Nieuws

Nederland en de crisis

Hoe staan we er nu voor?

donderdag 22 augustus 2013
Nederland en de crisis

Waarschijnlijk hebben de Grieken in 2014 opnieuw veel geld nodig om niet alsnog failliet te gaan. Los van deze recente uitspraak van een vooraanstaand Duitse econoom is het verdacht stil rond het zuid-Europa. Ook politici en beleggers maken zich minder druk om de economisch zwakkere landen als Spanje en Cyprus. In plaats daarvan is de aandacht gericht op alles dat wél goed gaat. Dat optimisme is niet geheel onterecht: In het tweede kwartaal van 2013 ging Europa er voor het eerst in bijna twee jaar weer op vooruit. Kunnen we stellen dat de crisis op zijn eind loopt? 

Hoewel er over Europa positieve geluiden klinken, is in eigen land het lek nog niet helemaal boven. Onze binnenlandse economie is in het tweede kwartaal gekrompen, zowel in vergelijking met het kwarrtaal ervoor als in dezelfde periode een jaar eerder. Met een achteruitgang van 1,8  procent op jaarbasis waren 'zelfs' de Spanjaarden (-1,7) ons voor.

Economische groei?
Wat is dat eigenlijk, ecomische groei? Er is niet één vaste definitie van. Er zijn verschillende methodes om de economische toestand in een land te beoordelen. Een veelgebruikte internationale manier is het bepalen van het zogenoemde Bruto Binnenlands Product (bbp). Samengevat is dit een optelling van alles wat in een land verkocht wordt. Daarbij gaat het om zowel om bijvoorbeeld de dagelijkse boodchappen (producten) als de kosten voor het televesieabonnement (diensten). Als de totale waarde hiervan stijgt, is er sprake van groei. Zoals iedere methode is ook deze niet waterdicht. Stel bijvoorbeeld dat er vanwege ongeregeldheden steeds meer politie aanwezig moet zijn bij voetbalwedstrijden. In dat geval stijgen de kosten voor de inzet van de politiemacht. Dit draagt aan de 'groei' van de economie, terwijl er van daadwerkelijke vooruitgang geen sprake is. 

Dijsselbloem belooft groei
Minister Dijsselbloem beloofde recent op een PvdA-bijeenkomst dat de Nederlandse economie in 2014 licht groeit. Ook de voorspelling van het Centraal Planbureau slaat uit naar de positieve kant van de balans. Onduidelijk is echter nog wat de extra bezuinigingsmaatregelen van zes miljard voor effect hebben. Dijsselbloem geeft aan dat de bezuinigingen de crisis niet veroorzaakt hebben en dat ze van beperkte invloed zijn op de groei. Een wat merkwaardige uitspraak. Wanneer je meer belasting betaalt of wanneer zorg een groter deel van je inkomen opslokt, ligt het voor de hand dat je minder over hebt voor andere zaken. Die nieuwe auto of de geplande vakantie wordt in dat geval nog even heroverwogen. Instanties als het Internationaal Monetair Fonds zijn om die reden tegen al te straffe bezuinigingen. 

Duitsers hebben meer schuld
Het is niet fair om Nederland alleen te beoordelen op de economische groei. Wat dat betreft heeft Dijsselbloem wel een punt. Bijvoorbeeld de schulden die een overheid heeft, zijn ook van belang. Overheden die veel geld spenderen aan zaken als wegenbouw en zorg, stimuleren de groei. Dit lijkt postief, maar de schulden van overheden zijn juist de oorzaak van de crisis in Europa. Dat is dan ook de reden dat onze regering liever niet meer dan drie procent wil uitgeven dan dat er binnenkomt.

Kijken we naar de overheidsuitgaven, dan staat Nederland er juist beter voor dan andere landen. Zelfs de veelgeprezen Duitse overheid heeft meer schulden. Ook qua werkgelegendheid doen we het niet slecht. De werkloosheid van 7 procent is weliswaar hoger dan een jaar geleden, maar verbleekt bij de 27,6 procent in Griekenland, of de 26,3 procent in Spanje.

Het gaat beter in Europa. Met de lichte groei van de Europese economie wordt in ieder geval een periode van neergang doorbroken. De stelling dat de crisis achter de rug is durven we nog niet aan. Daarvoor is nog te onzeker of de groei weet door te zetten. Maar hoe dan ook, ondanks een slag om de arm is er in ieder geval niet alleen slecht nieuws meer!

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie