Nieuws

Minder te besteden door kabinetsbezuinigingen

Alleen hoeden geven overheidsboodschap enige kleur

woensdag 21 september 2011
Minder te besteden door kabinetsbezuinigingen

Prinsjesdag 2011 was er één om snel te vergeten. De kleurrijke hoeden van de dames konden de sombere kabinetsboodschap niet verhullen. De 18 miljard aan bezuinigingen gaat iedere Nederlander in zijn portemonnee voelen. En de vraag is of met de bezuinigingen het resultaat wordt bereikt. Zo nee, dan volgen extra maatregelen. Hieronder de belangrijkste maatregelen op een rij. In de aankomende weken zal Wegwijs extra aandacht besteden aan de kansen die er liggen om de gezinslasten te verlagen.

De gemiddelde koopkracht van de Nederlander daalt naar verwachting met één procent. Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere economische groei in combinatie met de bezuinigingen. Op individueel vlak gaat de koopkracht er 0 tot 2,5% op achteruit.

Bezuinigingen op zorg

 • De uitgaven voor de zorg stijgen naar verwachting tot ruim 67 miljard. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste maatregelen om dit bedrag niet nog verder op te laten lopen:
 • Zorgpremie stijgt met 11 euro naar gemiddeld 1.222 euro per jaar. Zorgverzekeraars verwachten overigens een grotere stijging;
 • Het eigen risico stijgt van 170 naar 210 euro;
 • Het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie gaat omhoog. Dit deel, betaald door de werkgever, bedraagt nu 7,5 procent over eerste 33.000 euro inkomen. Vanaf volgend jaar is het 7,1 procent over de eerste 50.000 euro;
 • Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed na 20 behandelingen. In de huidige situatie volgt vergoeding vanaf de 13de behandeling;
 • IVF-behandelingen worden eenmalig vergoed, in plaats van de huidige drie behandelingen
 • De vergoeding voor het persoonsgebonden budget wordt ingeperkt, al is nog niet precies duidelijk op welke wijze;
 • De volgende onderdelen verdwijnen uit het basispakket: stoppen met roken, maagzuurremmers, de beweegkuur, dieetadvisering;

Naast het bovenstaande zijn tal van andere maatregelen aangekondigd. Zo moeten chronisch zieken eerder terecht kunnen bij gespecialiseerde zorgaanbieders. Huisartsen krijgen hierdoor meer ruimte en kunnen op hun beurt weer minder complexe patiënten overnemen van ziekenhuizen. Hoe de maatregelen ook uitpakken, duidelijk is dat de zorg voor iedereen duurder wordt. Met name aan chronische patiënten wordt meer in rekening gebracht. Mensen met een modaal inkomen zijn nu ruimt 20 procent daarvan 'kwijt' aan zorgkosten. Een percentage dat wel moet stijgen om dezelfde zorg te kunnen garanderen.

De maatregelen van de overheid zullen grote gevolgen hebben voor de inhoud van de basis-zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering. Goed vergelijken lijkt extra van belang het aankomende jaar. Wegwijs brengt de voordeligste zorgverzekeringen in kaart.

Maatregelen op sociaal vlak
Het pakket maatregelen met betrekking tot werkgelegenheid en sociale zaken bevat onder andere:

 • 35 euro minder kinderbijslag per kind;
 • De werkgeversbijdrage voor kinderopvang stijgt van 721 miljoen naar 1.021 miljoen;
 • Er wordt strenger gecontroleerd of er daadwerkelijk recht is op kinderopvang;
 • Een pleister op de wonde is dat het maximum uurtarief voor kinderopvang niet omhoog gaat.

Subsidie op zonnepanelen weg
Op de woningmarkt zijn de meest opvallende wijzigingen:

 • De huurtoeslag, voorheen huursubsidie, wordt verlaagd;
 • De tijdelijke financiële stimulans voor energiebesparende voorzieningen wordt stopgezet per 1 januari 2012. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie;
 • De maatregel om de stimulans op energiebesparende voorzieningen te schrappen, staat haaks op de duurzame lijn die de overheid tracht te volgen. Bijvoorbeeld het door de overheid verplicht gestelde energielabel is een initiatief dat duurzaamheid aan moet wakkeren. Het label, dat bepaald geen doorslaand succes is, is door de overheid lastig te verkopen wanneer deze zelf het thema duurzaamheid van de agenda schrapt.

Boetes omhoog
Al eerder werd bekend dat boetes voor uiteenlopende overtredingen fors stijgen in 2012. Overtreders van verkeersregels, maar ook wildplassers en zwartrijders zijn gewaarschuwd. Met asociaal gedrag wordt korte metten gemaakt. Wie welbewust in overtreding gaat en daarbij 'asociaal handelt', riskeert een boete die maar liefst 140 euro hoger ligt dan het huidige niveau.

Het kabinet laat met de plannen zien dat ze haar doelstelling om te bezuinigen serieus neemt. In maart 2012 maakt het Centraal Planbureau cijfers bekend over het  begrotingstekort van de overheid.  Bij tegenvallende cijfers kan de overheid de bezuinigingsdruk alsnog opvoeren.  Nu al waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verdere bezuinigingen niet verstandig te vinden omdat het ten koste gaat van economische groei.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie