Nieuws

Uitvaartverzekering kan bijdragen aan laatste zorg

Wie betaalt de zorgkosten in de laatste levensfase? De eigen bijdrage voor extra zorg wordt volgens een grote uitvaartverzekeraar sterk onderschat.

vrijdag 8 september 2017
Uitvaartverzekering kan bijdragen aan laatste zorg

Weet jij wat je betaalt voor extra zorg in de laatste fase van je leven? Meer dan de helft van de Nederlanders is zich daar niet bewust van, blijkt uit onderzoek van een uitvaartverzekeraar. Mensen houden onvoldoende rekening met eigen bijdragen en extra kosten. Een uitvaartverzekering kan soms eerder uitkeren voor laatste zorgwensen.

Naarmate je ouder wordt, heb je meer zorg nodig. Bijvoorbeeld hulp met bepaalde handelingen in het huishouden. Of medicijnen, verzorging en verpleging. Al deze zaken kosten geld. Toch zou ruim veertig procent van de Nederlanders deze bijkomende kosten niet kunnen betalen. Juist als het erop aankomt, is er vaak geen geld meer over voor laatste wensen.

Veel zorgkosten voor eigen rekening

Meer dan de helft van de ondervraagden gelooft dat zij in de laatste levensfase compleet ontzorgd worden door de overheid. Dat is slechts gedeeltelijk waar. Ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken hebben recht op een vergoeding. Dat gaat onder andere via de wet maatschappelijke ondersteuning en de wet langdurige zorg. Hiervoor geldt echter een eigen bijdrage. Een deel van de zorgkosten betaal je dus zelf.

Hoeveel betaal je zelf?

Kom je tijdelijk of voor langere tijd in een zorginstelling terecht? Dan betaal je maandelijks een eigen bijdrage. In 2017 is dat minstens 160 euro per maand, met een maximum van 842,80 euro (lage bijdrage) tot 2.312 euro (hoge bijdrage).

De exacte hoogte hangt af van je vermogen en je inkomen van twee jaar geleden. Op de website van het CAK kun je de eigen bijdrage berekenen. De lage bijdrage betaal je de eerste zes maanden. De hoge bijdrage in de periode daarna.


De verwachting is dat de zorgkosten voor ouderen de komende jaren verder blijven stijgen. Niet voor niets gaan de premie van de zorgverzekering en het eigen risico volgend jaar omhoog. Ouderen komen soms door de hoge zorgkosten nu al financieel in de problemen.

Belang van uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit je af om de kosten van je uitvaart te dekken. Als dat een kapitaalverzekering is, dan krijgen je nabestaanden een bedrag uitgekeerd in geld. Het is soms wrang dat er na je overlijden geld beschikbaar komt, terwijl je liever wat extra zorg had ingekocht om bijvoorbeeld tot het einde thuis te blijven wonen.

Er zijn daarom uitvaartverzekeringen die op verzoek al een deel van het bedrag uitkeren voor mensen die geen behandeling meer krijgen. Dat geld kan ingezet worden voor extra zorg, maar ook om een laatste wens te vervullen.

Oude uitvaartverzekering niet altijd voldoende

Heb je al jaren geleden een kapitaalverzekering voor je uitvaart afgesloten? Mogelijk is de uitkering lager dan je zou verwachten. Bekijk daarom of je oude uitvaartverzekering nog voldoende toereikend is.

Je kunt zelf geld sparen voor je laatste wensen, maar je kunt ook een uitvaartverzekering afsluiten. Met een uitvaartverzekering hou je de regie over je eigen uitvaart. Hoe jonger je bent, hoe lager de premie. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie