Nieuws

Meer crisis gunstig voor spaarrente

Rente langzaam naar drie procent

maandag 12 september 2011
Meer crisis gunstig voor spaarrente

Banken zitten, niet voor het eerst, in de hoek waar forse klappen vallen. Door het aanhoudende wantrouwen is het voor banken lastiger om aan geld te komen. De particuliere spaarder is dan ook een steeds interessantere bron van kapitaal voor de banken. Dit is te merken aan de spaarrente, die langzaam verder stijgt.  Na enkele verhogingen komt een rente van drie procent weer in beeld. De stijging van de spaarrente is naar verwachting nog niet ten einde. Een lichtpuntje in een verder financieel sombere tijd.

De hoogte van de spaarrente hangt vooral af van de Euribor. Deze term staat voor Euro Interbank Offered Rate en is de rente die banken rekenen bij het onderling verstrekken van een lening. In het geval van spaarrente is een onderlinge banklening met een looptijd van drie maanden bepalend. De rente op deze lening daalde onlangs licht. Een logische gevolg zou zijn dat aanbieders in het verlengde hiervan ook hun spaarrente verlagen. Verlagingen blijven vooralsnog echter uit. Spaargeld van particulieren is gewild en banken worden door de markt gedwongen om hun spaarrente op peil te houden.

Minder vraag naar geld
De rente die banken elkaar in rekening brengen wordt grotendeels bepaald door de vraag naar geld. De vraag naar geld neemt in crisistijden af. Minder mensen sluiten bijvoorbeeld een hypotheek, bedrijven schuiven investeringen voor zich uit en ook particulieren lenen liever niet voor dure aankopen. Vanuit overheden neemt de vraag naar geld ook af. Bouwprojecten worden op een lager pitje gezet en het ambtenarenapparaat wordt, daar waar mogelijk, uitgedund. In een normale situatie daalt de rente wanneer de vraag naar geld afneemt.

Crisissituatie
In januari stond de Euribor nog op één procent. In de loop van het jaar steeg het rentetarief tot boven de 1,6 procent. Op het moment van schrijven geldt een tarief van 1,53 procent. De grote onrust op de financiële markten is de hoofdoorzaak van de stijging sinds januari. Het vertrouwen dat banken in elkaar hebben, is laag. Een bank die geld uitleent aan een collegabank, vraag hiervoor een hogere rente naarmate het risico stijgt; het risico dat de bank in de problemen komt en de lening niet meer terug kan betalen. Op internationaal niveau stijgt de vraag naar geld wel. Toezichthouders als de Europese Centrale Bank (ECB) hebben immers vele miljarden nodig om de wereldeconomie draaiende te houden. Waar lokale overheden dus beknibbelen, wordt op wereldniveau dus juist alles uit de kast gehaald om de crisis te bezweren.

Hoogste actuele spaarrente
Door de bovenstaande ontwikkelingen zit de spaarrente in de lift. De hoogste actuele spaarrente op een spaarrekening waar het saldo vrij opneembaar is, bedraagt 2,9 procent. Deze rente is verkrijgbaar bij zowel Delta Lloyd als bij Ohra Bank, een dochteronderneming van Delta Lloyd. De volgende in de rij is Westland Utrecht en Moneyou met 2,8% (per 13 september). De top-5 wordt afgesloten door Leaseplan Bank (2,75 procent) en NIBC Direct (2,7 procent).

Het afbrokkelende vertrouwen en de vele miljarden die nodig zijn om de wereld te behouden voor nog grotere financiële problemen, drijft de rente op die banken betalen voor het lenen van geld. Toezichthouders proberen verlichting te brengen door tegen gunstige voorwaarden geld beschikbaar te stellen aan banken. Desondanks zal de Euribor in de komende tijd eerder omhoog dan omlaag gaan. Goed nieuws voor spaarders die hierdoor het saldo op de spaarrekening zal zien groeien.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie