Nieuws

Pensioenpremie wordt leeftijdsafhankelijk

Drastische maatregel: oudere werknemer wordt duurder

vrijdag 27 november 2015
Pensioenpremie wordt leeftijdsafhankelijk

Pensioenfonds PNO Media heeft bekend gemaakt te stoppen met de zogenaamde doorsneepremie. Het is het eerste grote pensioenfonds dat een streep zet door de gelijke bijdrage voor alle deelnemers. Per 2016 geeft PNO bedrijven met veel jonge medewerkers korting op de te betalen pensioenpremie. Bedrijven met veel oudere werknemers gaan juist meer gaan betalen. 

De doorsneepremie is al jaren een doorn in het oog van het kabinet. In dit systeem is iedere ingelegde euro evenveel waard. Een dertiger die € 1.000 pensioenpremie betaalt, krijgt daarvoor net zoveel pensioenopbouw als een zestiger die € 1.000 premie betaalt. Dat is niet eerlijk, want de euro van die dertiger kan nog tientallen jaren belegd worden. Die euro levert dus uiteindelijk meer op.

Wat is het probleem?

In het huidige systeem ontvangt een zestiger veel meer rendement op zijn inleg, dan een dertiger. Voor mensen die hun hele leven bij hetzelfde bedrijf blijven werken is dat geen probleem. De eerste jaren bouwen ze relatief weinig pensioen op, de laatste jaren bouwen ze relatief veel pensioen op. Aan het eind van de rit hebben ze ‘gemiddeld’ een prima pensioen opgebouwd.

De meeste mensen werken echter niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. En voor deze mensen is de doorsneepremie niet eerlijk: zij genieten alleen van de voordelen, of hebben enkel last van de nadelen. Economen en ook het kabinet geven dan ook de voorkeur aan een pensioenstelsel waarbij de premie voor alle medewerkers (ongeacht leeftijd) gelijk is en waar de pensioenopbouw wél leeftijdsafhankelijk is. 

Waarom maakt PNO déze keuze?

De meeste bedrijven zijn automatisch aangesloten bij een pensioenfonds dat gelinkt is aan hun bedrijfstak. Werk je voor de overheid of in het onderwijs, dan val je onder het ABP. Werk je in de zorg, dan val je automatisch onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Pensioenfonds PNO is hier een uitzondering op: het is een pensioenfonds voor de mediawereld. Bedrijven uit de creatieve sector kunnen ervoor kiezen hun bedrijfspensioenregeling bij PNO Media onder te brengen. Ze zijn dit niet verplicht. Dat is een belangrijke reden dat PNO Media de doorsneepremie afschaft: ze wil voor mediabedrijven met veel jonge werknemers aantrekkelijker worden.

Wat gaat de nieuwe regeling van PNO kosten?

PNO Media stelt de te betalen pensioenpremie voortaan vast op de gemiddelde leeftijd van de werknemers van een bedrijf. Een bedrijf met voornamelijk twintigers en dertigers gaat tot vijf procent minder premie betalen, een zogenaamd ‘grijs bedrijf’ gaat juist maximaal vijf procent meer betalen. 

Wat merk jij daar van?

Het verwerpen van de doorsneepremie heeft de grootste gevolgen voor veertigers. Stel: je bent 45 en ongeveer halverwege je werkende leven. Je hebt de afgelopen jaren netjes je pensioenpremie betaald. Opeens wijzigen de spelregels. Vanaf 2016 moet je meer gaan betalen om uiteindelijk hetzelfde aan pensioen op te bouwen.

Iemand van 20 die net begint, heeft dat nadeel niet. Bij die persoon is de premie in de eerste jaren relatief laag. Het pensioenfonds houdt er rekening mee dat dit geld door de lange beleggingsperiode veel op gaat leveren. Voor jou als 45-jarige moet compensatie komen aangezien je dit voordeel in het begin van je carrière gemist hebt én nu wordt geconfronteerd met een hogere inleg.

Daarnaast is het besluit van PNO natuurlijk niet positief voor de arbeidskansen van oudere werknemers. Als oudere werknemer wordt je voor de baas duurder. Een premiestijging van maximaal vijf procent zal niet direct gevolgen hebben voor de gemiddelde leeftijd van het werknemersbestand van de aangesloten bedrijven, maar het is zeker niet ondenkbaar dat leeftijd zo een (nog) grotere rol gaat spelen bij het aantrekken van nieuw personeel.

Lid worden

Is dit nieuwe systeem beter?

Economen en de politiek zijn het eens: de doorsneepremie is een achterhaald systeem dat medewerkers van verschillende leeftijden oneerlijk behandelt. Dat er een alternatief voor gezocht wordt, is positief. Waar helaas weinig aandacht aan gegeven wordt, is dat het systeem dat PNO nu introduceert, gericht is op de gemiddelde leeftijd van de werknemers van een bedrijf.

Het is de vraag of het echt eerlijker is om de pensioenpremie op die wijze vast te stellen. Zestigers die in een jong bedrijf werken, liften mee op hun premiekorting. Twintigers die met veel senioren op kantoor zitten, betalen relatief veel pensioenpremie.

Het kabinet wil de doorsneepremie per 2020 geschrapt hebben. Verwachting is dat meerdere pensioenfondsen, al dan niet vanuit de overheid, het voorbeeld van PNO zullen volgen. Wordt dit de nieuwe standaard, dan zit er maar één ding op: vraag bij een sollicitatie even naar de leeftijd van je collega’s. Wie zeker wil zijn van voldoende pensioenopbouw, zorgt dat hij altijd de oudste medewerker van het bedrijf is.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie