Nieuws

Weer meer Nederlands geld naar Europa

Kritiek uit Nederland en Duitsland haalt niets uit

woensdag 12 september 2012
Weer meer Nederlands geld naar Europa

Waar alle aandacht in Nederland is gericht op de verkiezingen, zijn de Duitsers in de ban van het Europese noodfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om Europese landen in financiële problemen te ondersteunen. De Duitsers zijn het echter niet eens met de gang van zaken en stapten naar de rechter. Deze besloot echter dat het fonds aansluit bij de Duitse grondwet en gaf groen licht. Ook in Nederland werd eerdere kritiek op het fonds aan de kant geschoven. 

Al in juli had het zogeheten EFSF (Europees Financieel Stabiliteits Faciliteit) in werking moeten treden. Het fonds is een 'potje' met een totale inhoud van 500 miljard euro. Dat bedrag klinkt abstract maar is meer dan twee keer het bedrag dat de Nederlandse staat jaarlijks aan belastingen en premies heft. Maar het fonds komt er. Overheden die hun begroting niet op orde krijgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op het fonds doen. Er werd eerder al geld toegezegd aan Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal.

Wat is het probleem van de Duitsers
De Duitsers zien weinig heil in het fonds. De Duitse economie is het welvarendst binnen Europa. Het idee om vele miljarden af te staan terwijl er in eigen land weinig problemen zijn, wordt door veel Duitsers als onrechtvaardig ervaren. Daarnaast is een punt van kritiek de opzet van het noodfonds. Het is gebruikelijk dat alle landen die meewerken aan het fonds akkoord gaan voordat er een land geld ontvangt. Bij het EFSF is echter een meerderheid van 85 procent voldoende voor het doorvoeren van besluiten. Toestemming van Nederland is bijvoorbeeld niet nodig als de overige landen het eens worden over een steunoperatie.

Nederland staat garant voor 40 miljard euro
Nederland draagt voor 40 miljard bij aan het fonds. Dit houdt niet automatisch in dat dit bedrag ook wordt overgemaakt. De Nederlandse staat stort daadwerkelijk 4,6 miljard in de kas van het fonds. De rest wordt achter de hand gehouden voor noodgevallen.  Ook in Nederland is niet iedere politicus het unaniem eens met het fonds. Wilders was de Duitsers voor door al in juni een rechtszaak tegen de staat aan te spannen om het fonds te blokkeren. Net als onze oosterburen ving hij bot.

Aandelenbeurs veert op
Op de aandelenbeurs reageerden beleggers positief op het nieuws. Met het fonds is de kans kleiner dat Europese overheden verder in de problemen komen. Ook het risico voor bedrijven die gevestigd zijn in deze landen is hierdoor kleiner. Toch is de invloed op de koers van aandelen minimaal. Beleggers gingen er al min of meer vanuit dat het fonds er zou komen. Daarnaast is het de vraag of deze maatregelen daadwerkelijk de crisis kunnen stoppen.

Met de acties worden alleen gaten gedicht. Voor het aantrekken van de economie in Europa is echter een toename van zowel vertrouwen als aankopen van consumenten nodig. En voor het laatste is eerder een springplank nodig dan een vangnet zoals dit fonds.

Het is voor Europa goed nieuws dat niets het noodfonds nu nog in de weg staat. Maar in de politiek zijn zelfs onder voorstanders van Europa inmiddels kritische geluiden hoorbaar. Landen in de problemen moeten niet tegen elke prijs geholpen worden, zo is de boodschap. Dit is zeker waar. Toch lijkt het noodfonds op dit moment de beste manier om de rust zo veel mogelijk te bewaren. Na de verkiezingen zal blijken welk standpunt 'wij als Nederlanders' innemen als het gaat over Europa en de steun aan probleemlanden. De vraag is of ons standpunt veel teweeg zal brengen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie