Nieuws

Belasting woningbezitters op de schop?

CDA wil af van WOZ-waarde

woensdag 27 november 2013
Belasting woningbezitters op de schop?

Begin volgend jaar ontvangt iedere woningbezitter de WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde die de gemeente toekent aan je woning. Belangrijk, deze waarde is namelijk de grondslag voor Onroerendezaakbelasting (ozb) die je betaalt. Het komt nogal eens voor dat gemeentes overdrijven en de WOZ-waarde te hoog inschatten. In 2012 werden maar liefst 70 gemeentes onder verscherpt toezicht gesteld vanwege grote fouten bij het vaststellen van de waarde. Het CDA gooit de knuppel in het hoenderhok en wil een politiek debat over de gang van zaken.

Begin dit jaar melden we al hoe de bepaling van de WOZ-waarde inhoudelijk werkt. Duidelijk werd ook dat een onjuiste vaststelling van de woningwaarde kan resulteren in gemiddeld € 200 hogere woonlasten. Voldoende reden om bezwaar in te dienen bij de gemeente. Het laatste komt steeds vaker voor. De woningprijs is de afgelopen jaren hard gedaald, terwijl de gemeente de waarde vaak te rooskleurig voorspiegelt.  

Weinig bijval
Onder bezitters van een eigen woning zal het voorstel van het CDA om de huidige rekenmethode af te schaffen bijval vinden. Het probleem is alleen dat de partij geen alternatief voorstel op voorraad heeft. De overige partijen zijn weinig enthousiast om na te denken over de alternatieven. Want als je de bepaling niet relateert aan de waarde van de woning, waar dan wel aan? Over het inkomen wordt al voldoende afgedragen, zo stelt D66. Ook de VVD is sceptisch.

Bezwaar tegen het bezwaar
Wel willen de partijen activiteiten inperken van bedrijven die op basis van 'no cure, no pay'  het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde aanbieden. Dit leidt tot veel bezwaren van woningeigenaren die simpelweg een gokje wagen, omdat het toch niets kost als de gemeente wél in het gelijk wordt gesteld. Het behandelen van de aanvragen kost de gemeente echter tijd en geld. Reden om het indienen van bezwaar minder laagdrempelig te maken.

Belasting omhoog
Een van de heffingen die woningeigenaren betalen is de onroerendzaakbelasting (OZB). Dit is simpelweg belasting over het bezit van je woning. Deze heffing levert het meest op, meer dan zaken als rioolheffing of watersysteemheffing. Net als voorgaande jaren is te verwachten dat alle gemeentes in 2014 een stijging van het belastingpercentage doorvoeren. Ze kunnen de hoogte van de OZB namelijk zelf vaststellen.

Wel is met het rijk overeengekomen dat de stijging niet meer dan 2,45 procent mag bedragen. Zo moet worden voorkomen dat de gemeenten hun inkomsten op peil houden met buitensporige belastingverhogingen. Die inkomsten liepen afgelopen jaren terug doordat de belastingen worden berekend over de steeds lagere woningwaarde.

Voor gemeenten is de belasting en de daaraan gekoppelde WOZ-waarde de belangrijksteinkomstenbron. Het is de vraag of het op een andere manier berekenen van de belasting wel zou leiden tot een systeem waar iedere huiseigenaar zich in kan vinden. Voorlopig vallen er dan ook weinig veranderingen te verwachten. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie