Nieuws

Haal meer uit je belastingaangifte

5 tips voor de belastingaangifte over 2011

donderdag 1 maart 2012
Haal meer uit je belastingaangifte

Van veel Nederlanders wordt de belasting automatisch afgedragen via de werkgever en sociale premies. Toch zijn er volop fiscale voordelen die niet automatisch verrekend worden, terwijl je er wel recht op hebt. Zeker in een tijd van straffe bezuinigingen is iedere financiële meevaller er één. Ook is het belangrijk te voorkomen dat achteraf alsnog een naheffing volgt. Wegwijs geeft vijf praktische tips voor de belastingaangifte over het afgelopen jaar.

Wanneer je online aangifte doet, zijn een deel van de persoonlijke gegevens vooraf al ingevuld. Het gaat dan in ieder geval om persoonsgegevens, loon en WOZ-waarde van de woning. Daarnaast wordt vanaf 12 maart bij sommigen ook de lijfrentepremie, hypotheekgegevens en dividendbelasting automatisch ingevuld.

Verscherpte controle op loon
De fiscus geeft ieder jaar een bepaald onderdeel van de belastingaangifte extra aandacht. Dit jaar zullen dat de loongegevens zijn. Uit eerdere steekproeven bleek dat men met die gegevens nogal eens in de fout gaat, meestal door slordigheid of onwetendheid.  Over 2011 zal het opgegeven loon verscherpt gecontroleerd worden. Maak je gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, let dan op dat de belastingdienst vaak geen informatie heeft over bijvoorbeeld bijbanen of freelanceklussen. Je bent als belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor je aangifte, dus controleer goed of de vooraf ingevulde gegevens correct zijn.

Fiscaal voordeel voor werkenden met jonge kinderen
Werkende ouders met ten minste één thuiswonend kind jonger dan twaalf jaar komen in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is een fiscaal voordeel van € 1.871, bedoeld voor alleenstaande ouders of (in geval van samenlevende ouders) voor de ouder met het laagste inkomen. De regeling wordt nogal eens over het hoofd gezien omdat de naam suggereert dat deze voor lagere inkomens bedoeld is, maar er is geen sprake van bovengrens wat betreft inkomen. Je hebt er recht op bij een bruto jaarloon van ten minste € 4.734.

Dubbele woonlasten
De fiscus heeft een coulance-regeling voor de duizenden Nederlanders die momenteel met dubbele woonlasten zitten. Wanneer je in de afgelopen drie jaar een huis kocht en het oude huis nog niet hebt kunnen verkopen, dan is de hypotheekrente van beide woningen aftrekbaar voor maximaal twee jaar. Voor het oude huis hoeft ook geen eigenwoningforfait gerekend te worden.

Giften als aftrekpost
Een gift (geld of goederen) kan in sommige gevallen worden opgevoerd als aftrekpost. Je kunt hierbij denken aan donaties aan bepaalde goede doelen, cultuurfondsen of sportverenigingen. De gift moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, de ontvanger moet bijvoorbeeld een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. De fiscus kent twee verschillende manieren van belastingvrij doneren: de gewone gift en de periodieke gift. Deze varianten kennen verschillende voorwaarden en voordelen. Op de website van de belastingdienst vind je  een rekenhulp om te controleren of je voor een gift als aftrekpost in aanmerking komt.

Schuif persoonsgebonden aftrekposten door
Een wat ingewikkelder maar zéér lonende tip: schuif met persoonsgebonden aftrekposten. Hieronder verstaan we onder andere specifieke ziektekosten, aftrekbare giften, scholingsuitgaven en alimentatie. Deze posten komen in aftrek op het inkomen uit werk en woning (box 1). Omdat box 1 niet negatief kan uitkomen, schuiven de aftrekposten indien nodig door naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Ook box 3 kan niet negatief worden. Mochten de aftrekposten hoger zijn dan box 1 en 3 samen, dan is box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang, voor ondernemers) aan de beurt.

Omdat in geen van de drie boxen een negatief bedrag mag verschijnen, is het mogelijk dat je niet alle persoonsgebonden posten kunt aftrekken. In dat geval kan het voordelig zijn (een deel van) deze aftrekposten door te schuiven naar een eventuele fiscale partner, of naar een ander jaar van aangifte.

We lichten dit technische verhaal toe met twee voorbeelden:

  • Voorbeeld: Schuiven tussen fiscale partners

Alex en Laura zijn fiscale partners. Alex valt met zijn inkomen onder het 52%-tarief en Laura betaalt 42% belasting over haar inkomen. In dit geval is het voordelig om (een deel van) de aftrekposten door te schuiven naar Alex. Zo kan hij bijvoorbeeld de hypotheekrente tegen 52% aftrekken. Bovendien verdient hij meer en kan hij dus ook meer aftrekposten opgeven.

  • Voorbeeld: Schuiven tussen verschillende jaren van aangifte

Bart had in 2010 persoonsgebonden aftrekposten à € 17.500. De optelsom van zijn inkomen in box 1, box 3 en box 2 bedraagt € 16.800. Bart heeft op zijn belastingaangifte over 2010 de volledige € 16.800 aan persoonsgebonden aftrekposten opgevoerd, maar hij liep zo een aftrekpost van € 700 mis. Dit restant mag hij op zijn aangifte over 2011 opnieuw opvoeren.

Als je online aangifte doet, kun je binnen het aangifteprogramma eindeloos schuiven met verschillende aftrekposten tussen fiscale partners en meteen zien wat het resultaat is. Het kost even wat tijd, maar het kan je flink voordeel opleveren.

De aangifte moet op 1 april bij de belastingdienst binnen zijn, vervolgens ontvang je uiterlijk 1 juli bericht terug. Als nog niet alle gegevens voor handen zijn is het altijd mogelijk uitstel aan te vragen. Dit doe je door online, schriftelijk of telefonisch vóór 1 april een aanvraag in te dienen. Over het algemeen wordt uitstel tot 1 september probleemloos toegekend. Voor vragen over de aangifte kun je terecht bij de Belastingtelefoon op 0800-0543 (op maandag tot en met vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 17u bereikbaar).

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie