Nieuws

Burger gaat bezuinigen op hypotheek en verzekering

Consumentenvertrouwen én koopkracht onderuit

dinsdag 20 september 2011
Burger gaat bezuinigen op hypotheek en verzekering

Na een eerste jaar van sympathieke maatregelen, komt het kabinet in haar tweede regeringsjaar met een forse lastenverhoging. Voor iedereen. Opvallend is de stijging van het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie. Volgens de Vakbond voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) krijgen middeninkomens klappen van zelfs vijf tot tien procent. Door een optelsom van onrustbarende nationale en Europese berichtgeving stortte daarnaast het consumentenvertrouwen de afgelopen twee maanden volledig in. Het diepste punt sinds de start van de kredietcrisis werd hierdoor bereikt. 

Nederlanders zijn naarstig op zoek naar bezuinigingen in de privésfeer, waarbij zij vooral zoeken naar een manier om de lasten van hypotheek en verzekeringen te verlagen. Naast de meest noodzakelijke gezinskosten voor voeding, hakken deze financiële lasten over het algemeen fors in op het gezinsbudget.

Recorddaling consumentenvertrouwen
In de maanden juli en augustus heeft het consumentenvertrouwen een recorddaling ondergaan van maar liefst 18 punten. Het vertrouwen kwam uit op een dieptepunt van min 30. Zo hard daalde het vertrouwen van de consument nog nooit, zelfs niet tijdens de hevigheid van de kredietcrisis in oktober 2008. Nadat eerder het Centraal Plan Bureau (CPB) reeds met sombere berichten was gekomen over het niveau van de koopkracht in 2012, deed vakcentrale MHP het deze week nog eens dunnetjes over door in haar berekeningen ook posten op te nemen die door het kabinet uit de koopkrachtplaatjes waren gehouden.

Steeds negatiever berichtgeving
Ondanks het feit dat de Nederlandse economie het in verhouding tot andere Europese landen veel beter doet, lijkt de gemiddelde consument toch langzaam murw te zijn gebeukt door de stelselmatig negatieve berichtgeving van nationale en internationale politici. Zelden in de naoorlogse geschiedenis is zoveel negativisme tegelijk op de samenleving afgekomen. Waar de politiek vooral niet op uit is, gebeurt nu automatisch: burgers houden de hand op de knip en stoppen met het doen van grote uitgaven.

Spaarquote steeds hoger
Was als gevolg van de kredietcrisis de gezamenlijke spaarquote in de afgelopen jaren al opgelopen van 192 naar 330 miljard euro, in de komende maanden zal de hoogte van de spaargelden nog verder toenemen. Vanwege de onrust op de aandelenmarkten zal dat geld hoofdzakelijk op spaarrekeningen worden bijgeschreven. Geen slecht moment overigens want de verwachting was dat de spaarrentes de komende maanden wat zouden gaan stijgen als gevolg van de behoefte van banken naar meer geld uit de private samenleving. Negatief punt zal wellicht zijn dat de banken hun rentetarieven iets minder snel zullen verhogen nu de toevloed van geld naar de spaarrekeningen al zonder renteverhoging tot stand zal komen.

Meer hypotheken overgesloten
Ook hypotheek- en verzekeringsadviseurs staat drukke tijden te wachten. In de afgelopen maanden is al een licht verhoogde activiteit gemeten in de richting van het tussentijds oversluiten naar voordeliger hypotheken. Nu het zeker is dat vooral de midden- en hogere inkomens het kind van de financiële rekening zullen worden, zal de aandacht voor het nader bekijken van de zware hypotheekpost in het gezin nog groter worden.

De tijd zit wat dat betreft gelukkig mee. Hypotheekbanken hebben de rentetarieven de afgelopen weken tweemaal naar beneden bijgesteld. In de hoogtijjaren op de woningmarkt, de jaren 2001 tot en met 2007, zijn heel veel hypotheken afgesloten met een vijf- of tienjarige rentetermijn. Van veel van deze hypotheken loopt binnenkort de rentetermijnen af. Juist de afgelopen maanden blijkt dat het verlengingstarief van banken in vrijwel alle gevallen fors hoger uitvalt dan het tarief bij oversluiten van de hypotheek naar een andere geldverstrekker. Daardoor verwachten hypotheekadviseurs de komende herfst en winter handenvol werk met het verlagen van de maandlasten.

Ook drukte assurantieadviseurs
Naast de aandacht voor de hypotheek is er veel animo voor een kritische benadering voor verzekeringslasten. Vooral de premie voor de ziektekostenverzekering en die voor de autoverzekering staan in het middelpunt van de belangstelling. Op deze verzekeringen zijn de meeste kosten te besparen. Nu reeds bekend is geworden dat de stijging van de zorgpremie per 1 januari weer dik boven het inflatieniveau zal uitkomen, is de aandacht voor oversluiten toegenomen.

Volgens een recent onderzoek zou al acht procent van de verzekerden plannen hebben om per 1 januari over te stappen naar een goedkopere verzekeraar. Dat zijn er 400.000 meer dan vorig jaar. Vorig jaar behoorden  FBTO, Promovendum en Delta Lloyd tot de goedkoopste groep zorgverzekeraars. Interpolis, Univé, Amersfoortse en Zilveren Kruis waren fors duurder en het Leidse Zorg en Zekerheid was de peperdure uitschieter. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering bedroeg in 2011 ruim € 260,- per jaar per volwassene

Meer premievergelijkingen autoverzekering 
Assurantieadviseurs zien ook nemen ook een hogere interesse voor het oversluiten van de autoverzekering waar. De afgelopen maanden hebben diverse verzekeraars hun premies verhoogd. Vele zullen nog volgen. Opvallend is dat de tariefsverschillen onder autoverzekeraars voor volstrekt vergelijkbare polissen zeer groot zijn. De duurste autoverzekeraar is 237% duurder dan de goedkoopste.

Hypotheek- en verzekeringsadviseurs zullen de komende maanden de handen vol krijgen met de bezuinigingen in de particuliere sfeer. Nadere informatie over de mogelijkheden van kostenbesparing op bovenstaande terreinen is op te vragen via onderstaande informatiekaart. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.

Vink alsjeblieft minstens één onderwerp aan


 ,  
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?


Bedankt voor je interesse, het formulier is verzonden

  1. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging
  2. We nemen je vraag / verzoek om informatie snel in behandeling
  3. Afhankelijk van je vraag komt de reactie via Wegwijs of een externe specialist
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie