Nieuws

Vrouw krijgt structureel minder pensioen

Inkomenskloof van 40 procent

dinsdag 2 juli 2013
Vrouw krijgt structureel minder pensioen

Het is niet best gesteld met de pensioensituatie van vrouwen. Een Nederlandse vrouw heeft bij haar pensionering gemiddeld ruim 40 procent minder te besteden dan een man van 65. Nederland presteert daarmee slechter dan de meeste landen in Europa, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Unie naar pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen. Sommige oorzaken voor deze pensioenkloof zijn voor de hand liggend; moederschap gaat bijvoorbeeld vaak ten koste van arbeidsjaren. Maar het probleem is minder eenduidig dan het lijkt.

Het staatspensioen is voor iedereen gelijk en maakt geen verschil tussen mannen en vrouwen. De verschillen zitten in het inkomen uit bedrijfspensioenfondsen en vrijwillige inkomensvoorzieningen zoals lijfrentes en levensverzekeringen. Stoppen of minder werken voor het moederschap zorgt dat daar minder vrouwen aan deelnemen of voor kortere tijd aan meedoen. De onderzoekers zien echter niet alleen pensioenverschillen door de mate en duur van de deelname. Een niet te onderschatten factor is de bekende inkomenskloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk nog steeds gemiddeld 15 procent minder dan mannen. Dat verschil in loon uit zich ook na het pensioen.

Inkomenskloof
De inkomenskloof tussen mannen en vrouwen verklaart ook de relatief slechte positie van Nederland in Europa. Er bestaat een paradox dat hoe hoger het opleidingsniveau is, des te groter het verschil wordt in beloning tussen mannen en vrouwen. Nederland kent relatief veel hoogopgeleide vrouwen en dus ook een groter pensioenverschil. Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen neemt de laatste decennia steeds verder af. Gek genoeg is die afname niet terug te zien bij gepensioneerde vrouwen van verschillende leeftijden. Het inkomensverschil van 80-plussers blijkt namelijk kleiner dan dat van 65-plussers. Een verklaring daarvoor kan zijn dat vrouwen langer leven en op hogere leeftijd de pensioenrechten van hun echtgenoot erven.

Moederschap gestraft?
Dat het krijgen van kinderen een rol speelt in de inkomensverschillen op latere leeftijd is evident. Minder werken betekent ook minder premie-inleg en uitkering. Moeders worden na hun pensionering zo eigenlijk gestraft voor het krijgen van kinderen. Hoewel onhaalbaar, zou het eigenlijk andersom moeten zijn. Omdat we voor ons staatspensioen een omslagstelsel hebben bedacht, betalen kinderen in feite het pensioen van hun ouders. Dat stelsel is afhankelijk van zowel inleg als nageslacht. Bewust kinderloze mensen profiteren daarom van een stelsel waaraan zij niet volledig hebben bijgedragen.

Uitgesplitst naar sector hebben mannen en vrouwen die werkzaam waren bij de overheid de kleinste pensioenverschillen. Het inkomen op na pensionering loopt het verste uiteen bij de ondernemers. Ervan uitgaande dat zakelijk succes niet afhankelijk is van geslacht, zou je mogen concluderen dat vrouwen minder (succesvol) gebruik maken van de particuliere pensioenvoorzieningen. De onderzoekers niet durven te spreken van een toe- of afnemende trend, omdat het aantal meewegende factoren te groot is. De grip op het eigen inkomen is op individueel niveau wel aanwezig. Door middel van de vrijwillige pensioensvoorzieningen kan de levensstandaard tot op hoge leeftijd gegarandeerd blijven.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie