Nieuws

Vergelijkingssites zorgverzekeringen overdrijven

Verwachting wijkt 100 procent af van de praktijk

woensdag 17 september 2014
Vergelijkingssites zorgverzekeringen overdrijven

Een recordaantal mensen zou van plan zijn om over te stappen van zorgverzekering in 2015. Vergelijkingssite Zorgwijzer onderzocht de animo om over te stappen en komt uit op 14 procent van alle zorgverzekerden. Net als bij onderzoeken van andere vergelijkingssites wordt hier schromelijk overdreven. Rond het eind van dit jaar, als verzekeraars de kosten voor de zorgverzekering bekend maken, blijken klanten vrij honkvast te zijn.  

Ter vergelijking, voor de zorgverzekering 2014 wisselden 1,1 miljoen Nederlanders mensen van zorgverzekering. Dit lijkt veel, maar komt neer op 6,5 procent van alle zorgverzekerden. Nog niet eens de helft van het verwachte aantal dit jaar. Het jaar ervoor lag het aantal met 7,2 procent het hoogst sinds 2007.  

Vergelijkingssites zorgverzekering niet representatief 
Hoe komt het dat uiteindelijk veel minder mensen overstappen van zorgverzekering dan 'verwacht'? Het probleem is dat het vaak vergelijkingssites als Zorgkiezer zijn die melden dat er weer veel mensen van plan zijn over te stappen. Een onderzoek onder bezoekers van een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen levert echter bepaald geen representatief beeld op. Deze bezoekers zijn immers al  actief op zoek naar andere mogelijkheden, met een eventuele overstap in het achterhoofd.

Percentage overstappers zorgverzekering sinds 2007Overstappers zorgverzekering Sinds 2007

Als je het omdraait, valt juist op dat maar liefst 86 procent ondanks de vergelijking niet van plan is over te stappen. Een aantal dat nog veel hoger ligt als het onderzoek wordt gehouden onder een minder gekleurd publiek. Dat vergelijkingssites graag wijzen op de mogelijkheid om over te stappen is logisch, wanneer er via de website een zorgverzekering wordt gesloten rinkelt de kassa.
 
Vergelijken zorgverzekering populairder bij stijgende kosten
Uiteraard beconcurreren zorgverzekeraars elkaar ieder jaar en zien ze graag nieuwe klanten verschijnen. De prijs is daarbij een belangrijke factor. Dit concurrentiefenomeen is echter niet nieuw, ook de afgelopen jaren lagen de premies behoorlijk uiteen. Los van het verschil in premie zijn mensen sneller geneigd om te vergelijken in jaren waarin de kosten stijgen.  

Geen grote wijzigingen zorgverzekering
In 2015 wijzigt de inhoud van de basiszorgverzekering en stijgt het eigen risico. Het aantal wijzigingen blijft echter beperkt, ook op Prinsjesdag is op zorggebied weinig revolutionairs aangekondigd. De grootste wijziging is dat  AWBZ-zaken als thuiszorg door zorgverzekeraars en gemeenten zelf geregeld worden. Op dit moment wordt een indicatie voor de zorg nog verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Nog niet duidelijk is wat precies de gevolgen hiervan wanneer je zorg vanuit de AWBZ hebt.

Ook de wijzigingen binnen de zorg zijn geen reden om een hausse aan overstappers te verwachten. Ze hebben vooral betrekking op de manier waarop de zorg geregeld wordt of op de basis zorgverzekering. Die is bij iedere zorgverzekeraar gelijk is en dus geen reden om te switchen.

Op de overzichtspagina zorgverzekering 2015 kan je in de komende tijd alles lezen over de inhoud, de kosten en de wijzigingen van de zorgverzekering. Om vervolgens een objectieve keuze te maken.  

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie