Nieuws

Loopt de kwaliteit van ons zorgstelsel gevaar?

Toezichthouder zelf onder vuur

vrijdag 2 mei 2014
Loopt de kwaliteit van ons zorgstelsel gevaar?

In Nederland hebben we goede zorg. Al meerdere keren is ons zorgstelsel uitgeroepen tot het beste ter wereld. Om te bewaken dat onze zorg z'n kwaliteit blijft houden, houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht. De NZa beoordeelt zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Maar wat als het bij de toezichthouder zelf misgaat? Dan komt de kwaliteit van onze zorg in het gedrang. En dat is precies wat er nu lijkt te gebeuren. De beveiliging van gevoelige informatie is bij de NZa zo lek als een mandje en het bestuur houdt essentiële informatie over ziekenhuizen bewust achter. 

De  kritiek komt van ex-medewerker, Arthur Gotlieb, die maar liefst 600 pagina's schreef over misstanden bij de NZA. Een klokkenluider die na het uitbrengen van het rapport een einde maakte aan zijn leven.

Gevoelige gegevens niet beveiligd
"Op het netwerk van de NZa zijn privacygevoelige informatie niet voorzien van een beveiliging", zegt Gotlieb. Complete patiëntendossiers, kopieën van bankpassen met pincodes en loonstroken zijn publiekelijk in te zien voor iedereen met toegang tot één van de computers van de NZa. Ook de uitzendkracht die nog maar twee dagen aan het werk was, kon alle informatie inzien. 

De NZa ziet er op toe dat zorgverleners en verzekeraars zorgvuldig omgaan met klantgegevens. Maar de NZa maakt volgens het rapport van Gotlieb zelf grote blunders.

Informatie achtergehouden
Een ander kwalijk punt is dat NZa informatie achter heeft gehouden over de financiële toestand bij ziekenhuizen. Zo werd in een rapport, dat eind vorig jaar naar de Tweede Kamer ging, op het laatste moment een belangrijke passage geschrapt. Namelijk dat bijna vier op de tien ziekenhuizen verlies leden in 2012. Ook andere punten werden in het rapport afgezwakt en aangepast. Op die manier werd de politieke besluitvorming ernstig beïnvloed.

Ook Schippers niet vrijuit
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd een onderzoek te starten naar de ICT-beveiliging binnen de NZa. Echter, ook de minister is echter niet gevrijwaard van kritiek. Haar eigen ministerie legde druk op de NZa om het oogziekenhuis in Rotterdam financieel te ondersteunen. De toezichthouder had deze steun juist al afgewezen.

De jurist binnen de NZa was duidelijk en gaf te kennen dat er geen reden was om te voldoen aan de wens van het ministerie. Dit advies werd genegeerd. Een nieuwe aanvraag volgde en na een plotseling gewijzigde visie ontving het ziekenhuis alsnog geld.

Het bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg die Arthur Gotlieb blootlegde. De zaak heeft tot nu toe relatief weinig aandacht gekregen. Opmerkelijk aangezien het gaat om een instantie die als taak heeft de kwaliteit van onze zorg te bewaken. Iets waar we allemaal baat bij hebben en afhankelijk van zijn. Het wachten is op de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Met de nadruk op 'onafhankelijk', want dit is typisch geval van "wie controleert de controleur"?

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie