Nieuws

Er was eens: de reisverzekering die alles dekte…

Telegraaf onderuit met reisverzekering

maandag 27 augustus 2012
Er was eens: de reisverzekering die alles dekte…

Soms is een krantenartikel weinig op de realiteit gebaseerd. Kijk maar eens bij de Telegraaf. Vrijdag schreef de grootste krant van Nederland een wat opruiend artikel over reisverzekeringen. Gemaakt door een reisjournalist die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Kan gebeuren. De strekking van het verhaal is dat reisverzekeringen te moeilijk zijn. Ingewikkeld en met allemaal onbegrijpelijke voorwaarden. De journalist houdt een pleidooi voor de reisverzekering die alles dekt. Hij zegt het echt: alles. Geen uitsluitingen.

De realiteit ontbreekt in het verhaal. Een verzekering kan niet alles dekken. Kun je zomaar een middag je Rolex-horloge op de rand van het zwembad leggen? Iedereen zal zeggen van niet, maar de Telegraafverzekering kent geen voorwaarden en keert zo 8.000 euro uit. Een politie-aangifte of aankoopnota is niet eens nodig. Polisvoorwaarden zijn onvermijdelijk en omdat reisverzekeringen nu eenmaal zeer uitgebreid zijn, heb je ook veel voorwaarden nodig. Had je een specifiek risico willen verzekeren maar sluit je verzekeraar dat uit, dan is de verzekeraar volgens de reisjournalist 'onbetrouwbaar en er alleen op uit om geld af te troggelen'.

Zonnebril belangrijker dan kosten ziekenhuis
In de reacties onder het artikel meldde zich een gepensioneerde verzekeringsadviseur. Hij legt de vinger op de zere plek. "Ruim dertig jaar was ik assurantie-tussenpersoon en ik heb dus nogal wat reisverzekeringen afgesloten. Tegenwoordig doen mensen dat gemakshalve via internet. Maar zij letten daarbij niet goed op wat er wél en niét verzekerd is. Hierdoor ontstaan vaak de problemen. Als adviseur kon ik mijn klanten adviseren en ik kan mij niet herinneren ooit een reisverzekering te hebben afgesloten, waarbij het belangrijkste - de dekking van medische kosten in het buitenland - werd vergeten! Maar tegenwoordig hechten mensen méér waarde aan hun zonnebril!" Een visie die snel omslaat als de rekening van het ziekenhuis op de mat valt.

Uitsluitingen niet voor niets
Wanneer gesteld wordt dat verzekeraars niet altijd even duidelijk zijn, is Wegwijs het daar roerend mee eens. Niet voor niet worden het 'kleine lettertjes genoemd', uitsluitingen die gelden bij een verzekering mogen in sommige gevallen best nadrukkelijker gecommuniceerd worden. Het is echter onzinnig om de uitsluitingen zelf in de ban te doen. Stel ze zouden er niet zijn, dan wordt de reisverzekering onbetaalbaar. Wanneer de verzekeraar zaken als de eerder genoemde Rolex zou vergoeden, levert dit een forse extra kostenpost op. Kosten waar alle verzekerden uiteindelijk voor opdraaien in de vorm van een hogere verzekeringspremie. Het is dus in ieders belang dat de verzekering essentiële zaken dekt zonder dat de kosten de pan uitstijgen door de afwezigheid van uitsluitingen. 

Reisjournalist en verzekeringsexpert? 
De reisjournalist met meer verstand van verre landen dan van financiën, pleit indirect voor een grotere kennis over verzekeringen. Hij is er achter gekomen dat de reisverzekeringen complexer zijn dan gedacht. De reisverzering die alles dekt zal er om bovengenoemde redenen nooit komen. Helaas voor de reiziger blijft het dan ook noodzakelijk om uit te zoeken wat wel en wat niet onder de dekking valt.  

Het is natuurlijk zeer frustrerend om wel maandelijks premie te betalen, maar bij schade nul op rekest te krijgen. De reacties die daaruit voortvloeien zijn soms wat primair, maar vanuit menselijk oogpunt begrijpelijk. In de meeste gevallen is de frustratie echter te voorkomen. Als je zelf het totaalbeeld niet hebt, laat je dan altijd adviseren door iemand met verstand van zaken. Dat kan in aanvang wat duurder zijn maar zorgt voor een beter aansluitende dekking en bespaart je frustraties of kosten achteraf.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie