Nieuws

WOZ-waarde gemiddeld 7.000 euro omlaag

Woningeigenaar niet per definitie voordeliger uit

woensdag 7 maart 2012
WOZ-waarde gemiddeld 7.000 euro omlaag

Dit jaar viel de door de gemeente toegekende WOZ-waarde voor veel huiseigenaren een stuk lager uit dan vorig jaar. De gemiddelde woning werd met een daling van 2% ongeveer € 7.000 minder waard. De grootste waardedaling vond plaats in Bloemendaal, waar de marktwaarde van een gemiddelde woning met 10,4% ofwel € 69.000 daalde. Het Brabantse Boekel is een van de weinige gemeenten waar de prijzen juist stegen, gemiddeld met zo'n € 8.000.

De WOZ-waarde is de marktwaarde die de gemeente aan een woning toekent, volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Op deze waarde worden verschillende heffingen en belastingen gebaseerd, waaronder de onroerendzaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, de watersysteem-, riool- en afvalstoffenheffing en ook eventuele erf- of schenkbelastingen. De WOZ-waarde heeft dus een behoorlijke invloed op de belasting die je als woningeigenaar betaalt.

WOZ-beschikking te hoog?
Afgelopen jaren ontstond veel commotie over de betrouwbaarheid van de WOZ-beschikking. Veel woningen zouden te hoog zijn getaxeerd, waardoor de eigenaar onnodig veel belasting betaalt. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde aan de hand van onder andere de ligging en inhouds- en oppervlaktegegevens, die vergeleken worden met andere panden in de omgeving.

Hoewel de referentiepanden op papier vergelijkbaar zijn, kunnen deze in de praktijk toch flink verschillen. De gemeente houdt bij de waardebepaling bijvoorbeeld geen rekening met zaken als de staat van onderhoud, de grootte en ligging van een tuin evenals de plaatsing van windmolens of GSM-masten in de nabije omgeving, terwijl deze factoren wel degelijk invloed hebben op de waarde van een huis. Blijken de referentiepanden niet te vergelijken met de eigen woning, dan kan dat een te hoge WOZ-waarde tot gevolg hebben.

Dat de gemiddelde WOZ-waarde in het afgelopen jaar met twee procent afnam, sluit overigens niet uit dat veel woningen nu alsnog te hoog getaxeerd zijn. De daling is eenvoudig te verklaren door de ontwikkelingen op de woningmarkt, maar twee procent is door gemeenten op zijn minst voorzichtig ingeschat.

Gevolgen van een te hoge WOZ-waarde
Een huiseigenaar  profiteert van een lagere WOZ-waarde in de vorm van lagere belastingen. Het totale voordeel is afhankelijk van het precieze waardeverschil, de tarieven van de gemeentelijke belastingen en het inkomen van de eigenaar. Over het algemeen gaat het op jaarbasis om enkele tientjes tot meer dan honderd euro voordeel.

Ter indicatie twee voorbeelden:

  • Een Utrechtse woning met een waarde van € 180.000 krijgt een WOZ-beschikking van € 200.000 in de brievenbus. Afhankelijk van het inkomen van de eigenaar levert een gegrond bezwaar hem of haar een voordeel van € 63 tot € 85 op.
  • Een woning in Den Bosch à € 310.000 wordt door de gemeente getaxeerd op € 350.000. Een gegrond bezwaar levert de eigenaar, afhankelijk van zijn of haar inkomen, een voordeel van gemiddeld zo´n € 145 op.


In eerste instantie lijkt het opstellen van een bezwaarschrift misschien niet de moeite waard, als er er slechts enkele tientjes voordeel tegenover staat. In dat geval is het handig te weten dat een te hoge WOZ-waarde nog vele jaren doorwerkt in volgende taxaties en heffingen. Wanneer je geen bezwaar maakt tegen een te hoge heffing, zul je dit onder andere terugzien in het eigenwoningforfait. Met name voor huizen in het wat duurdere segment kan het voordeel oplopen tot honderden euro's per jaar.

Bezwaar indienen
Ben je van mening dat de toegekende WOZ-waarde onnodig hoog is, bekijk dan met welke panden de woning vergeleken werd. In het bezwaarschrift moet duidelijk uiteengezet worden waarom deze niet representatief zijn voor de eigen woning. De referentiepanden staan vermeld op de beschikking of kun je opvragen via de website van de gemeente. Daar kun je ook het taxatieverslag van de omgeving opvragen.

Het indienen van bezwaar tegen een te hoge WOZ-beschikking is niet ingewikkeld. De afgelopen jaren ontstond er een wildgroei aan instanties die onder de noemer no cure, no pay een bezwaarschrift opstellen, maar Wegwijs schreef eerder al dat je dit gemakkelijk zelf kunt doen. Vaak is een puntsgewijze opsomming van argumenten voor een lagere waardering al voldoende. In grofweg 50% van de gevallen worden ingediende bezwaren gegrond verklaard.

Een lagere WOZ-waarde betekent overigens niet automatisch dat er dit jaar minder belasting wordt betaald. Sommige van de belastingen die deze waarde als grondslag hebben, zijn namelijk gestegen. Zo is de onroerendezaakbelasting (OZB) met gemiddeld 3,5 procent gestegen. Niks aan te doen, tegen belastingen kun je geen bezwaar indienen. Maak dus van de mogelijkheid gebruik om het probleem bij de wortels aan te pakken, en bekijk of je WOZ-beschikking overeenkomt met de reële waarde van het huis.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie