Nieuws

Laatste kans voor een starterslening!

Onduidelijk akkoord zet 450 stellen in wachtkamer

dinsdag 6 november 2012
Laatste kans voor een starterslening!

Starters op de woningmarkt die nog kans willen maken om een starterslening te ontvangen, moeten hun aanvraag voor 15 november hebben ingeleverd. De Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) neemt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt positief geoordeeld over de starterslening, maar is niet duidelijk of de lening over een kam geschoren wordt met andere hypothecaire kredieten. Om onduidelijkheden te voorkomen worden alle aanvragen in de laatste zes weken van het jaar afgekeurd.

De stop op nieuwe aanvragen is opmerkelijk omdat het nieuwe kabinet juist zeer positief was over de extra leenmogelijkheden voor starters. In het regeerakkoord staat dat 'de gunstige leenfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid'. Wat dat uitbreiden dan precies inhoudt, weet de stichting zelf niet. De SVn weet ook niet of de nieuwe regels voor hypothecaire leningen ook op hun kredieten van toepassing zijn. Daarin is renteaftrek alleen mogelijk als er vanaf jaar één annuïtair wordt afgelost.

Drie jaar geen aflossing
En daar schuilt het probleem in. Een starter met een goede verdiencapaciteit kan, als de gemeente waarin hij wil gaan wonen die mogelijkheid biedt, via de SVn een bedrag lenen als aanvulling op de maximale leensom van de bank. Zo kan hij net een wat ruimer of beter huis aanschaffen. Voor die extra lening gelden zeer gunstige voorwaarden. Zo hoeft er in de eerste drie jaar geen rente en geen aflossing te worden betaald. Daarna wordt er wel annuïtair afgelost, de eerste 15 jaar rentevast en met een maximale looptijd van 30 jaar. Omdat er niet vanaf jaar één wordt afgelost, bestaat de kans dat het nieuwe kabinet voor de rest van de looptijd de fiscale aftrekbaarheid van de lening onmogelijk maakt.

450 starters in de wachtkamer
De SVn sluit het loket al per 15 november, omdat het ongeveer zes weken duurt om een kredietaanvraag te behandelen. Om nog onder de oude belastingregels te vallen, moet de lening voor 1 januari 2013 bij de notaris zijn gepasseerd. De SVn heeft goede hoop dat het kabinet voor de starterslening een uitzondering maakt in de plannen, maar heeft daar dus geen officieel uitsluitsel over. De SVn behandelt wekelijks zo'n honderd nieuwe aanvragen voor een starterslening. Jaarlijks worden er in totaal ongeveer vierduizend verzoeken gehonoreerd door de stichting. Dat betekent dat er ruim 450 starters in de wachtkamer worden gezet.

Startersleningen worden uitgegeven door gemeenten, de SVn is slechts de uitvoerende instantie. De gemeenten kiezen voor het aanbieden van startersleningen, om bijvoorbeeld de aanwas van jonge gezinnen op peil te houden. Voor hen is het dus extra jammer als zij een ondersteunende mogelijkheid verliezen. Op dit moment zijn er 212 gemeenten in Nederland die een starterslening aanbieden. Op deze kaart kun je zien welke gemeenten in Nederland starters wat extra leencapaciteit geven.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie