Nieuws

Je woning verhuren: huisbaas tegen wil en dank?

VVD: Leegstandswet te bureaucratisch

dinsdag 15 november 2011
Je woning verhuren: huisbaas tegen wil en dank?

Het is een rol waarin huiseigenaren zichzelf waarschijnlijk nooit gezien hadden: huisbaas. De slechte woningmarkt noopt veel mensen met dubbele woonlasten tot het verhuren van hun oude woning. Een vervelende stap, omdat het verhuren van het oude huis netto geen geld oplevert en een blijvende oplossing (verkoop) op de lange termijn geschoven wordt. Bovendien is het proces van het vinden van huurders tot toestemming krijgen van hypotheekverstrekker en gemeente bureaucratisch en tijdrovend. Dat moet anders, vindt de VVD.

De gemeente moet een huiseigenaar toestemming geven om zijn woning via de Leegstandswet te verhuren. Deze wet zorgt er voor dat de huurder geen huurbescherming heeft en bij verkoop de woning zonder rechten moet verlaten. Omdat de kans op misbruik door huisjesmelkers zeer groot is, moet de gemeente zo'n aanvraag beoordelen. 'Die vergunningplicht moet geschrapt', vindt VVD-Kamerlid Betty de Boer. Volgens De Boer hebben eigenaren van moeilijk verkoopbare woningen het al lastig genoeg en heeft de gemeente het te druk om al die aanvragen te beoordelen. Iedereen die denkt aan de voorwaarden te voldoen, mag als het aan de VVD ligt via de Leegstandswet verhuren.

Het symptoom dat geen symptoom was
Helpt dit VVD-voorstel wanhopige huiseigenaren echt op weg? Als een eigenaar werkelijk omhoog zit en aan alle voorwaarden voldoet, krijgt hij hoe dan ook die vergunning. Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. Wie heeft er wel baat bij meer verhuur via de Leegstandswet? Alleen de bemiddelaars die forse bedragen in rekenen voor het in contact brengen van huurders en verhuurders. Voor de eigenaren verandert er niets. Dit voorstel zou dus een symptoom moeten bestrijden van een slecht functionerende woningmarkt, dat eigenlijk helemaal niet als symptoom ervaren wordt.

Verhuur geen pretje
Verhuren van een moeilijk verkoopbare woning is vaak een noodgreep. Het zijn de huiseigenaren met dubbele woonlasten die meestal tot verhuur overgaan. De eerste aanvraag die dan gedaan moet worden, is bij de bank. Hoewel de meeste banken verhuur verbieden in de hypotheekakte, gaan ze met het risico van een executieveiling in het achterhoofd toch vaak akkoord. Daarna moet zoals gezegd de gemeente een vergunning geven dat het huis op grond van de Leegstandswet verhuurd mag worden. Dit wordt beschreven op deze pagina.

Geen winst voor de verhuurder
Alle toestemmingen binnen? Dan valt er nog niets te juichen. De financiële problemen zijn in de meeste gevallen allerminst opgelost. De hypotheekrente op de verhuurde woning is namelijk niet meer aftrekbaar van het belastbare inkomen. Dat betekent dat de lasten fors omhoog gaan. Helaas valt deze kostenstijging ook niet op te vangen in de huurprijs. Die mag de eigenaar namelijk niet zelf vaststellen, want dat doet de gemeente. De huurprijs wordt vastgesteld op basis van het puntensysteem van de huurcommissie.

De huurder heeft geen recht op huurbescherming. Dat betekent dat hij ook echt het huis moet verlaten als de eigenaar daarom vraagt, maar nooit eerder dan minimaal zes maanden na het aangaan van het eerste contract. Is er nog steeds geen koper gevonden na zes maanden, dan kan het contract verlengd worden en geldt er een opzegtermijn van de verhuurder van tenminste drie maanden. Netjes naar de huurder, maar zeer vervelend als een serieuze koper zich aandient. Tel daarbij op dat een huis met huurders structureel minder opbrengt dan een gewoon leegstaand huis en de conclusie moet zijn dat geen enkele huiseigenaar graag zijn koopwoning verhuurt. Het afschaffen van de vergunningsplicht verandert daar helemaal niets aan.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie