Nieuws

Nijmeegs ziekenhuis stopt behandelingen

Radboud ontketent media-oorlog

dinsdag 10 december 2013
Nijmeegs ziekenhuis stopt behandelingen

Het Radboud Universitair Medisch Centrum zal in 2013 geen patiënten meer behandelen die via Achmea zijn verzekerd. Onder de koepel van Achmea vallen grote merken als Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Radboud UMC besloot tot de patiëntenstop omdat het budget dat Achmea voor hun gezamenlijke klanten vrijmaakte, door het ziekenhuis al is overschreden. Achmea heeft het ziekenhuis laten weten niet nogmaals de portemonnee te zullen trekken. Zodra het nieuwe budget in januari ingaat, is iedereen weer welkom bij het ziekenhuis in Nijmegen.

Een uitzondering op de maatregel geldt voor patiënten met lopende behandelingen, spoedeisende hulp en voor kinderen. Zij kunnen nog wel gewoon in het ziekenhuis terecht. De spanningen tussen Achmea en het Radboud UMC zijn niet nieuw. Vorig jaar werkte het ziekenhuis ook al boven budget, maar vanwege administratieve veranderingen en onduidelijkheden sprong Achmea toen wél bij. Toch bleef het Radboud toen ook achter met een miljoenenstrop. De Nijmegenaren verwachten volgend jaar december opnieuw budgettaire problemen met Achmea, omdat het maximumbedrag voor Achmea-patiënten volgend jaar niet wordt opgehoogd.

Op te grote voet, of knellende schoen?
Was Achmea te zuinig, of het Radboud te kwistig? Om die vraag draait de ruzie waarover beide partijen voorlopig niet met de media wensen te praten. De onderhandelingen gaan dus door. Zelfs voor wie beschikt over de cijfers, is het zeer complex om de vraag te beantwoorden, laat staan zonder cijfermatige onderbouwing. En dat is exact de argumentatie waar Achmea zich op beroept. "Het Radboud UMC heeft tot nu toe geen duidelijke cijfers aangeleverd waaruit blijkt dat het budget wordt overschreden. Achmea en het Radboud UMC zijn de cijfers samen aan het bekijken", staat te lezen op de website van Achmea.

In de uitgelekte brief die de Radboud aan haar afdelingshoofden stuurde, komt een ander verhaal naar voren. "De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat Achmea te weinig zorg heeft gekocht (...) Per saldo kijken we nu tegen een gat aan van circa 8 à 10 miljoen euro. (...) Tot het laatste moment hebben wij getracht (en verwacht) dat Achmea zorg zou bijkopen. Helaas is dat niet het geval. Achmea geeft aan hiervoor geen financiële middelen beschikbaar te hebben. (...) Het Radboud UMC is niet in staat de productieoverschrijding voor haar rekening te nemen."

Publicitair rampzalig
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars komen niet op elkaars nieuwjaarsborrel. De scherpe onderhandelingen over behandelbudgetten leiden regelmatig tot knetterende ruzies. Het is ook niet toevallig dat de brief van het Radboud in december op het bureau van een NOS-redacteur belandde. In de decembermaand zijn zorgverzekeraars het meest kwetsbaar voor negatieve publiciteit, wanneer veel mensen een keuze voor een zorgverzekeraar moeten maken voor het nieuwe jaar.

Helemaal eerlijk is dat niet. De rol die Achmea speelt in de onderhandelingen, is de rol die de overheid van hen verwacht wordt om de zorgkosten beheersbaar te houden. Van dat beleid plukken we nu de vruchten. Bovendien is het voor het Radboud UMC tamelijk hypocriet om over de machtspositie van de zorgverzekeraar te klagen. Als enig academisch ziekenhuis in de omgeving beschikt de Radboud evengoed over een monopolypositie. Geen zorgverzekeraar die om hen heen kan. De brief kan men zien als opmerkelijke zet in het schaakspel tussen twee mastodonten uit de zorgwereld. Voorspelling: nog voor het nieuwe jaar ligt er een oplossing.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie