde belast als normaal salaris

Reken jezelf niet te snel rijk, de belastingdienst eist een deel van je vakantiegeld op. In tegenstelling tot vaak gedacht wordt vakantiegeld hetzelfde belast als regulier loon. Dat het uiteindelijke bedrag soms tegenvalt komt door de verschillende belastingschijven. Naarmate je jaarlijkse verdiensten stijgen, kom je in schijven terecht waarbij een hoger belastingtarief geldt. Aangezien je vakantiegeld altijd bovenop je andere salaris komt, reken je er sneller een hoog belastingtarief over af.

Heb je geen dure vakantie in de planning? Denk in dat geval eens aan het extra aflossen van je hypotheek met het vakantiegeld. Daar heb je vaak lang plezier aan in de vorm van lagere maandlasten. Ook het doorzetten van een geplande verbouwing kan een zinvolle investering zijn.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie