Nieuws

Vertrouw jij je verzekeraar?

Wat wordt er aan jou als klant verdiend

woensdag 8 augustus 2012
Vertrouw jij je verzekeraar?

Maar heel weinig mensen hebben vertrouwen in financiële organisaties zoals verzekeraars. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) doet periodiek onderzoek naar dit vertrouwen. Bij de laatste kwartaal meting bleek dat het wantrouwen onverdeeld groot is. Wel was er een langzame verbetering maar gemiddeld vertrouwt de Nederlander het niet. En daarom moeten alle verdiensten van deze verzekeraar inzichtelijk worden gemaakt.

Het CVS drukt het vertrouwen uit in een percentage. De uitslag houdt in dat op dit moment zijn van de 100 deelnemers aan het onderzoek slechts 35 positief zijn. Eerder dit jaar waren dit er overigens nog minder.

Berichtgeving achtervolgt verzekeraars
Verzekeraars zijn deels zelf schuldig aan de wantrouwige houding van de klant. Ze hadden zich eerder moeten realiseren dat de kosten voor sommige producten niet in verhouding stonden tot het rendement. Het zijn deze verzekeringen die de geschiedenisboeken in gaan als woekerpolissen. Anderzijds is ook berichtgeving in de media van invloed. Veel banken en verzekeraars hebben geld van de overheid geleend om niet in de problemen te raken. Hierdoor ontstond het imago van bedrijven die, na bedenkelijke praktijken, de belastingbetaler een hoop geld kosten. Een eenzijdig beeld, aangezien de Nederlandse staat het geld weer terugkrijgt inclusief een behoorlijk som aan rente.

Weten wat de verzekeraar verdient
In de recente poll vroeg Wegwijs of lezers het belangrijk vinden om te weten wat hun verzekeraar verdient aan een verzekering. Maar liefst 93 procent geeft aan dit van belang te vinden en maar 7 procent is niet geïnteresseerd. Het is begrijpelijk dat je wilt weten wat een verzekeraar verdient, zeker wanneer het gaat om een langlopende verzekering.

Een goed voorbeeld daarvan is de overlijdensrisicoverzekering. Het is een halszaak dat de te betalen premie ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de opbouw van een bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Wanneer de kosten niet transparant zijn, loopt de verzekerde het risico dat de opbrengst lager is dan verwacht.

Niet bij iedere verzekering van belang
Bij een meer tijdelijke verzekering als de inboedelverzekering of autoverzekering is het minder relevant om precies te weten wat een verzekeraar verdient. In een markt met voldoende concurrentie, en dat is in de verzekeringsmarkt zeker het geval, worden de prijzen vanzelf in toom gehouden door verzekeraars die elkaar beconcurreren.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie