Nieuws

Eigen risico zorg naar 400 euro

Medische kosten Nederlander 5.600 euro per jaar

vrijdag 4 mei 2012
Eigen risico zorg naar 400 euro

Iedereen betaalt in Nederland een premie voor de zorgverzekering. Wat we gezamenlijk betalen is echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Dit gat wordt steeds groter. En waar de kosten stijgen, wil de overheid juist 1 miljard euro minder uitgeven. Dat deze bezuinigingen een forse lastenverzwaring voor iedereen betekenen, wordt langzaam duidelijk. De Kunduz-coalitie heeft volgens 'Haagse bronnen' besloten om volgend jaar het eigen risico te verhogen naar 400 euro. Nog net geen verdubbeling die een toch al niet prettig bezoek aan een ziekenhuis nog vervelender maakt. 

Het eigen risico is ingevoerd in 2008. Wie zorg nodig had, betaalde destijds 150 euro zelf. In 2012 werd het eigen risico vastgesteld op 220 euro en volgend jaar komt er dus nog eens 180 euro bij. Overigens valt niet alle zorg onder het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts en kraamzorg blijven uitgesloten.

Meer bezuinigingen op stapel
Niet alleen het verhogen van het eigen risico moet de kosten terugdringen. Medisch specialisten in loondienst moeten zich voorbereiden op een salarisplafond ter hoogte van de Balkenendenorm. Dit houdt een maximumsalaris in van circa 185.000 euro. Daarnaast is nog niet bekend welke overige maatregelen er getroffen worden, al lijkt onder andere de rollator te sneuvelen in de basis-zorgverzekering.

Zorgkosten 5.600 euro per Nederlander
In 2012 bedragen de kosten voor de zorg gemiddeld 5.600 euro per Nederlander. Dit is het dubbele ten opzichte van het jaar 2000. De stijgende zorgkosten zijn slechts voor 15 procent toe te schrijven  aan de vergrijzing, zo stelt wetenschappelijk onderzoeksbureau Nyfer. Een opmerkelijke uitkomst, aangezien de vergrijzing juist veel wordt genoemd als de boosdoener. De onderzoekers stellen dat met name de manier waarop zorgverleners betaald worden een probleem is. De specialist ontvangt namelijk een vergoeding per bezoek of per consult. Naarmate een patiënt vaker langs komt, verdient de zorgverlener dus meer. Efficiëntie wordt in het systeem op deze manier niet beloond.

Specialist afrekenen op kwaliteit?
Betalen voor de kwaliteit en efficiëntie is in de zorg gemakkelijker gezegd dan gedaan. Stel, iemand heeft last van zijn knie. Hoeveel behandelbeurten bij een fysiotherapeuten zijn reëel om voor het verhelpen van dit probleem te vergoeden? Zelfs bij een simpele kwaal is het lastig om daar een standaard op toe te passen. Een snelle oplossing hoeft in dat geval ook niet de beste te zijn. Want als door gebrek aan aandacht de kwaal na een jaar weer terugkomt, is de patiënt er niet bij gebaat en kost het in totaal meer.

Toch zal steeds meer gelet worden op de snelheid en de kwaliteit van verleende zorg. De ontwikkeling is merkbaar bij zorgverzekeraars die nu al specifieke ziekenhuizen selecteren voor bepaalde behandelingen. Dit leidt tot betere resultaten en lagere kosten.

Compenseren lagere inkomens
De verhoging van het eigen risico doet afbreuk aan het solidariteitsprincipe waarin iedereen evenveel betaalt, ongeacht de mate waarin zorg nodig is. Bij het eigen risico is het de gebruiker die betaalt. Zeker voor mensen met een lager gezinsinkomen is het een forse lastenverzwaring. Het tussenkabinet lijkt deze verzwaring te willen gaan compenseren maar op welke wijze is nog niet bekend.

Patiëntenorganisaties en andere consumenten spreken hun ongenoegen uit over de verhoging van het eigen risico. Echter, los van het efficiënter maker van de zorg zijn er weinig andere mogelijkheden om kostenprobleem op te lossen. Uiteindelijk moet het of uit een ander overheidspotje komen, en  indirect dus toch weer uit de zakken van de Nederlander. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie