Nieuws

“Maak zorgverzekering 2014 niet te goedkoop”

De Nederlandsche Bank mengt zich in discussie over zorgverzekering

vrijdag 4 oktober 2013
“Maak zorgverzekering 2014 niet te goedkoop”

Zorgverzekeraars maakten vorig jaar in totaal 1,4 miljard euro winst. Een fors bedrag dat niet past in een tijdperk van bezuinigingen. Althans, als je het organisaties als de Consumentenbond vraagt. Die hebben de jacht geopend en eisen lagere premies voor de zorgverzekering. Ook de overheid hamert op kostenverlagingen. De Nederlandsche Bank (DNB) brengt nu een nuance aan op de soms wat ongefundeerde druk op de verzekeraars. De toezichthouder waarschuwt dat verzekeraars voldoende achter de hand moeten hebben. Met andere woorden, ze moeten rekening houden met de kans op stijgende kosten in de toekomst.

DSW is de enige verzekeraar die tot nu toe de premie voor 2014 bekend maakte. Deze ligt lager dan dit jaar. De andere verzekeraars volgen in de komende maand, dan zal duidelijk worden of ze de lijn van DSW volgen.
 
Hoe hoog is de winst?
De winst uitgedrukt in geld zegt eigenlijk niet veel, het is meer zinvol om het te relateren aan de totale omzet. In 2012 zijn 16,7 miljoen basisverzekeringen en 14,7 miljoen aanvullende verzekeringen afgesloten. De totale omzet die dit opleverde bedroeg € 43 miljard. Als we de winst vergelijken met deze omzet, maken de verzekeraars nog geen 3,5 procent winst over de omzet. Zeker geen absurd hoog winstpercentage.

Hogere buffer nodig?
De winst die verzekeraars maken, kunnen ze voor een deel teruggeven aan verzekerden. DNB wijst verzekeraars erop hier voorzichtig mee om te gaan. Juist met deze winst is het mogelijk een buffer op te bouwen. De Europese normen rondom het geld dat zorgverzekeraars moeten reserveren veranderen de komende tijd. Door veranderingen in regelgeving maar ook politieke besluiten, kunnen nieuwe risico's ontstaan voor de verzekeraars.

Het bovenstaande neemt niet weg dat alle zorgverzekeraars op dit moment ruim aan de eisen van de toezichthouders voldoen. Zo ruim, dat enige handreiking naar verzekerden in de vorm van een lagere premie wel op zijn plaats lijkt. Als het aan DNB ligt is dit echter minder dan bijvoorbeeld de Consumentenbond voor ogen heeft.

Gemiddelde kosten omhoog
In 2007 was een zorgverzekeraar gemiddeld € 2.001 'kwijt' aan zorgkosten voor personen met een basisverzekering. Dit bedrag is de afgelopen jaren geleidelijk gestegen tot € 2.405 in 2013. Ook bij de aanvullende verzekeringen lopen de kosten op. Tegelijkertijd is ook de bijdrage van jou als verzekerde gestegen. Los van een hoger eigen risico betaalde je in de afgelopen jaren meer aan maandelijkse premie. In 2009 bedroeg deze nog gemiddeld € 1.059 per jaar. Dit jaar staat de teller op € 1.213. Deze bedragen zijn het gemiddelde voor zowel de reguliere zorgverzekeringen als mensen die zijn aangesloten bij een collectieve verzekering. Als we deze bedragen splitsen is de stand € 1.262 voor de reguliere verzekering en € 1.190 voor het collectief. Hieruit blijkt dat aansluiten bij een collectief qua premie € 72 per jaar aan besparing oplevert.

DNB geeft met haar visie tegengas en vlakt de reacties van consumentenorganisaties en de overheid zelf af. Het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst is voor de toezichthouder belangrijker dan het verrekenen van de winst in één bepaald jaar. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die besluiten hoeveel ruimte ze hebben om de premie te verlagen. Wordt snel vervolgd. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie