Nieuws

CPB: “Zwaarste crisis sinds Tweede Wereldoorlog”

Teruggang woningmarkt en hogere pensioenpremies hoofdoorzaak

dinsdag 20 maart 2012
CPB: “Zwaarste crisis sinds Tweede Wereldoorlog”

Directeur Coen Teulings van het Centraal Plan Bureau (CPB) pakte deze week breed uit in de via een ingelaste uitzending van het NOS-journaal uitgezonden verklaring: "De huidige crisis kan worden aangemerkt als een crisis die zit tussen het niveau van die van 1929 (Wall Street Crash) en die van de oliecrisis eind zeventiger jaren. Daarmee is de huidige crisis de ernstigste sinds de Tweede Wereldoorlog. De crisis op de woningmarkt en de veel hogere pensioenpremies die nu betaald moeten worden, hebben de koopkracht fors aangetast. Daardoor is de economie in een forse recessie beland", aldus Teulings.

De directeur van het CPB bemoeit zich niet met het aanwijzen van verantwoordelijkheid voor de diverse vormen van crises die uiteindelijk deze recordcrisis hebben doen ontstaan. Wel gaf Teulings aan dat de verhoging van de pensioenpremies een gevolg zijn geweest van het inzakken van de aandelenmarkten na het doorprikken van de  internetbubbel rond de eeuwwisseling. Ook de veel lagere marktrente van de laatste jaren speelt voor de pensioenfondsen een grote rol. Verder is het feit dat huiseigenaren veel minder overwaarde uit hun huis konden halen en deze dus niet meer aan zaken als keukens en badkamers konden besteden van invloed op de economie. Slechts 'en passant' verwees Teulings naar de eurocrisis.

Onze bestuurders verantwoordelijk
Het rapport en de visie van het CPB over de gang van zaken vielen tegen. De presentatie werd zelfs als 'een beetje goedkoop' ervaren. Het is duidelijk dat voormalige regeringen en pensioenfondsen grote inschattingsfouten moeten hebben gemaakt bij het beoordelen van de diverse situaties. Onze bestuurders, in casu degenen die over de grootste geldmassa's gaan, hebben behoorlijk geblunderd. In de afgelopen weken is al vaak de politieke kleuring van het CPB-bestuur aan de orde geweest. Het lijkt erop dat deze kleuring het aanwijzen van verantwoordelijken in de weg staat.

Hogere pensioenpremies
Voor analisten op de aandelenmarkten was het duidelijk dat bestuurders van pensioenfondsen zich vlak voor de eeuwwisseling op kinderlijke wijze hebben vergist in de gang van zaken op de beurzen. Er werd voor miljarden aan aandelen gekocht van inhoudsloze internetbedrijven die slechts orakelden dat zij in de toekomst grote mogelijkheden zagen. Die mogelijkheden werden schromelijk overdreven. Pensioenfondsen kiepten hun geld in kassen van bedrijven die zelf nog geen enkel vermogen hadden opgebouwd.

In het najaar van het jaar 2000 ging het mis. Het ene na het andere 'veelbelovende' internetbedrijf viel om. Grote pensioenfondsen, zoals ABP en PGGM, zagen hun beleggingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Toen de marktrente door allerlei - vooral politieke - ontwikkelingen ook nog naar beneden ging, rendeerden de beleggingen van pensioenfondsen al helemaal niet meer. Conclusie: de burger moest het gelag betalen: hogere pensioenpremies. De bestuurders kwamen ermee weg.

Crisis woningmarkt
De gang van zaken op de Nederlandse woningmarkt wordt als medeoorzaak van de crisis aangemerkt . Echter, ook deze crisis is ontstaan door de wijze van optreden van politici. Al tijdenlang worden geen beslissingen genomen over de wijze waarop in de toekomst met de hypotheekrenteaftrek moet worden omgegaan. Kopers raken daardoor in onzekerheid. Voorts worden de verkeerde beslissingen genomen om de woningmarkt te stimuleren. Niet de starters worden met het verlagen van de overdrachtsbelasting (OB) gestimuleerd, maar vooral de bestaande huiseigenaren.

De OB voor starters had volledig moeten worden afgeschaft. Dat kan overigens nog steeds door de OB voor de rest van de woningverkopen te verhogen van twee naar drie procent. Het belangrijkste obstakel voor de woningmarkt zit 'm eigenlijk in de blokkering van de hypotheekmarkt. De vele regels die de overheid op dit terrein heeft uitgevaardigd zorgen voor lagere hypotheken, waardoor starters steeds minder kansen kregen. Dat is de hoofdreden voor het blokkeren van de woningmarkt. Ook hier zijn de bestuurders de hoofdverantwoordelijken.

Eurocrisis
Laatste argument is de gang van zaken in Europa, ofwel de Eurocrisis. Politici zijn volstrekt verantwoordelijk voor de tekorten en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Politici brengen bovendien de economie om zeep door op een uitermate stroperige manier met de problematiek bezig te gaan en angst voor beslissingen uit te stralen. Zelfs de grootste bedrijven worden hierdoor beïnvloed.

Veel bedrijfsmanagers hebben door het getalm van politici belangrijke bedrijfsbeslissingen voor zich uit moeten schuiven. De economie kwam hierdoor vrijwel stil te liggen, waardoor de werkloosheid weer steeg. Ministers waarschuwen al jaren voor de omstandigheid 'dat het allemaal minder zal worden', maar realiseren zich niet dat het steeds maar weer herhalen van deze woorden 'de toverkracht van de negatieve reclame' is.

Alle overheden die hebben geregeerd sinds het eind van de negentiger jaren zijn debet aan de crisis waar wij nu inzitten. Het huidige kabinet kon daar weinig aan doen , maar is wel volledig verantwoordelijk voor de starre regelgeving voor de huizenmarkt. Het rapport van het CPB is op één terrein heel erg duidelijk: het huidige kabinet dient zo snel mogelijk intelligente maatregelen te treffen. Elke burger heeft daar recht op!

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie