Nieuws

Nieuwe baan: pensioen afkopen, overdragen of laten slapen?

Bij een nieuwe baan hoort een nieuwe pensioenregeling. Wat te doen met je oude pensioenpot? Over afkoop, waardeoverdracht en het laten staan van je oude pensioen.

vrijdag 3 juni 2016
Nieuwe baan: pensioen afkopen, overdragen of laten slapen?

Bij een nieuwe baan hoort doorgaans een nieuw pensioen. Ten minste, als je via je werkgever een aanvullend pensioen opbouwt. Maar hoe zit het als je wisselt van werkgever? Neem je je oude pensioen mee naar je nieuwe baan, of zijn er andere opties?

Blijf je in dezelfde sector aan het werk? Dan is het goed mogelijk dat je oude en nieuwe werkgever zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Die kans is groot wanneer je werkt in bijvoorbeeld de zorg, de bouw, het onderwijs of de overheid.

Zijn je oude en nieuwe werkgever aangesloten bij dezelfde pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld het ABP? Je oude en je nieuwe pensioenregeling gaan dan vlekkeloos in elkaar over: je blijft deelnemer in dezelfde pensioenregeling. In deze situatie hoef je niets te doen. Ga je aan het werk bij een bedrijf dat is aangesloten bij een andere pensioenuitvoerder? Dan heb je een aantal opties.

Optie 1: Pensioen afkopen

De eerste optie is het afkopen van je pensioen. Hier heb je zelf weinig over te vertellen: jouw pensioenuitvoerder kan ervoor kiezen om jouw pensioen af te kopen. Dit kan alleen als je een jaarlijkse uitkering van minder dan € 465 hebt opgebouwd, een zogenaamd ‘klein pensioen’.

De reden dat je pensioenuitvoerder je pensioen wil afkopen, is dat de administratiekosten voor zo’n klein pensioen relatief hoog zijn. Met de afkoop krijg je in één keer een bedrag uitgekeerd, in plaats van het opgebouwde bedrag bij pensioengerechtigde leeftijd.

Zo’n afkoopsom kan een leuke extra zijn, die misschien bijzonder welkom is wanneer je nog geen nieuwe baan hebt. Die leuke extra heeft wel een groot nadeel: je bouwt zo te weinig pensioen op.

Je pensioenuitvoerder mag je pensioen pas afkopen twee jaar na beëindiging van je dienstverband. Binnen zes maanden na die twee jaar mag het zonder jouw toestemming, ná die zes maanden mag afkoop alleen met jouw toestemming. Let dus goed op. Hier lees je er meer over: pensioenkijker.nl.

Optie 2: Pensioen meenemen

Je kunt je oude pensioenpot meenemen naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Vroeger moest dat binnen zes maanden na beëindiging van je oude pensioenregeling, maar die regel geldt tegenwoordig niet meer. Voor iedereen die na 1 januari 2015 van baan wisselde geldt geen termijn meer.

Waarom zou je kiezen voor waardeoverdracht?

De meeste mensen die voor waardeoverdracht kiezen, doen dit om hun pensioen zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Als je alle afspraken én opgebouwde bedragen onderbrengt bij één pensioenfonds of –verzekeraar, krijg je een beter en duidelijker beeld van wat je opgebouwd hebt. Dat is een prettig idee, maar zoek vooral eerst uit wat het effect van waardeoverdracht is op je pensioenopbouw. Dat is belangrijker dan overzicht en gemak.

Lid worden

Een andere reden is de angst voor pensioenbreuk: wanneer je pensioen opbouwt binnen verschillende regelingen, bestaat de kans dat deze slecht op elkaar aansluiten. Dat leidt tot pensioenverlies, ofwel een pensioengat. En dat levert later problemen op. Waardeoverdracht kan dat voorkomen.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

Waardeoverdracht is doorgaans verstandig als je nieuwe pensioenregeling betere perspectieven biedt dan de regeling van je vorige werkgever. In de meeste gevallen zijn je nieuwe pensioenuitvoerder en je nieuwe werkgever verplicht mee te werken, en mogen ze daar geen kosten voor in rekening brengen. Het is natuurlijk wél verstandig dit goed te bespreken.

Het is natuurlijk mogelijk dat je bij je vorige werkgever een veel betere pensioenregeling had dan bij je nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld een eindloonregeling in plaats van een middenloonregeling. In dat geval kan het voordeliger zijn je pensioen niet mee te nemen.

Waar op te letten?

  • Noteer de indexatie van beide pensioenregelingen. Dit geeft aan of je pensioen meestijgt met de stijging van de prijzen (inflatie). Dat is belangrijk, want zo weet je of jouw pensioen zijn waarde behoudt.
  • Noteer de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het pensioenfonds is. En hoe kleiner de kans dat er op jouw pensioen gekort moet worden.
  • Noteer alle plussen en minnen van beide pensioenregelingen: heb je een beschikbare premieregeling, middelloonregeling of eindloonregeling? Hoe zit het met het partnerpensioen? Voorziet de pensioenregeling ook in uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Op basis van deze punten zou je een goede keuze moeten kunnen maken. Kom je er niet uit, dan is het verstandig advies in te winnen van een onafhankelijke pensioenadviseur. 

Optie 3: Pensioen laten slapen

Wissel je van werkgever en kies je niet voor waardeoverdracht? Dan blijft het geld in je oude pensioenfonds gewoon staan. Er wordt geen geld meer bijgestort, want de opbouw bij je vorige werkgever is natuurlijk stopgezet. Dit wordt ook wel een premievrij of slapend pensioen genoemd.

Sinds 2015 hoef je niet meer binnen zes maanden na beëindiging van je dienstverband een keuze te maken. Wissel je dit jaar van baan? Dan kun je er ook voor kiezen om je opgebouwde pensioen pas over een paar jaar over te hevelen naar het pensioenfonds waar je op dat moment pensioen opbouwt.

Pensioenoverdracht niet altijd mogelijk

Je kunt niet altijd zelf bepalen of je je pensioen meeneemt naar het fonds van je nieuwe werkgever. Dit kan namelijk alleen als zowel je eerdere als je nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 100% hebben. Oftewel, beide pensioenfondsen moeten financieel gezond zijn.

Is dit niet het geval, dan is waardeoverdracht niet mogelijk. Althans, niet direct. Als je verzoek tot overdracht wordt afgewezen vanwege een te lage dekkingsgraad, dan krijg je automatisch bericht zodra de dekkingsgraad weer op peil is. Op dat moment kun je, met terugwerkende kracht, je pensioen overdragen naar je nieuwe fonds.

Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je bekijken welke pensioenregelingen je hebt (gehad) en hoeveel pensioen je hierin opgebouwd hebt. Dit geeft je een indruk van je mogelijkheden. Het meenemen, afkopen of laten slapen van het bij je oude werkgever opgebouwde pensioen kan een lastige keuze zijn. Een onafhankelijk pensioenadviseur kan je helpen de juiste keuze te maken.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie