Nieuws

Prinsjesdag geheel in het teken van het Lenteakkoord

Zorg duurder, BTW omhoog

dinsdag 18 september 2012
Prinsjesdag geheel in het teken van het Lenteakkoord

Het is een soort traditie dat Prinsjesdag al deels oud nieuws is bij het aanbreken van de derde dinsdag in september. Ruim voor het openen van het welbekende koffertje lekken steevast details uit. Dit jaar valt er bijzonder weinig uit te lekken, aangezien de plannen al eerder zijn vastgesteld in het lenteakkoord. Echter, de politieke vlag hangt er na de verkiezingen anders bij en het is de vraag wat de nieuwe coalitie wel en niet overneemt. Een ding is helder, ook het nieuwe bewind zal streven naar bezuinigingen van rond de 12 miljard euro.

Basis voor deze editie van Prinsjesdag is het akkoord dat al in de lente werd gesloten door VVD, CDA, D66, Christenunie en GroenLinks. Destijds was het nodig om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Die stelt namelijk dat de begroting van de Nederlandse overheid maximaal drie procent meer mag uitgeven dan dat er de schatkist in stroomt. Brussel kon in het lenteakkoord lezen met welke bezuinigingen Nederland dit voor elkaar denkt te krijgen.

Nieuwe coalitie, nieuwe plannen
Bij de totstandkoming van het lenteakkoord stond de PvdA om onduidelijke redenen buitenspel. Na de forse opmars bij de verkiezingen zal de 'arbeiderspartij' echter een duidelijke stempel drukken op de bezuinigingsmaatregelen. Onder meer de zogenaamde forensentaks is een maatregel waarvan de houdbaarheid beperkt lijkt. Deze belasting zou vanaf volgend jaar gelden op de bijdrage voor woon-werkverkeer per auto, openbaar vervoer of zelfs per fiets. Nu is het zo dat 0,19 per kilometer onbelast kan worden overgemaakt, vanaf volgend jaar geldt 42 procent belasting. Een ander heikel punt is de aftrek van de hypotheekrente. Waar VVD een beperking van de hypotheekrenteaftrek alleen voor nieuwe woningkopers wil laten ingaan, zou de PvdA de aftrek ook bij bestaande huiseigenaren willen inperken. Het laatste ligt overigens niet voor de hand.
 
Zorg duurder, BTW omhoog
Het eigen risico gaat volgend jaar omhoog naar € 350, dit jaar is dit nog € 220. Ook de premie voor de zorgverzekering stijgt, naar schatting bedraagt de verhoging per persoon zo'n € 20 per jaar.  De stijging van de kosten voor het basispakket wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de rekenpremie. Dit is een door de overheid vastgesteld bedrag waarmee de verzekeraar naar schatting quitte speelt. Overigens liggen VVD en PvdA bepaald niet op één lijn op het gebied van zorg. VVD zou bovenop het eigen risico nog een soort extra bijdrage van € 150 per jaar willen invoeren. PvdA ziet meer in een premie die afhankelijk is van het inkomen. Aangezien er slechts beperkte tijd is, lijkt het onwaarschijnlijk dat er ruimte is om dit door te voeren.

Koopkracht daalt met 0,75 procent
Onder andere de stijgende zorgkosten hebben tot gevolg dat we als Nederlanders minder overhouden van ons inkomen. Ook een hogere BTW (van 19 naar 21 procent) en een stijgende accijns op alcohol en tabak zijn boosdoeners. Het verhoogde BTW-tarief kost huishoudens volgend jaar gemiddeld  € 180, aldus ING. In totaal verliezen Nederlanders volgens de huidige plannen gemiddeld 0,75 procent aan koopkracht.    

Ongeacht leeftijd of inkomen zal iedere Nederlander rekening moeten houden met een dunnere huishoudportemonnee. Of om in termen van de koningin te spreken: 'er worden offers gevraagd'. Concrete gevolgen van het huidige politieke landschap zijn recent door Wegwijs beschreven. Concluderend brengt Prinsjesdag weinig nieuwe feiten aan het licht. Het wachten is op de nieuwe coalitie die opnieuw een politiek steekspel zal beginnen over de exacte invulling van de bezuinigingsmaatregelen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie