Nieuws

“Crisis? .. Waar is ie dan?”

Particulieren en ondernemers bulken van het spaargeld

dinsdag 6 maart 2012
“Crisis? .. Waar is ie dan?”

"Hoezo crisis?" Als je de krantenkoppen mag geloven dan is het in de economie pure ellende, is het de afgelopen jaren alleen maar slecht geweest en zal het de komende jaren ook bepaald niet meezitten.  Geen beter scorend nieuws dan slecht nieuws. Meteen na de start van de kredietcrisis in 2008 kondigde het Centraal Plan Bureau aan dat honderdduizenden werklozen zouden bijkomen. De werkloosheid steeg echter mondjesmaat. Anno 2012 doet het CPB een nieuwe poging. Buiten beschouwing wordt gelaten dat talloze bedrijven bulken van het spaargeld. Zij kondigen juist uitbreiding aan en nieuwe werkgelegenheid. Is het nu crisis of juist niet?

Volgens veel mensen uit het bedrijfsleven wordt daar helemaal geen crisis gevoeld. Veel zaken gaan juist uitstekend. Menig directielid fluistert zelfs dat de winst nog nooit zo hoog is geweest als in het afgelopen jaar en dat het binnen bedrijven juist goed gaat als je de kansen maar benut.

Kansen
Juist in een tijd dat veel mensen bang zijn voor "de crisis" spelen bedrijven in op de bijbehorende gevoelens. Zo worden veel meer zuinige auto's verkocht, wordt door burgers en bedrijven veel meer geïnvesteerd in minder energievretende apparaten en energieopleverende producten. Verzekeraars dekken in dergelijke tijden ook veel meer risico's af, voor een deel omdat mensen in onrustige periodes veel meer bewust worden van de risico's. Al deze "handel" levert extra geld op.

Gigantisch spaaroverschot
Terwijl politici crisis prediken en scepsis zaaien, blijken zowel particulieren als het bedrijfsleven steeds meer geld te vergaren. Omdat regeringen maar blijven waarschuwen voor slechtere tijden houden zowel bedrijven als particulieren de centen vast. De overheid is slechts bezig met de eigen tekorten. Er wordt geen rekening gehouden met de enorme overschotten in de particuliere sector, terwijl juist die overschotten de crisis weer kunnen wegwerken.  In "crisistijd", de periode van 2008-2012, nam het spaaroverschot in Nederland met 150 miljard toe. Dat komt neer op een toename van maar liefst 79 procent.

Dat spaaroverschot is zo hoog omdat regeringen de afgelopen jaren vrijwel permanent hebben opgetreden als onheilsprofeten. Burgers en bedrijven nemen daardoor gas terug, willen reserves overhouden voor de slechtere tijden die zijn aangekondigd en veroorzaken daardoor diezelfde slechte tijden.

Nederland is een uitermate welvarend land en niet te vergelijken met landen als Griekenland, Spanje en Portugal. Daar hebben zowel overheden als bedrijven tekorten. Door het spaarzame karakter van de Nederlander is de financiële situatie in ons land juist uitermate gunstig. Overheidstekorten vallen hier volledig weg tegen de overschotten in de particuliere sector.

Burgers en bedrijven gaan besteden
Het is dan ook niet merkwaardig dat veel bedrijven volstrekt niet geloven in de treurige voorspellingen van het CPB, maar juist optimistisch zijn over de nabije toekomst. Het ligt niet voor de hand dat bedrijven in 2012 nóg meer spaargelden zullen reserveren voor eventuele ellende in de nabije toekomst. Er is genoeg en daarom zullen zij eerder gaan investeren in nieuwe mogelijkheden. Dat levert veel werkgelegenheid op. Daarnaast zullen ook burgers hun spaargeld een keer moeten aanspreken omdat spulletjes die aan slijtage onderhevig zijn niet nóg een paar jaar gebruikt kunnen worden. Kortom, de private sector is aanzienlijk minder somber gesteld dan het CPB, dat kennelijk stiekem belang heeft bij ietsje meer negativisme om het kabinet tot politieke hervormingen te bewegen.

Steeds meer mensen worden moe van de somberheid waarmee politici het volk besprenkelen. De overheidssector denkt volstrekt anders dan het bedrijfsleven over de kansen van de samenleving. Dat de kansen keren wordt ook zichtbaar in een toenemend vertrouwen van beleggers. Sinds november zit het vertrouwen van particuliere beleggers al in de lift. Een omslag op de beleggingsbarometer loopt meestal een half jaar vooruit op een wijziging van gevoelens in de maatschappij. De lente van 2012 levert daarom nieuwe kansen op. Het is te hopen dat het kabinet dit ook in de gaten heeft en niet blijft hangen in de somberheid van de afgelopen jaren.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie