Nieuws

DSW dwingt zorgverzekeraars tot matiging

Kosten basisverzekering blijven gelijk bij DSW

dinsdag 25 september 2012
DSW dwingt zorgverzekeraars tot matiging

Ook dit jaar is het zorgverzekeraar DSW weer gelukt. De onderneming maakt geheel naar traditie als eerste de premie voor de zorgverzekering 2013 bekend. De basisverzekering blijft bij DSW hetzelfde ten opzichte van het huidige jaar, namelijk € 102,50 per maand. De door het ministerie verwachte verhoging blijft dan ook uit in dit geval. Wel stijgen de kosten voor de aanvullende zorgverzekering bij DSW met circa 1,5 procent licht. Het is nu wachten tot ook de andere verzekeraars over de brug komen.

Minister schippers gaf recent aan een gemiddelde premieverhoging van € 20 per jaar te verwachten. De zorgverzekeraar geeft als reden voor de gelijkblijvende premie de gedaalde kosten voor het verstrekken van medicijnen. Niet dat de geneesmiddelen zelf voordeliger zijn geworden, maar het door het gezamenlijke inkoopbeleid van zorgverzekeraars is de marge voor bijvoorbeeld apotheken geslonken. Iets waar het ministerie geen rekening mee heeft gehouden in haar berekeningen, zo stelt DSW.

Niet de voordeligste
Eerder circuleerden in de media spookverhalen over verhogingen tot € 100 per jaar. DSW-verzekerden zouden de kosten voor de basisverzekering hiermee zien stijgen tot € 1.350 in 2013. DSW ontkracht met haar premie dat een dergelijke verhoging noodzakelijk is. Het is echter spannend wat de prijsvechters binnen de markt voor tarief bekend maken in de komende weken. Want de premie niet verhogen is makkelijker als je niet tot de voordeligsten behoort en daarom meer ruimte hebt. Verzekerden waren dit jaar bij diverse verzekeraars beduidend goedkoper uit dan bij DSW. Desondanks bleef de kleine Schiedamse verzekeraar grootmachten als Menzis, Achmea, VGZ en Univé ruim voor.

Wijzigingen basisverzekering
De basisverzekering is bij iedere verzekeraar gelijk. De overheid bepaalt wat verzekeraars vanuit de basisverzekering dienen te vergoeden. In 2013 wijzigen er een aantal zaken, waarvan de verhoging van het eigen risico naar € 350 (is nu € 220) euro het meest ingrijpend is. Naast de onderstaande opsomming zijn alle wijzigingen in detail in te zien op de website van het ministerie.

 • Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen.
 • Er komt een eigen bijdrage van € 7,50 per dag voor verblijfskosten in een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra).
 • Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het basispakket. Dit programma richt zich op verandering van het gedrag onder begeleiding van een zorgverlener.
 • De vergoeding van dieetadvisering voor maximaal 3 behandeluren. 
 • Recht op vergoeding van totaal 3 IVF behandelingen, waarbij: 
  - tot 38 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 embryo bij de eerste twee IVF pogingen, bij de 3e poging 1 of 2 embryo's;
  - van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo's bij alle 3 de pogingen;
  - vanaf 43 jaar geen recht meer op vergoeding van IVF pogingen of andere vruchtbaarheidgerelateerde zorg.


Het is nog te vroeg om iets te concluderen over de gemiddelde premie die verzekeraars in 2013 zullen rekenen voor de zorgverzekering. De voortekenen zijn echter gunstig nu DSW de premie voor de basisverzekering op hetzelfde niveau houdt. Wegwijs houdt in de gaten wat de rest van de verzekeraars doet en geeft in de komende periode aan waar er voordeel te behalen valt. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie