Nieuws

Regeerakkoord definitief: maatregelen en bezuinigingen

Wat gaan we extra betalen?

maandag 29 oktober 2012
Regeerakkoord definitief: maatregelen en bezuinigingen

Het regeerakkoord is rond. Mark Rutte en Diederik Samsom zijn het eens, de achterban gaat akkoord en nu mag ook de rest van Nederland weten hoe het zit. Bezuinigingen: maatregelen die flinke gevolgen hebben voor de Nederlander. Maar gelukkig is er ook goed nieuws en dat is: er is een knoop doorgehakt over de woningmarkt. Een voorlopig einde aan de onzekerheid.

De verkiezingen vonden pas 47 dagen geleden plaats, deze formatieperiode is daarmee een van de snelste ooit. En dat is goed nieuws, want Nederland is hard toe aan duidelijkheid. De afgelopen dagen kwamen hier en daar al wat geruchten bovendrijven. Ondanks de radiostilte vanuit de partijen zelf, lekten verschillende maatregelen uit en werd er volop gespeculeerd over de inhoud en vordering van de onderhandelingen. De speculaties over het definitieve regeerakkoord klopten voor het grootste gedeelte. Toch zijn er ook een aantal opvallende zaken. Een greep uit de maatregelen.

Wonen
Afgelopen vrijdag werd al duidelijk dat de hypotheekrenteaftrek beperkt gaat worden, ook voor bestaande hypotheken. Het maximale tarief (nu 52%) zal de komende jaren ieder jaar 0,5% dalen, totdat zowel de derde als de vierde schijf op een maximale aftrek van 38% zitten. Ter compensatie wordt ook de inkomstenbelasting voor deze schijven verlaagd, van 52% naar 49% en van 42% naar 38%. Wegwijs beschreef vorige week al uitgebreid waarom dit een uitstekende maatregel is.

Verder moet er annuïtair worden afgelost bij nieuwe hypotheken en komen er weer subsidies voor starters op de woningmarkt. Tot slot blijft een restschuld langer fiscaal aftrekbaar. Nu eens kijken wat de banken daarvan vinden.

Zorg
Een belangrijk kabinetsvoorstel op het gebied van zorg: de zorgpremie wordt inkomensafhankelijk, wat automatisch betekent dat de zorgtoeslag verdwijnt. Ook het bestaande eigen risico wordt per 2014 omgezet in een inkomensafhankelijk eigen risico. In de praktijk komt dat neer op een eigen bijdrage van € 180, € 350 of € 595 per persoon. Het eigen risico is voor 2013 reeds vastgesteld op een vast bedrag van € 350 voor iedere Nederlander.

Een andere opvallende maatregel:  zonder noodzaak of verwijzing van de huisarts binnenstappen bij de Spoedeisende Hulp, brengt een eigen bijdrage van € 50 met zich mee. Voor de jeugdzorg is juist besloten de voorgenomen eigen bijdrage niet in te voeren.

Pensioen
De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt per 1 juli 2014 beperkt. AOW-gerechtigden die samen met een niet-AOW-gerechtigde partner een totaalinkomen van ten minste € 50.000 ontvangen, komen niet langer in aanmerking voor partnertoeslag.

De AOW-leeftijd zal, zoals eerder bekend, geleidelijk verhoogd worden tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Nieuw is de te introduceren doorwerkbonus, voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. 

Verder
Een greep uit de andere besluiten:

  • Er wordt geen kilometerheffing ingevoerd.
  • De ov-jaarkaart voor studenten wordt vervangen door een kortingskaart.
  • Het aantal regelingen en toeslagen voor gezinnen met kinderen wordt teruggebracht en versoberd. Dat geldt onder andere voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget.
  • De arbeidskorting neemt toe met tot € 500 in 2017.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorziet een economische groei van 1,25% per jaar in de periode 2013-2017, de periode waarin kabinet Rutte II in principe zou regeren.  Het begrotingstekort zou in 2017 op 1,5% uitkomen, ruim onder de door Brussel gehanteerde grens van 3%.

Het totale koopkrachteffect komt uit op +0,2% voor mensen met een inkomen tot € 33.000 per jaar. Mensen met een inkomen van € 100.000 of meer gaan er zo'n 0,6% op achteruit. 

Het resultaat: duidelijkheid
Dit regeerakkoord staat voor 16 miljard extra bezuinigingen, ofwel bijna € 1.000 per Nederlander. De heren Rutte en Samsom geven duidelijk aan dat iedereen dit zal voelen. Zij geven ook aan dat we te maken hebben met "het beste van twee werelden", de VVD en de PvdA zijn immers partijen die flink van elkaar verschillen. Toch is het ze gelukt om op zeer korte termijn een akkoord samen te stellen waar beide partijen zich hard voor willen maken.

"De samenwerking geeft veel vertrouwen dat wij de komende jaren kunnen komen tot een stabiel kabinet. Het zal heus nog wel eens knetteren tussen deze partijen, maar ik ben ervan overtuigd dat we eruit komen," aldus Mark Rutte. 

Ongeacht de onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de inhoud van het regeerakkoord, is het voor Nederland van groot belang dat er nu daadwerkelijk plannen op tafel liggen. Een van de oorzaken van de problemen op de woningmarkt was de voortdurende onzekerheid. Dat er gekort wordt, is vervelend, maar dat er nu éindelijk duidelijkheid is over het hoe en wat, zal zonder twijfel van positieve invloed zijn op de markt. 

Wegwijs besteedt de komende twee weken uitgebreid aandacht aan het regeerakkoord en de gevolgen die dit zal hebben op de portemonnee.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie