Nieuws

Premie zorgverzekering iets omhoog, eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico is in de afgelopen jaren flink gestegen. Met uitschieters tot € 130 per jaar. In 2017 blijft het verrassend gelijk. Wat valt er ook weer allemaal onder?

woensdag 7 september 2016
Premie zorgverzekering iets omhoog, eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico bij zorgverzekering is in de afgelopen jaren fors gestegen. Bedroeg deze in  2009 nog € 155, afgelopen jaar stond er al € 385 op de teller. Aan de jaarlijkse stijging komt in 2017 een eind. Het eigen risico blijft gelijk aan dit jaar, zo melden Haagse bronnen aan landelijke media. Ook lijkt de stijging van de zorgverzekeringspremie zelf mee te vallen. Een meevaller voor wie zorg uit de basisverzekering nodig heeft.

Voor nagenoeg alle zorg uit het basispakket betaal je de kosten eerst zelf, totdat je eigen risico ‘op’ is. Heb je daarna zorg nodig, geldt een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Uitzonderingen eigen risico

Niet alle zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • De kosten voor de huisarts
  • De kosten voor kraamzorg /verloskunde
  • Tandartskosten voor verzekerden die jonger zijn dan 18 jaar
  • Wijkverpleging
  • Hulpmiddelen in bruikleen via een thuiszorginstantie

Deze uitzonderingen gelden voor 2016. De exacte inhoud van de basisverzekering 2017 is op dit moment nog niet bekend.

Sterke stijging verplicht eigen risico

In de afgelopen jaren werd jaar op jaar het eigen risico verhoogd. Soms met forse stappen. Bijvoorbeeld in 2013, destijds gingen de kosten die je zelf draagt met maar liefst € 130 omhoog ten opzichte van het jaar ervoor.

Eigen bijdrage niet hetzelfde

Je bent niet de eerste die bij een bezoek aan de apotheek tot je verrassing constateert dat je moet bijbetalen voor de medicijnen. Dit heeft niet automatisch iets met jouw eigen risico te maken. Er is namelijk ook nog een eigen bijdrage. Daarbij betaal je zelf een deel van het medicijn of de behandeling. Deze bijdrage staat los van het eigen risico. Het kan dus voorkomen dat je bij het halen van een medicijn zelf een bijdrage moet betalen terwijl  ook het eigen risico telt. De overheid bepaalt bij welk medicijn of behandeling je een eigen bijdrage dient te betalen en hoe hoog deze is.

Stijging premie zorgverzekering

Ieder jaar maakt de overheid een schatting van de gemiddelde kosten voor de zorgverzekering (basis). Voor volgend jaar is dit gemiddeld € 3,50 per maand, ofwel 42 per jaar. Dit blijkt uit gelekte Prinjesdag-documenten. Hiermee kost de basiszorgverzekering gemiddeld € 103 per maand.

Overigens wordt het daadwerkelijke kostenverschil ten opzichte van dit jaar pas duidelijk nadat zorgverzekeraars hun premies hebben gecommuniceerd. De inschatting van de overheid is vaak wat pessimistisch. Zo werd afgelopen jaar een stijging van  € 7 per maand voorzien. In de praktijk bleek dit slecht € 3 te zijn.

In de politiek is de discussie over de kosten van de zorg al aan de gang. Hiermee wordt voorgesorteerd op de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Ook het eigen risico zelf staat ter discussie. Sommige oppositiepartijen pleiten zelfs voor volledige afschaffing. Wellicht hebben de regerende partijen niet geheel toevallig besloten om juist nu geen verhoging door te voeren..

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie