Nieuws

43 procent bevolking vindt premie zorgverzekering redelijk tot goedkoop

Tandartsen geven vreemd verzekeringsadvies

zaterdag 31 december 2011
43 procent bevolking vindt premie zorgverzekering redelijk tot goedkoop

Uit enquêtes van het National Health Center in Londen is gebleken dat de Nederlandse wijze van medische zorgverlening internationaal wordt gezien als de beste ter wereld. Dit in tegenstelling tot het chronische gemopper over ons zorgstelsel dat via de landelijke media over het algemeen tot ons komt. Uit onderzoek van Wegwijs onder 1.200 lezers blijkt bovendien dat bijna de helft van de deelnemers meent dat de tarieven van de basisverzekering anno 2012 kunnen worden gezien als "redelijk tot goedkoop". 

De gemiddelde premie voor een basiszorgverzekering anno 2012 bedraagt rond € 105,- per maand. Die premie wordt, ook internationaal gezien, niet als een excessieve premie beschouwd. Bezien in het licht van ons internationaal hoogaangeschreven zorgstelsel kan de verzekeringspremie zelfs als laag worden aangemerkt. 

Gemiddelde premie € 105,-
Van de geënquêteerden gaf  bijna 7 procent aan de premie voor de zorgverzekering inderdaad aan de lage kant te vinden. Ongeveer 36 procent van de deelnemers vindt een premie van € 105,- redelijk. Dat is een hoog percentage. Een kleine 3 procent kan geen beslissing nemen over de vraag of de premie hoog dan wel juist als laag kan worden betiteld. Een meerderheid (54 procent) van de respondenten vindt een dergelijke premie overigens wel erg hoog.

De hoogste premie voor een basisverzekering wordt met € 118,- geleverd door het Zilveren Kruis. De laagste premie van Nederland geldt voor de basiszorgverzekering van Promovendum, die € 93,90 per maand moet kosten. Het gaat hierbij om verzekeringen met een normaal eigen risico op jaarbasis van € 220,-. 

Niet transparant
In de reclameblokken rondom het tv-journaal verschenen de afgelopen weken echter steeds meer verzekeringsaanbieders die adverteerden met premies vanaf € 70,- per maand. De merken Blue van VGZ, Ditzo en Zekur van Univé doen driftig mee aan deze ontransparante commerciële communicatie. In geen enkele reclamespot wordt namelijk melding gemaakt van het feit dat voor deze premie, bovenop het eigen risico van € 220,- nog eens een eigen risico van € 500,- geldt. In het meest negatieve geval moet zo'n verzekerde dus eerst € 720,- aan medische kosten zelf ophoesten alvorens enige vergoeding van zijn verzekeraar te krijgen.

Vreemd advies
In de zorgsector is nogal vreemd aangekeken tegen het advies van tandartsvereniging NMT om burgers te adviseren geen tandartsverzekering meer te sluiten, omdat deze duurder zou zijn dan het zelf betalen van de tandartsrekeningen. Volgens de tandartsvereniging is de tandartspatiënt gemiddeld € 175,- per jaar kwijt aan tandartskosten en zou de gemiddelde premie daarboven liggen. Daarin hebben de tandartsen overigens globaal gelijk, maar die gemiddelde premie ligt slechts mondjesmaat boven de gemiddelde tandartskosten.

Het advies van de tandartsen wordt echter gezien als oliedom en is zeker contraproductief voor de tandartsen zelf. Iemand die verzekerd is tegen tandartskosten zal eerder de tandarts opzoeken dan iemand die niet verzekerd is. Bovendien is het zo dat slechts een (wisselend) deel van de bevolking minder tandartskosten heeft dan verzekeringspremie. Het is logisch te veronderstellen dat naarmate de leeftijd toeneemt de kansen op grotere kosten aan het gebit stijgen. Iemand die zegt zelden of nooit problemen aan zijn of haar gebit te hebben, kijkt daarbij altijd naar het verleden en nooit naar de toekomst. Het is vrijwel zeker dat de meesten in de toekomst meer tandartskosten zal moeten verwerken dan hij of zij in het verleden heeft ervaren.

Tandartsen jagen klanten weg
Waarom werkt het advies van de tandartsen nu contraproductief voor de tandartsen zelf?

Stel dat het jongste deel van Nederland aan de hand van het tandartsadvies zal besluiten om de tandarts maar niet te verzekeren. Dat heeft tot gevolg dat dit een gedeelte van deze jongeren, bij problemen aan het gebit, de tandarts zal gaan mijden. Ze moeten elk bezoek dan immers zelf betalen. Minder inkomsten voor de tandarts dus.

Rekeningen hoger
Omdat jongeren als gevolg van het tandartsenadvies zich niet meer of in mindere mate zullen verzekeren, zullen alleen de ouderen de premie voor de tandartsverzekering moeten opbrengen. Die premie wordt veel hoger omdat de jongeren, die minder tandartskosten hebben, niet meer meebetalen aan de premiepot. De oudere verzekerden betalen dan dus de premie voor alleen de ouderen die verzekerd zijn. Omdat ouderen veel meer tandartskosten hebben, zal de premie de pan uitrijzen. Het gevolg daarvan is dat ook vele ouderen zullen besluiten om die tandartsverzekering maar niet meer te sluiten. Als gevolg daarvan zullen dan ook ouderen besluiten om de tandarts in veel gevallen maar links te laten liggen en slechts in uiterste nood de tandartskliniek te consulteren. 

Het is natuurlijk een scenario van uitersten maar dit scenario wordt wel in de hand gewerkt door de boude uitspraak van tandartsen.

Tandartstarieven vrij in 2012
Bovendien heeft de minister besloten om de tandartstarieven vanaf volgend jaar vrij te geven. Elke tandarts kan dus vanaf volgend jaar zijn eigen tarief berekenen. Vanwege het forse tekort aan tandartsen in Nederland wordt verwacht dat de prijzen in de komende jaren sterk zullen stijgen.

Tot slot wordt door tandartsen vergeten dat een verzekering juist hulp kan bieden bij extremiteiten. Zoals in de reguliere medische sector iemand een consult voor een ingegroeide teennagel eenvoudig zelf kan betalen, heeft praktisch niemand in Nederland voldoende geld voor een onverwachte hersenoperatie op zijn of haar rekening. Bij de tandarts zijn het zetten van een kroon, brug of implantaat kosten die weinig particulieren zich zomaar kunnen veroorloven. 

Met het zeer ondoordachte advies zullen de tandartsen zichzelf in moeilijkheden brengen. Het tandartsbezoek zal afnemen waardoor tandartsen een extra reden hebben om de tarieven te moeten verhogen. Het advies van de tandartsvereniging kan dus op z'n minst als onzalig worden beschouwd. Het verzekeren van de tandartskosten is niet onverstandig. Het redden van de tandarts heeft daar niets mee te maken. Het voorkomen van forse aanslagen op de eigen particuliere portemonnee wél.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie