Nieuws

Top 5 afremmers van de Nederlandse economie

Nederland lager op ranglijst

woensdag 4 september 2013
Top 5 afremmers van de Nederlandse economie

Het World Economic Forum bekijkt hoe landen er voor staan als het gaat om economische slagkracht. In een 569 pagina's tellend document beoordeelt de onafhankelijke instantie 141 landen. Nederland is op deze lijst van concurrerende landen gedaald naar de achtste plek. Vorig jaar stonden we nog op nummer vijf.  De oppositie greep de daling meteen aan om kritiek te uiten op het huidige overheidsbeleid. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf aan 'er niet blij mee zijn'.  Maar gaat het echt zo slecht nu we drie plaatsen lager staan?

Het forum kijkt niet alleen hoe bedrijven presteren, maar ook de overheid functioneert en hoe goed een land is in samenwerking met andere landen.

Top-5 Nederlandse 'problemen'
Het forum heeft per land in kaart gebracht welke factoren de economische groei remmen. Voor Nederland is de top-5:

  1. Mogelijkheden om geld te lenen
  2. Beperkende regels overheid 
  3. Inefficiënte overheid (bureaucratie) 
  4. Beperkte capaciteit tot innovatie
  5. Belastingtarieven

Twee van de top-5 items hebben te maken met het functioneren van de overheid, namelijk de regelgeving en de wijze waarop de overheid georganiseerd is. Een leerzame conclusie voor het kabinet. Daarnaast komt, niet voor het eerst, de beperkte mogelijkheid om geld te lenen aan de orde. Ook bijvoorbeeld het Internationaal Monetair fonds gaf dit eerder al aan. Zowel bedrijven als particulieren hebben in Nederland meer moeite om geld te lenen dan in andere landen, waar banken makkelijker zijn.

Onder Hong Kong, boven Japan
Met de achtste plaats doen we het op wereldschaal helemaal niet slecht, ondanks de daling. Zwitserland voert de lijst aan. Hong Kong staat op de vierde plaats en Japan hijgt ons in de nek. Duitsland heeft ons ingehaald en staat nu op nummer vier, terwijl we de oosterburen vorig jaar nog terugvonden op de zesde plaats. Hekkensluiter is, net als vorig jaar, Tsjaad.

Is het echt zo erg?
Moeten we ons zorgen maken nu we drie plaatsen lager staan? Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de werkloosheid doet Nederland het niet bijster goed. Inmiddels zit 8,7 procent van de beroepsbevolking thuis zonder baan. Vorig jaar juli was dit 'slechts' 6,5 procent. Ook zijn consumenten nog niet erg positief over hun eigen vooruitzichten.

Toch is bovenstaande niet allesbepalend. Voor de actuele situatie is het handig om te kijken naar hoe de industrie ervoor staat. Wanneer producenten meer grondstoffen bestellen voor het maken van producten, is dit een teken dat ze op termijn meer verkopen verwachten. Belangrijk, want dit geeft een betere visie op de toekomst dan bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen. Als consument ben je voornamelijk bezig met hoe het nú gaat en zo bepaalt de huidige stand van zaken in hoeverre je vertrouwen in de toekomst hebt. In het vertrouwen van de industrie zit al enige tijd een stijgende lijn. Laten we hopen dat dit een voorbode is.

Vertrouwen industrie sinds aanvang crisis

Er zit een stijgende lijn in het vertrouwen van de industrie in economie

Onze lagere plaats op de ranglijst is geen onoverkomelijk probleem. Wel kan de overheid lering trekken uit het rapport. Los van de ranglijstnotering is het belangrijker of we er in de komende tijd al dan niet economisch op vooruit gaan. En daar zijn de signalen minder somber, al zullen we voorlopig tevreden moeten zijn met een beperkte groei.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie