Nieuws

Seksueel misbruik gedekt op verzekeringspolis

Verzekeraars verbijsterd door uitspraak gerechtshof

woensdag 28 september 2011
Seksueel misbruik gedekt op verzekeringspolis

Recent in het nieuws: een Zeeuw verkracht drie vrouwen en wordt daarvoor door de rechtbank veroordeeld. De drie vrouwen dienen een schadeclaim in naar aanleiding van het seksueel misbruik dat hen is overkomen. Tot verbazing van iedereen stuurt de verkrachter de claim brutaalweg door naar zijn verzekeringsmaatschappij (Interpolis) die de claim, zoals verwacht, afwijst op basis van het feit dat het handelen van de verzekerde moet worden geïnterpreteerd "als ernstig crimineel en maatschappelijk verwerpelijk gedrag". 

Volgens Interpolis is er sprake van opzet en valt de toegebrachte schade onder de in de polis opgenomen clausule die deze opzet uitsluit. Het gerechtshof in Den Bosch is het daar niet mee eens en veroordeelt Interpolis in het door de criminele verzekerde ingestelde hoger beroep. Het gerechtshof vindt namelijk dat de schade waarvoor de vrouwen de man aansprakelijk houden, niet kan worden beschouwd als - zoals de tekst aangeeft - "schade die door hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen", zoals verwoord in de opzetclausule.

'Eigen schuld' van Interpolis
De rechters stemmen in met de bewering dat "de man ernstig crimineel gedrag heeft vertoond en dat de man de onderhavige schade heeft toegebracht door het vele malen ten nadele van de aangeefsters plegen van het misdrijf". Het Hof voegt hier echter aan toe dat "wie bereid is om aansprakelijkheid te verzekeren, weet dat hij een persoon daarmee verzekert tegen de gevolgen van gedrag dat mogelijk verwerpelijk is, Immers, zo oordeels het Hof, het toebrengen van schade in het algemeen zal af te keuren zijn. Zo ook het toebrengen van deze schade.

Verkrachter hoeft zelf niet te betalen
De rechters zeggen dat als iets niet expliciet is uitgesloten, het kan worden beschouwd als ingesloten, ofwel gedekt op de verzekering. De verwerpelijkheid van wat de man de vrouwen heeft aangedaan, heeft volgens het Hof geen beslissende invloed op de tussen hem en Interpolis geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als gevolg daarvan moet niet de verkrachter maar Interpolis op basis van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering de schade vergoeden die de vrouwen hebben geleden als gevolg van het seksueel misbruik.

Verbijstering onder verzekeraars
Onder verzekeraars is verbijsterd en vol afschuw gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Niet duidelijk is vooralsnog hoe Interpolis zich zal opstellen na de uitspraak van het gerechtshof. De uitspraak heeft grote gevolgen van ander schadegevallen die tot op heden door verzekeraars werden afgewezen op grond van de 'opzetclausule'. Verzekeraars zullen te dezer zake hun polisvoorwaarden drastisch moeten veranderen en/of wellicht de tot op heden zeer lage premies voor de aansprakelijkheidsverzekering fors moeten verhogen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie