Nieuws

“Aandelen 29% te goedkoop”

Wat is de AEX op 31 december 2012 waard?

dinsdag 3 januari 2012
“Aandelen 29% te goedkoop”

De eerste week van januari is traditiegetrouw de week waarin economen en analisten hun uiterste best doen om aan de hand van hun bevindingen de eindstand van de AEX te voorspellen. Stort het hele zaakje in de loop van 2012 weer in, net zoals 2011 heeft laten zien? Of is er eindelijk aanleiding om aan een herstel te denken. Somberheid was troef in de nadagen van het vorige jaar en ook aan het begin van het nieuwe jaar hebben pessimisten ruimschoots de overhand. Toch zijn de aandelen die in de  AEX-index zijn vertegenwoordigd momenteel veel te goedkoop: 29 procent om precies te zijn. Halen we dit percentage in 2012 weer binnen of wordt het dit jaar kommer en kwel. U mag het zeggen!

Iedere beroepsgroep heeft zo zijn eigen kijk op de te verwachten gang van zaken in de economie. Daarbij spelen persoonlijke belangen een grote rol. Politici schijnen er momenteel veel belang aan te hechten om de gang van zaken in de economie zo pessimistisch mogelijk voor te stellen. Als je aan de vooravond staat van een fiks extra bezuinigingspakket kan je natuurlijk niet aankomen met "hallelujahverhalen". Alleen bij een mistroostig verhaal over de gang van zaken in de samenleving krijg je je bezuinigingspakket er wellicht door. Het kabinet komt dus niet met juichende verhalen.

Kommer en kwel
Ook oppositieleden vertellen zelden dat het uitstekend gaat. Dan zou je moeten toegeven dat je tegenpartij het voortreffelijk doet. Dat gaat natuurlijk niet. Van oppositieleden wordt je daarom over het algemeen ook niet vrolijk, hetgeen zijn weerslag heeft op de gang van zaken in de maatschappij. Ook van over de grens komt men op dit moment niet met van die opkrikkende verhalen. De gang van zaken in Europa is "onrustbarend", althans zo doen de meeste Europese politici ons geloven. "Dat zou wel eens negatief kunnen uitwerken op onze portemonnee". Niet gek natuurlijk dat het met het consumentenvertrouwen de afgelopen maanden alleen maar bergafwaarts is gegaan.

Meer pessimisten
De wereld zit vol pessimisten. Al eerder is gebleken dat het aantal doemdenkers in de wereld aanzienlijk groter is dan het aantal optimisten. Het is natuurlijk ook veel veiliger om de mensheid te waarschuwen voor slechtere tijden en het waarschuwende vingertje op te heffen dan om te vertellen dat het in het komende jaar allemaal veel beter zal gaan. Een optimist wordt keihard afgerekend op zijn te positieve uitspraken. Een pessimist weet meestal die dans te ontspringen en aan zijn eerdere uitspraken een draai te geven. Als de zaken beter gaan dan voorspeld, tillen de mensen daar niet zo zwaar aan. Gaan de zaken echter slechter dan voorspeld dan wordt wel zwaar getild aan een foutieve voorspelling.

Meevallers
Wat namelijk te zeggen van het feit dat de gemiddelde loonstrook dit jaar een aanzienlijk vrolijker aanblik geeft dan men de afgelopen maanden heeft voorspeld? De pessimisten die van de toren bliezen dat het financieel allemaal slechter zou worden, hebben zich uiteraard nog niet gemeld. Ook de premie van de zorgverzekering ging gemiddeld slechts met 2 procent omhoog. In september en oktober werd nog voorspeld dat het met de premie de spuigaten uit zou lopen. Mogen we voor 2012 misschien veel positievere resultaten verwachten dan al die vips de afgelopen weken hebben gesuggereerd?

Angst
Want, wat vindt u ervan dat heel veel mensen de afgelopen jaren op hun centen zijn gaan zitten en te weinig hebben uitgegeven? Dat is bepaald niet gebeurd omdat onze salarissen nu zo enorm zijn gekelderd of omdat de werkloosheid in dit land zo enorm zou zijn gestegen. Veel mensen hebben uit angst voor al die negatieve uitspraken de aankoop van de auto en van de wasmachine  maar even uitgesteld. Die konden nog wel even mee. Al zo'n drie jaar zijn wij privé flink aan het bezuinigen. Eens komt echter het moment dat al die verouderde spullen echt versleten zullen zijn en er toch aankopen zullen moeten worden gedaan. Op dat moment kruipt de economie uit het slop en stijgt het consumentenvertrouwen.

Stuwmeer aan potentiële kopers
Al sinds oktober 2008 kopen de Nederlanders veel minder huizen. In het begin van deze eeuw werden zo'n 200.000 huizen per jaar verkocht. De afgelopen drie jaar waren dat er gemiddeld 125.000. Circa 225.000 mensen hebben de afgelopen jaren dus besloten om de aankoop van een huis maar even uit te stellen. Je kunt echter niet eeuwig bij moeders pappot blijven. Dus komt op een gegeven moment dat stuwmeer aan kopers los. Recent is nog door Wegwijs becijferd dat, nadat de prijzen van huizen met gemiddeld € 32.000,-  gezakt zijn ,zo'n beetje alle lucht uit de prijzenluchtbel op de koopwoningenmarkt is verdwenen. Is het dan nu niet eindelijk eens tijd om een huis te kopen?

Honderden miljarden aan spaargeld
Dat Nederlandse politici elkaar in negatieve zin nakakelen over de kansen in de economie is volstrekt onzinnig. Het moet politici toch zijn opgevallen dat Nederlanders het geld dat zij nodig hebben om te besteden gewoon op de bank hebben staan. In dezelfde periode dat onze topambtenaren kommer en kwel predikten, werden de spaarsaldi van onze landgenoten steeds groter. Sinds de start van de kredietcrisis in 2008 tot eind vorig jaar was het spaarsaldo van ons volk opgelopen van 190 miljard naar ruim 340 miljard euro. Hoezo crisis?  Het is kommer en kwel omdat een groot deel van onze overheid kommer en kwel predikt. Ophouden daarmee, even het chagrijnige gezicht wegpoetsen en een paar maanden wat vrolijker het land inkijken en hup, weg is de recessie.

En dan nu terug naar de AEX. Hoe meer winst een bedrijf maakt hoe hoger de koers van de aandelen van dat bedrijf. Historisch gezien (sinds het jaar 1900) is de koers van een aandeel gemiddeld 14,3 maal de winst per aandeel. Op 31 december 2011 was de AEX-koers (312) echter slechts 11,12 maal de waarde van het gemiddelde AEX-bedrijf. Het komt er dus op neer dat de aandelenkoersen van de AEX index bij de start op 1 januari 2012 gemiddeld 28,54 procent waren ondergewaardeerd. Vindt u ook dat de AEX in 2012 aanzienlijk zou moeten stijgen of verwacht u juist dat in 2012 de boel er slechter zal uitzien, zoals veel politici menen. Wij zouden het op prijs stellen als u uw visie op de AEX in nevenstaande enquête zou willen invullen, waarvoor onze dank.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie