Nieuws

Minder zorgkosten voor hogere inkomens

Totale zorgkosten 66% hoger dan in 2001

maandag 11 maart 2013
Minder zorgkosten voor hogere inkomens

De kosten voor de zorg vanuit de basisverzekering bedragen € 2.100 per verzekerde. Dit is het bedrag dat zorgverzekeraars in 2010 per persoon vergoedde, zo becijferde het CBS. Vrouwen nemen een groter deel van de zorgkosten voor hun rekening. Ook bij mensen met een niet-Westerse afkomst en gezinnen met een relatief laag inkomen zijn de zorgkosten bovengemiddeld. In verhouding tot de gemiddelde premie voor de basiszorgverzekering zijn we allemaal goedkoop uit. Alle bevolkingsgroepen betalen namelijk minder voor de verzekering dan dat de verzekeraar kwijt is aan kosten.

Bij vrouwen ligt het gemiddelde op € 2.220. Mannen zijn met  een gemiddelde van 1.980 een minder grote kostenpost voor de zorgverzekeraar. Het verschil heeft niets te maken met een verschil in levensstijl. Vooral zorg rondom de zwangerschap is de oorzaak. Op hogere leeftijd zijn het juist weer de mannen die vaker iets mankeren en in het ziekenhuis belanden. In 2010 betaalde je voor een basiszorgverzekering circa € 1.137, zo blijkt uit de tarieven van 33 zorgverzekeraars. Het eigen risico was destijds € 165.

Opname ziekenhuis grootste kostenpost
Opnames in ziekenhuizen vormen de grootste kostenpost, met 54 procent van de totale zorgkosten die onder de basiszorgverzekering vallen. Op een tweede plaats komen medicijnen met 15 procent. Opvallend is dat het bezoeken van een huisarts niet voorkomt in de top-3. Pas na de geestelijke gezondheidszorg komt, op de vierde plaats, de huisarts.

Minder zorg bij hogere inkomens
Sommige zorgverzekeraars richten zich met zorgverzekeringen op mensen met een hoger opleidingsniveau en een bovengemiddeld inkomen. Dit omdat deze groep minder vaak een beroep op de gezondheidszorg zou doen en hierdoor minder kosten maakt. Dat dit ook daadwerkelijk klopt, blijkt uit de gegevens van het CBS. De zorgkosten voor de laagste inkomensgroep zijn circa anderhalf keer hoger dan die van personen met de hoogste inkomens. Dit patroon geldt voor alle soorten zorg, met uitzondering van de kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Daar zijn de kosten voor de hoogste inkomens juist hoger.

Kosten 66 procent hoger dan in 2001
In 2010 lagen de kosten van de zorg 66 procent hoger dan in 2001. De totale kosten zijn hiermee met bijna zes procent per jaar gestegen. Overigens betreft dit álle zorg en niet alleen die onder de basiszorgverzekering valt. Wanneer het gaat over de kosten van de zorg per inwoner is Nederland slecht af. Volgens OESO (een samenwerkingsverband van 34 landen ter bevordering van sociaal en economisch beleid) lag alleen in de Verenigde Staten het bedrag per inwoner hoger.  Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Canada en Zwitserland volgen ons op de voet.

Dat de zorgkosten stijgen is voor iedereen merkbaar. Al is het alleen al door het eigen risico dat in de loop der jaren hard is gestegen. Zo betaalde je in 2010 nog 'slechts' € 165 aan eigen risico. Dit jaar is dit € 350. De eerder door de VVD gelanceerde inkomensafhankelijke zorgpremie is van tafel. Toch zal ook in de komende jaren de betaalbaarheid van de zorg en de verdeling van de kosten onder alle bevolkingsgroepen onderwerp van discussie blijven.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie