Nieuws

Premie zorgverzekering stijgt in 2015: maar waarom?

Ondanks winst verzekeraars duurdere zorgverzekering

vrijdag 29 augustus 2014
Premie zorgverzekering stijgt in 2015: maar waarom?

De premie voor een basiszorgverzekering gaat volgend jaar naar schatting omhoog met € 10 per maand. De coalitiepartijen, het kabinet en de drie gedoogpartijen gaan voor 2015 uit van een € 1.215 per jaar: een stijging van € 114 in vergelijking met dit jaar. De stijging van de premie wordt verklaard door verzekeraars meer AWBZ-taken op zich nemen. Daarnaast zou een verhoging nodig zijn omdat werkgevers te veel hebben meebetaald aan de zorgpremie en daarvoor wettelijk moeten worden gecompenseerd. Hoe zit het precies?

De schatting voor de nominale zorgpremie van 2015 had eigenlijk pas op Prinsjesdag naar buiten mogen komen. Een woordvoerder van minister Schippers van Volksgezondheid wil voor die datum dan ook niks bevestigen.

Soortgelijke stijging bij Centraal Planbureau 
Ondanks het stilzwijgen van de minister kunnen we ervan uitgaan dat de genoemde bedragen ongeveer kloppen. In het voorjaar werden deden het Centraal Planbureau en minister Schippers al een vergelijkbare een voorspelling. Behalve de premies gaat ook het eigen risico komend jaar iets omhoog. Volgens de bronnen van € 360 nu naar € 375.

Terug naar niveau 2013
Met de geplande verhoging komt de zorgpremie terug op het niveau van 2013, toen we gemiddeld € 103,26 per maand betaalden voor een zorgverzekering. In april 2013 ontstond veel ophef over de winst die verzekeraars maakten in het jaar daarvoor. Minister Schippers vroeg verzekeraars toen de overmatige winsten 'terug te geven' en de premies voor 2014 te verlagen. Dit gebeurde inderdaad. De premie voor 2014 is zo'n € 100 lager dan de premie in 2013.

Premie zorgverzekering 2009 - 2015
Verwachting Premie Zorgvezekering 2015O
pnieuw hogere winst verzekeraars
In 2013 nam de winst van zorgverzekeraars opnieuw toe. In 2012 maakten verzekeraars 1,3 miljard euro winst, in 2013 lag de winst op 1,46 miljard euro. Waar de toename van de winst vorig jaar nog reden was om de premies te verlagen, profiteren we dit jaar niet. Hiervoor worden twee redenen genoemd:

  • Zorg uit AWBZ naar verzekeraars

De basispremie premie stijgt omdat vanaf volgend jaar een deel van de langdurige zorg, die nu nog wordt betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Zorg van bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige wordt vanaf volgend jaar betaald uit de basisverzekering.

  • Compenseren werkgevers

Een tweede reden voor de stijging is de compensatieregeling voor werkgevers. Volgens afspraken uit de Zorgverzekeringswet draaien werkgevers jaarlijks voor de helft van de zorgkosten op. Voor elke werknemer betalen zij een inkomensafhankelijke premie. Deze verdeling hoort 50/50 te zijn. Werkgevers betaalden in 2014 echter meer. Zij worden daarom in 2015 gecompenseerd.

De werkgeverspremie gaat dus omlaag. Het gevolg, we moeten zelf meer bijdragen aan de zorgverzekering. Volgens ingewijden is de voorspelde premiestijging voornamelijk te wijten aan deze compensatie. Slechts € 20 euro van de premiestijging zou te verklaren zijn doordat zorgverzekeraars een deel van de langdurige AWBZ-zorg onder hun hoede krijgen.

Of de zorgverzekeringspremie voor 2015 daadwerkelijk flink omhoog gaat, is nog afwachten. Afgelopen jaar verrasten zorgverzekeraars de minister nog met een premie die een stuk lager lag dan de voorgestelde nominale zorgpremie. Traditiegetrouw zal verzekeraar DSW eind september als eerste de premie voor 2015 bekend maken. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie