Nieuws

Kan jouw pensioen nog wel betaald worden?

Pensioenfondsen verder in de problemen

vrijdag 18 september 2015
Kan jouw pensioen nog wel betaald worden?

Bij een pensioenfonds is het net als met je eigen financiën. Er moet genoeg binnen komen om je lasten, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Lukt dit niet, dan moet jij wellicht bezuinigen op de boodschappen. Bij een pensioenfonds komt het uitkeren van pensioenen in gevaar. Geen onrealistisch scenario aangezien veel pensioenfondsen moeite hebben om de inkomsten op peil te houden. 

Je draagt iedere maand bij aan je eigen pensioen. Aan alleen deze bijdrage heeft een pensioenfonds niet genoeg. In de loop van de jaren wordt het leven duurder (inflatie). Het fonds moet daar rekening mee houden. Je krijgt als het goed is dus meer aan pensioen dan je hebt ingelegd. In pensioentermen wordt dat ook wel pensioen indexeren genoemd. 

Inkomsten uit sparen en beleggen

Pensioenfondsen kunnen ervoor zorgen dat jouw pensioeninleg meer waard wordt. Bijvoorbeeld door te beleggen of ermee te sparen. Hier wringt hem de schoen. De rente is laag en geld uitlenen aan bedrijven, de overheid of een bank levert momenteel weinig op. Daar komt bij dat na een stijging ook aandelenkoersen recent flink onderuit gingen. 

Verlies op beleggingen 4,3% bij ABP 

De dalende aandelenkoersen in de afgelopen maanden is niet aan de pensioenfondsen voorbij gegaan. Het grootste fonds van Nederland, ABP, ging er in het afgelopen kwartaal 4,3% op achteruit. Na het ABP zijn Zorg en Welzijn en pensioenfonds Metaal en Techniek het grootst. Beleggingen bij deze pensioenfondsen werden respectievelijk 6,6% en 8,3% minder waard.

Op zich zijn tegenvallende beleggingen geen ramp. Zeker niet omdat pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn, met voldoende geduld om te wachten tot de beleggingen weer meer waard worden. Bovendien steken ze maar een deel van jouw pensioeninleg in beleggingen. Ze hebben meer nadeel van de lage rente omdat een groot deel van het pensioengeld wordt uitgeleend. 

Top -10-pensioenfondsen

Dekkingsgraad belangrijk

Je kunt de financiële gezondheid van een pensioenfonds aflezen aan de zogenaamde dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds in staat is om tegenvallers in bijvoorbeeld beleggingen op te vangen.

Regels vanuit de overheid moeten problemen in de toekomst voorkomen. Staat een fonds er slecht voor, dan dient deze met een verbeterplan te komen. Helpt ook dat niet, dan zijn maatregelen als het verlagen van de pensioenuitkering onafwendbaar. In dat geval blijft meer geld over en stijgt de dekkingsgraad.

Versobering pensioen

De pensioenen staan al langer onder druk door tegenvallers bij pensioenfondsen. Bijvoorbeeld het APB heeft pensioenen sinds 2011 niet meer aangepast aan de inflatie. In de praktijk houdt dit in dat je met jouw pensioenuitkering minder kunt kopen. Gelet op de stijging van de lonen, loopt een bij APB aangesloten ambtenaar hierdoor 9,93% mis op toekomstige pensioenuitkeringen.

Verwacht wordt dat pensioenfondsen op termijn meer inkomsten krijgen bij het uitlenen van geld aan bedrijven of overheden. De rente die ze op dit moment ontvangen is historisch laag. De fondsen hebben echter geen jaren de tijd om lijdzaam te wachten op verbetering. Duurt het te lang, dan word je op gevorderde leeftijd alsnog het kind van de rekening. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie