Nieuws

Een akkoord! Kan de vlag uit?

Draagvlakakkoord heeft vooral politieke betekenis

maandag 14 oktober 2013
Een akkoord! Kan de vlag uit?

Vrijdagavond kwam het hoge woord eruit: na weken van onderhandelen ligt er een nieuw begrotingsakkoord op tafel. De sobere presentatie in een flets zaaltje op het Ministerie van Financiën, deed af aan de positieve boodschap: ze zijn eruit! Het resultaat van flinke onderhandeling is een akkoord zonder duidelijke partijstempel. Een gulden middenweg waar iedereen zich in kan vinden of een moeizaam compromis met een hoop mitsen en maren? 

In grote lijnen: de voorgenomen bezuinigingen van 6 miljard euro blijven gehandhaafd. Er is geschoven en geschipperd, maar de lijst wijzigingen valt mee. Kijken we sec naar de verschillen tussen de miljoenennota en het begrotingsakkoord, dan is het effect op de economie minimaal. De meeste herzieningen betreffen geneuzel in de marge, veelal gericht op de korte termijn. Toch zijn de wijzigingen voor de politiek wél van groot belang.

Het draagvlakakkoord
Het belangrijkst aan dit akkoord is niet zozeer de inhoud. Veel zwaarder telt momenteel het draagvlak: kunnen we verder? "Ik heb begrip voor het chagrijn bij mensen dat de politiek het te vaak laat afweten. Vandaag laten we zien dat politiek Den Haag het wél kan," aldus D66-voorman Alexander Pechtold. 

Bij een samenwerking tussen vijf partijen die onderling flink verschillen zijn concessies onvermijdelijk. Dat zie je duidelijk terug in het gepresenteerde pakket. Met name op gebied van gezinnen en onderwijs zijn stappen gezet: speerpunten van akkoordpartners D66, SGP en ChristenUnie.

Wat verandert er?
Eerder schreven we over de maatregelen uit de miljoennota. Van de herzieningen die je direct in je portemonnee voelt, zijn dit de belangrijkste:

  • De heffingskorting wordt niet inkomensafhankelijk
  • Het eersteschijfstarief van de inkomstenbelasting wordt tijdelijk verlaagd
  • Schoolboeken blijven gratis
  • De versobering van de kinderbijslag wordt niet doorgevoerd
  • Het lage btw-tarief (6% ipv 21%) voor verbouwing en renovatie blijft gehandhaafd

Daar staan een aantal extra bezuinigingen tegenover:

  • Aanschafbelasting auto's gaat omhoog, verlaging motorrijtuigbelasting wordt teruggedraaid
  • Hogere belasting op drinkwater
  • Herinvoering afvalstoffenheffing
  • Geen 'doorwerkbonus' voor nieuwe 60+'ers

Koopkracht
Vergelijken we het nieuwe akkoord met de miljoenennota, dan komen gezinnen met kinderen en (boven-)modale inkomens er het best vanaf. Ten minste, dat wil zeggen dat ze er nu minder hard op achteruit gaan dan eerder werd geschetst. Per saldo leveren zij volgend jaar alsnog flink in. Bijvoorbeeld alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen: volgens de miljoenennota zouden zij maar liefst 4,25% inleveren, in het nieuwe akkoord is dat nog 'slechts' 1,75%.

De zwaarste klappen vallen in dit geval bij de AOW'ers: een duo met meer dan € 10.000 pensioen ging er volgens de miljoenennota 3% op achteruit, nu zal dat 4,25% worden. Voor een alleenstaande met € 10.000 of meer pensioen wordt dat minus 4,5%, in plaats van 3,5%.

Rust en duidelijkheid…
… en actie. Dat is wat onze politiek nu nodig heeft. Er ligt een begroting op tafel waar de meerderheid zich in kan vinden. Dat geeft rust en duidelijkheid. De volgende stap is dat onze lamgeslagen politiek de touwtjes weer in handen neemt en aan de slag gaat met alle nog openstaande punten. Zomaar een voorbeeld: ons pensioen. Een heet hangijzer, waar in het akkoord niet over gerept wordt. De Eerste kamer verwees vorige week de bestaande plannen rechtstreeks naar de prullenbak. Van nieuwe initiatieven is nog geen sprake. Tijd voor actie dus.

Over het begrotingsakkoord is het laatste woord nog niet gesproken. Op verzoek van de PVV zal de Tweede Kamer later deze week in debat gaan. Ook de SP, GroenLinks en het CDA zullen dan hun visie kenbaar maken. Daarnaast maakt het CPB op verzoek van de oppositie een doorrekening van de plannen, welke vermoedelijk ook deze week gepresenteerd zal worden. We houden je op de hoogte. In de novembereditie van Wegwijs Magazine vind je bovendien een duidelijke uiteenzetting van wat het nieuwe akkoord precies betekent voor jouw portemonnee. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie