Nieuws

Verzekeraars verkopen aandelen! Nou en…

Verzekeraars als Aegon en Delta Lloyd mijden aandelenbeurs

maandag 9 juli 2012
Verzekeraars verkopen aandelen! Nou en…

Verzekeraars laten de aandelenbeurs links liggen. ''Prima, moeten zij weten'', is wellicht de eerste reactie. Het is echter niet alleen een aangelegenheid voor de verzekeraars zelf. Ook voor verzekerden is het van belang wat een verzekeraar met zijn geld doet. De maandelijkse premie van verzekeringen hangt namelijk mede af van het rendement dat de verzekeraar maakt. Daalt dat rendement, dan is er een kans dat verzekeraars meer premie moeten vragen voor hun verzekeringen. Maar is het op dit moment gunstig of juist niet dat verzekeraars hun aandelen van de hand doen?

De premie van een verzekering wordt allereerst bepaald door de te verwachten schadevergoedingen die in een bepaalde periode worden uitgekeerd aan verzekerden. Om geen verlies te maken, moeten de te ontvangen premies op zijn minst even hoog zijn als de uitkeringen. Deze premie is op zichzelf ook een bron van inkomsten. De vele miljarden die maandelijks worden geïncasseerd, kunnen worden belegd in bijvoorbeeld aandelen. Een andere en meer veilige optie voor verzekeraars is dit geld uit te lenen aan de overheid. Op een spaarrekening zetten, zoals iedere Nederlander dat doet, kan niet. Gaat er iets mis, dan krijgt de verzekeraar niet meer dan in het depositogarantiestelsel vastgelegde € 100.000,- terug. En dat risico neemt de verzekeraar liever niet.

Risico's en strenge regels
Onder meer ING en Delta Lloyd beleggen minder in aandelen. Aegon heeft zelfs alle aandelen waar de verzekeraar in belegde de deur uit gedaan. Verzekeraars mijden aandelen vanwege het risico op dalende aandelenkoersen. Als ze er zelf al niet voor kiezen, worden ze wel gedwongen door de regelgeving. Verzekeraars moeten in de toekomst voldoen aan strengere eisen van toezichthouders. Onderdeel van deze regels is dat ze een grotere buffer moeten aanhouden. Sinds 2008 is het percentage dat de 20 grootste verzekeraars in aandelen investeren gedaald van 11 naar 5 procent van het totale vermogen. De verwachting is dat dit percentage nog verder zal dalen.

Beleggingsbeleid verzekeraars verstandig?
Dat een verzekeraar zo weinig risico's wil nemen is in ieders belang. Logisch eigenlijk, bij een partij die de risico's van de Nederlander afdekt. In de afgelopen twee jaar zou het dan ook verstandig geweest zijn om niet in aandelen te beleggen. Dit neemt niet weg dat beleggen over een langere periode (30 jaar) nog altijd een hoger rendement oplevert dan zo'n eerder genoemde spaarrekening. Het gevaar bestaat dat de regelgeving nu doorslaat. Toen de aandelenkoersen hoog stonden, hadden verzekeraars meer vrijheid. Op dit moment zijn aandelen een stuk minder waard. Vanuit historisch perspectief is het daarom juist nu interessant om aandelen te kopen. Ondanks de problemen in Europa is het risico immers kleiner dan in de hoogtijdagen, toen de koersen gebaseerd waren op het feit dat alles goed ging. Toch worden nu de regels aangescherpt en wordt het beleggen in aandelen minder aantrekkelijk gemaakt.

Geen beleggingsadvies meer bij de bank
Ook banken zijn huiverig voor beleggingen. Je moet als klant over een fors vermogen beschikken om voor een beleggingsadvies in aanmerking te komen. Banken zijn door regelgeving meer tijd aan het advies kwijt en werpen om die reden een drempel op. Daarnaast wil een bank niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer een specifiek advies slecht uitpakt. In plaats van individuele aandelen worden vaker bestaande beleggingsfondsen aangeprezen.

Als verzekeraar al je vermogen in aandelen stoppen is bijzonder onverstandig. Echter, alle aandelen van de hand doen omdat we nu in een dip zitten is het andere uiterste. Zeker nu ook andere vormen van investeringen, zoals het verstrekken van leningen aan overheden, niet altijd even veilig blijken te zijn. U als verzekerde heeft baat bij een veilige verzekeraar. Maar niet als dit inhoudt dat er een eenzijdig beleid wordt gevoerd waardoor op termijn de verzekeringspremie zal stijgen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie