Nieuws

Maximaal pensioen alleen in ideale situatie

Staatssecretaris Weekers weinig realistisch over pensioenen

maandag 10 juni 2013
Maximaal pensioen alleen in ideale situatie

Langer doorwerken en toch minder pensioen overhouden. Een situatie die veel (toekomstig) gepensioneerden herkennen.  Staatssecretaris Weekers geeft aan dat ook in de toekomst een pensioen van 70 procent van het laatst verdiende loon mogelijk is. Hiermee geeft de overheid blijk van weinig realisme , al langer is namelijk bekend dat dit een te rooskleurig beeld is van de werkelijkheid. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit nu kritiek op de politieke visie. Wie zijn pensioen veilig wil stellen, zal verder moeten kijken dan de pensioenopbouw bij het pensioenfonds.

De overheid heeft baat bij een wat positieve voorstelling van zaken. Voorheen mocht je als werknemer 2,25 procent van je brutoloon belastingvrij besteden aan het opbouwen van pensioen. In het nieuwe regeerakkoord is dit verlaagd naar 1,75 procent. Na kritiek op deze beperking werd het maximum opgerekt naar 1,85 procent.

Alleen in ideale omstandigheden
De berekeningen van de overheid zijn gebaseerd op de ideale situatie. Daarbij wordt vanaf het 25ste levensjaar opgebouwd tot de pensioenleeftijd van 71 jaar. Een werkzaam leven dat op dit moment nog weinig mensen voor ogen hebben. Daarnaast hebben we te maken met pensioenfondsen die niet het rendement maken waarmee wordt gerekend.

Ja, de financiële situatie bij pensioenfondsen is in de afgelopen maanden vooruit gegaan. Dit door een stijging van de rente en herstellende aandelenkoersen. Maar deze vooruitgang neemt niet weg dat veel fondsen maatregelen moesten treffen om te voldoen aan de eisen van toezichthouder de Nederlandsche Bank. Door het zogenoemde korten van de pensioenen valt  het bedrag dat je bij pensionering ontvangt lager uit dan begroot.

Waarde pensioen stijgt niet mee met inflatie
De overheid rekent er op dat pensioenfondsen hun pensioenen indexeren. Het indexeren houdt in dat de pensioenen worden verhoogd met de inflatie. Stel dat producten en diensten op termijn 10 procent duurder worden maar de waarde van jouw pensioengeld stijg niet mee, dan ga je er in feite 10 procent op achteruit.

Deze waardedaling van het pensioen is geen theoretisch verhaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, heeft bijvoorbeeld de pensioenen al sinds 2008 niet of nauwelijks geïndexeerd. De verwachting is dat hier op korte termijn geen verandering in komt en ook veel andere pensioenfondsen komen niet aan indexatie toe.

Vooral jongeren de dupe
Veel ouderen ontvangen een lager pensioen dan verwacht. Het zijn echter de jongeren die er nog meer op achteruit dreigen te gaan. Zij zitten nog in het beginstadium van de opbouw, waardoor de gevolgen groter zijn. Iedere euro die nu níett door een pensioenfonds geïnvesteerd wordt, kan in de toekomst geen winst opleveren en bijdragen aan het pensioen.

Dat Nederlanders weinig kennis en interesse hebben in hun eigen pensioensituatie, blijkt uit talloze onderzoeken. Zorgwekkend is dat ook de overheid blijkt geeft van weinig realisme als het gaat om de hoogte van pensioenen. Zeker starters op de arbeidsmarkt doen er goed aan om niet het moment af te wachten waarop blijkt dat het pensioen te laag uitvalt. Mogelijkheden om dit te vermijden is het opbouwen van een aanvullend pensioen. Meer informatie over hoe dit fiscaal vriendelijk geregeld kan worden, is op te vragen via het onderstaande formulier.

Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.

Vink alsjeblieft minstens één onderwerp aan


 ,  
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?


Bedankt voor je interesse, het formulier is verzonden

  1. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging
  2. We nemen je vraag / verzoek om informatie snel in behandeling
  3. Afhankelijk van je vraag komt de reactie via Wegwijs of een externe specialist
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie