Nieuws

Zorgverzekering 2016: arts kiezen of geld pakken

Eigen keuze ten koste van solidariteit?

dinsdag 10 februari 2015
Zorgverzekering 2016: arts kiezen of geld pakken

Ja, je mag je eigen dokter blijven kiezen. Bijna was er een kabinet gevallen omdat die vrijheid per 2016 drastisch ingeperkt dreigde te worden. Nu ligt er nieuw plan van de minister. In dat nieuwe plan blijft de totale keuzevrijheid voor een arts of ziekenhuis gewoon mogelijk in een zorgverzekering. Een opluchting voor velen. Maar wat komt er voor terug? 

Als het aan de minister ligt, hoeven mensen die hun dokter door de verzekeraar laten uitzoeken minder eigen risico te betalen dan mensen die zelf willen kiezen. Die korting kan oplopen tot 375 euro per jaar.

100 procent korting op eigen risico

De korting die zorgverzekeraars dus mogen geven op het verplichte eigen risico is dus 100 procent. Mits de patiënt zich meldt bij een arts die afspraken met de verzekeraar heeft gemaakt over zijn of haar tarief. De kracht van deze nieuwe opzet, is tegelijkertijd ook de zwakte.

Goed voor chronisch zieken

De mensen die er financieel op vooruitgaan met dit nieuwe voorstel, zijn de mensen die al zeker weten dat ze veel zorg nodig hebben. Chronisch zieken bijvoorbeeld. Voor hen is het wettelijk verplicht eigen risico van 375 euro een jaarlijks ingecalculeerd verlies.

Een vermindering van het eigen risico merken zij dus direct in hun portemonnee. Omdat deze mensen gegarandeerd veel zorg afnemen, kan een zorgverzekeraar ook scherp onderhandelen met de artsen en ziekenhuizen.

Zorgverzekering Eigen Risico

…maar verzekeraars niet enthousiast

Tot zover de voordelen. Onder de streep maken verzekeraars verlies op mensen die veel zorg nodig hebben. Zelfs als er stevig over de prijs onderhandeld wordt. Of de verzekeraars hun grote marketingbudgetten zullen aanspreken om chronisch zieken aan zich te binden valt te betwijfelen. Voor alle zorgverzekeraars geldt dat de verhouding tussen zieke en gezonde klanten in balans moet zijn om te blijven functioneren.

Momenteel is het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker om gezonde mensen als klanten te aan te trekken. Dat doen ze bijvoorbeeld door polissen te ontwikkelen met een heel hoog eigen risico in ruil voor een lagere premie. Daarvan weten ze zeker dat die niet worden afgesloten door chronisch zieken. De 'gezonde groep' is minder snel te verleiden met een lager eigen risico tegen een gelijkblijvende premie.

Minder commotie

Het gaat nog om een plan, dat verder uitgewerkt moet worden. Onderdeel van de uitwerking zijn de onderhandelingen tussen verzekeraars, zorgverleners als ziekenhuizen en de overheid zelf. Eerdere voorstellen op het inperken van de vrije zorgkeuze stuitte op fel verzet. De eerste reacties op dit nieuwe voorstel zijn gematigder.

Het nieuwe zorgplan leeft op gespannen voet met het solidariteitsbeginsel; gelijke uitganspunten voor gezonde en zieke Nederlanders. De zorgverzekeraars willen daarom van de overheid meer financiële compensatie krijgen voor de mensen die jaarlijks veel zorg nodig hebben. De minister overweegt dat, maar moet wel goed blijven rekenen. De jaarlijkse besparing die het plan moet opleveren bedraagt 1 miljard euro. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie