Nieuws

Huiseigenaar betaalt teveel aan ozb

Gemeenten lappen maximum aan hun laars

dinsdag 9 april 2013
Huiseigenaar betaalt teveel aan ozb

De rijksoverheid heeft met alle Nederlandse gemeenten afgesproken met welk percentage de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar mogen stijgen: 2,76 procent. Hoewel dat percentage geldt als de absolute bovengrens, blijkt de stijging dit jaar toch uit te komen op 3,86 procent. Dat berekende het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoewel de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) zelf medeverantwoordelijk is voor de afspraken, noemt ze de stijging 'zorgelijk'. Het is het tweede jaar op rij dat de maximumnorm door de gemeenten wordt overschreden.

Het vervelende aan de OZB is dat het een verplichte belasting aan de gemeente is, waar je als huiseigenaar niet onderuit komt. De hoogte van de OZB wordt bepaald door de gemeente, aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Deze waarde wordt sinds 2008 ieder jaar opnieuw vastgesteld, door dezelfde gemeente welteverstaan. Je bent dan ook overgeleverd aan de grillen van de gemeenten.

Papieren tijger
Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk kan slechts in gesprek met de VNG. De minister heeft aangekondigd dat hij de overschrijding bij hen zal aankaarten. Maar daar blijft het voorlopig bij. Er bestaat geen instantie die de gemeenten op de vingers kan tikken wanneer zij besluiten de harde afspraken te negeren. Een VNG-woordvoerder zegt in de Telegraaf dat dit illustratief is voor de financiële situatie waarin gemeenten zich bevinden. "Er is geen wethouder die de boeken in wil gaan als ozb-verhoger, daar gaat een hoop discussie aan vooraf. Elke gemeente moet bezuinigen en blijkbaar zijn er dan geen andere mogelijkheden dan een ozb-verhoging."

De norm die geen norm is
Dat met elke overschrijding de commotie steviger wordt, neemt niet weg dat de VNG-woordvoerder vermoedt dat ook volgend jaar het maximum weer wordt overschreden. Binnen de norm blijven zou alleen lukken als er een alternatieve inkomstenbron voor de ozb gevonden wordt. Je kunt je afvragen waarom de overheid nog de moeite neemt om afspraken te maken met de VNG, als die haar leden niet in de hand heeft. De gemeenten hebben geen boodschap aan het rijk noch aan de VNG. VVD-Kamerlid Pieter Litjens riep in februari Plasterk al op om de gemeenten te korten op hun jaarlijkse rijksbijdrage.

Meer taken
Toch is het niet helemaal verwonderlijk dat de gemeenten hun belastingen laten stijgen. De rijksoverheid legt immers ook steeds meer taken bij hen neer, bijvoorbeeld rondom de reguliere zorg, de werkgelegenheid en de jeugdzorg. Bovendien is de daling aan de inkomstenkant als gevolg van de crisis navenant. Dat het uit de lengte of uit de breedte moet komen, is zo bezien helemaal geen vreemd excuus. De oproep van Litjens is zelfs ongepast. Wat echter niet uit te leggen valt, is dat het nu slechts de bezitters van een eigen woning zijn die voor een sluitende begroting moeten zorgen. Huurders betalen immers geen ozb.

De ozb-oplossing die de gemeenten kiezen om hun inkomsten op te krikken, is niet goed. Vooral omdat eenmaal opgehoogde belastingen zelden weer teruggedraaid worden in betere tijden. Het probleem moet juist worden aangekaart bij de rijksoverheid. De gemeenten hebben simpelweg te weinig variabelen beschikbaar om de gevolgen van hun maatregelen goed te verdelen. De rijksoverheid heeft die mogelijkheden wel. Het is daarom vooral jammer dat belangenorganisatie VNG blijkbaar niet de juiste snaar in Den Haag weet te raken om dat te bewerkstelligen. Jij als huiseigenaar bent daar nu de dupe van.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie