Nieuws

‘Nederlanders’ sterven uit!

Straks allochtoon in eigen land

dinsdag 14 februari 2012
‘Nederlanders’ sterven uit!

Nederlanders verdelen de wereld graag in mijn en dijn. Nederland is van de Nederlanders, horen we de laatste tijd wat vaak. Zij die niet van hier komen worden door Nederlanders betiteld als 'allochtoon'. Nederlanders die al generaties in dit land vertoeven, voelen zichzelf de autochtonen. Autochtonen zijn blank en van het Noordse ras. Maar hoe autochtoon zijn wij zelf eigenlijk en wanneer wordt een allochtoon eigenlijk een autochtoon. En … realiseren wij ons eigenlijk wel dat wij, trotse autochtonen, over een luttel aantal jaren slechts een zielig minderheidje in eigen land zullen vormen?

Vrijwel alle autochtone Nederlanders zijn import. De eerste Nederlanders waren al allochtoon. Het begon al met de Batavieren die op boomstammen uit Germanië, Zwitserland of Oostenrijk de Rijn kwamen afzakken. Zij vestigden zich in het oosten van ons land, want daar hield je nog droge voeten. Germanen maakten er trouwens eeuwenlang een gewoonte van om onuitgenodigd bij ons op visite te komen en te blijven. Nederlandse grenzen waren er namelijk niet.

Mooie mannen
Vele eeuwen later werd Nederland geïnfiltreerd door Hugenoten, vluchtelingen uit Noord Frankrijk. Ook Belgen kwamen door oorlogen gedreven in groten getale ons land binnen en recent nog, in de zestiger jaren, kwamen Italianen en Spanjaarden massaal ons vuile werk opknappen. Allochtonen noemden wij hen toen, de term was geboren. Op Spanjaarden en Italianen werd wat minder gescholden dan op de huidige allochtonen. De Nederlandse vrouwen omarmden die mooie mannen maar wat graag. In de jaren zestig, en zeventig vermengden zij zich met groot plezier en nu, twee generaties later, zijn hun nazaten volledig geaccepteerd en geïnfiltreerd in de autochtone gemeenschap.

Griekse allochtonen?
Allochtonen bleven echter onze grenzen overschrijden. In de laatste twintig jaar van de vorige eeuw kwam een ware volksverhuizing tot stand vanuit de armere gebieden van Turkije en Marokko. Nu Spanjaarden en Italianen niet meer voor ons vuile werk beschikbaar waren, konden Turken en Marokkanen mooi de boel opknappen. En, als zij straks weer zullen zijn geïntegreerd, komen zeer waarschijnlijk de Grieken. Daar kun je na de Griekse politiek van de afgelopen decennia eigenlijk wel donder op zeggen.

Er komen steeds nieuwe allochtonen, die wij meedogenloos hun plek wijzen. Kunnen "Nederlanders' dat maar blijven doen? Kunnen wij buitenlanders steeds maar weer afdoen als onze mindere? Of zullen wij ooit in de spiegel moeten kijken en ons (te laat) moeten realiseren dat onze 'macht' onze macht niet meer is.

Wie wordt de echte allochtoon?
In de toekomst zal het de trotse Nederlander slechter vergaan dan verondersteld. Slechter zelfs nog dan de Turk en de Marokkaan. Nederlanders zullen namelijk veel eerder verdwenen zijn dan onze Turkse en Marokkaanse landgenoten. Turken en Marokkanen met dubbele pasporten houden ons, Nederlanders, zelfs nog een beetje in stand. Autochtone Nederlanders houden er namelijk vanzelf mee op.

Strippenkaart
Hoe dat komt? Wel, medio zestiger jaren heeft de mensheid de anticonceptiepil uitgevonden. Sindsdien graven wij ons eigen graf. In een record tempo hebben wij namelijk het kindertal doen dalen van boven de vier naar slechts 1,4 per gezin. Officieel zijn dat er 1,6 tot 1,7 maar dat hebben wij te danken aan onze allochtone zusters met een dubbel pasport. Daardoor blijft het aantal Nederlanders op peil. Wij, echte uit de klei getrokken Nederlanders, houden het bij 1,4 kinderen echter al voor gezien. De rest houden we tegen met onze vierwekelijkse strippenkaart.

De autochtone Nederlandse bevolking verdwijnt hierdoor vanzelf. Om het aantal Nederlanders alleen maar op peil te houden, hebben we minimaal 2,1 kinderen per vrouw nodig. Wij produceren voor onze instandhouding dus 50% te weinig kinderen. Het gevolg is dat de autochtone Nederlandse bevolking op 31 december van het jaar 2099 nog maar uit 4,7 miljoen mensen zal bestaan. Honderd jaar daarna zijn er nog slechts 1,3 miljoen Nederlanders en weer honderd jaar later zijn er nog geen 300.000 meer over.

Elke dertig jaar verminderen wij, autochtonen, namelijk met een derde deel. Mocht de Nederlandse bevolking dan nog steeds uit 16 miljoen inwoners bestaan, dan betekent dit dat Nederland, in het jaar 2300, 15,7 miljoen allochtonen zal bezitten en 300.000 autochtonen. Wat gek. Wie is er dan eigenlijk autochtoon? En wie allochtoon? Wie betalen dan eigenlijk onze pensioenen? Zouden politici hier wel eens over nadenken?

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie