Nieuws

Zorgverzekering 2015: verwachte wijzigingen

Zowel premie zorgverzekering als eigen risico omhoog?

maandag 11 augustus 2014
Zorgverzekering 2015: verwachte wijzigingen

Jaarlijks wordt de zorgverzekering op een aantal punten gewijzigd. Voor 2015 is dit niet anders. Op dit moment is al bekend dat de basisverzekering uitgebreid gaat worden met een aantal soorten specialistische behandelingen en geneesmiddelen. Daarnaast veranderen er diverse zaken op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat kan je verwachten door de wijzigingen en - ook niet onbelangrijk - waar gaat het heen met de premie van de zorgverzekering en het eigen risico?

Op Prinsjesdag, dinsdag 16 september, wordt de definitieve inhoud van de zorgverzekering 2015 bekend gemaakt. Vanaf dat moment weten we precies hoe de basisverzekering eruit ziet en zijn de definitieve wijzigingen bekend. Zorgverzekeraars hebben vervolgens nog tot 19 november om de basispremie voor zorgverzekering 2015 bekend te maken.

Basisverzekering uitgebreid met AWBZ-zorg
Een deel van de zorg die op dit moment onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, wordt per 1 januari 2015 overgeheveld naar gemeentes en zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om de volgende zorg:

  • Zorg voor slechthorenden, doven en slechtzienden.
  • Verpleging en verzorging bij mensen thuis. Denk hierbij aan hulp bij aan- en uitkleden en wassen.
  • Het tweede en derde jaar opname in een geestelijke gezondheidszorginstelling. Het eerste jaar was reeds opgenomen in de basiszorgverzekering.


Uit de basiszorgverzekering: psychische jeugdzorg
In 2015 verdwijnt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar uit het basispakket. Psychische zorg voor kinderen met autisme of ADHD en maatregelen op grond van de kinderbescherming wordt vanaf dan geregeld door gemeentes. Hetzelfde geldt voor behandeling en diagnose van dyslexie. Door één partij verantwoordelijk te maken voor jeugdzorg, wil het kabinet een einde maken aan de huidige versnippering van zorg bij kinderen.

Illustratie Zorgverzekering 2015

Dekking buiten Europa vervalt
Hoewel nog niet bevestigd, bestaat de kans dat zorg buiten Europa vanaf 2015 niet meer gedekt wordt door de basisverzekering. Dit plan werd vorig jaar augustus al door het kabinet voorgelegd en zou een besparing van 60 miljoen euro op moeten leveren.

Zorg in Europa blijft wel onder de basisverzekering vallen. Dit houdt in dat je binnen Europa nog wel recht hebt op vergoeding conform het Nederlandse tarief.

Overige wijzigingen

  • Diverse geneesmiddelen en specifieke medische behandelingen worden toegevoegd aan de basiszorgverzekering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bepaalde nieuwe vormen van chemotherapie en medicijnen voor patiënten met een auto-immuunziekte.
  • Orgaandonoren krijgen reiskosten die zij maken vergoed door hun eigen zorgverzekeraar. Voorheen werden deze vergoed door de verzekeraar van de ontvanger van het orgaan.
  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor het testen van chromosoomafwijkingen bij ongeboren kinderen wordt voortaan vergoed door de basisverzekering.
  • Een patiënt mag tot een week na een operatie besluiten of hij gebruik wil maken van tijdelijke zorg in een verpleeghuis. Voorheen werd dit niet vergoed wanneer de patiënt niet direct vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis ging.


Premie zorgverzekering 2015
Zorgverzekeraars zijn per 2015 verantwoordelijk voor het vergoeden van zorg die nu vanuit de AWBZ gefinancierd wordt. De uitbreiding van de taken van de zorgverzekeraars zullen doorberekend worden aan de verzekerden.

Gedurende het jaar wordt al veel gespeculeerd over de premiestijging in 2015. Zo liet het Centraal Planbureau in maart weten te verwachten dat de premie op jaarbasis met € 144 zou stijgen. Minister Schippers van Volksgezondheid gaf half april aan een stijging van € 124 op jaarbasis te verwachten. De premie zou daarmee terug komen op het niveau van 2011, 2012 en 2013. Overigens was de minister vorig jaar te pessimistisch, vooral op medicijnen werd meer bespaard. 

Eigen risico
Het eigen risico is de laatste jaren al behoorlijk gestegen. Waar het eigen risico in 2011 nog €170 was, hebben we dit jaar een eigen risico van € 360. De verwachting is dat het eigen risico in 2015 verhoogd wordt naar € 400.

Dat betekent dat voor de zorg vanuit de basisverzekering, met uitzondering van onder andere huisarts en kraamzorg, een nog groter deel van de kosten zelf moet worden betaald.

Op de definitieve invulling van de zorgverzekering voor 2015 moeten we nog een aantal weken wachten. Het is de vraag of het kabinet nog grote wijzigingen voor ons in petto heeft. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie