Nieuws

Hoe gezond is de zorgverzekeraar?

Informatievoorziening bij verzekeraar schiet tekort

vrijdag 12 augustus 2011
Hoe gezond is de zorgverzekeraar?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een wollige en niet altijd bekende naam bij de gemiddelde Nederlander.  De NZa voert controles uit op het welzijn van het Nederlandse zorgstelsel, ofwel: ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, et cetera.  Onlangs passeerde de zorgverzekeringsmarkt de revue. Uit een marktscan van de NZa bleek dat met name gecontracteerde zorg in opmars is en veel particulieren de overstap maken naar een nieuwe, goedkopere zorgverzekeraar.

Uit de resultaten van het NZa-onderzoek kwam een aantal interessante conclusies: zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren veel geld besteed aan reclamecampagnes. Campagnes waren bovengemiddeld gericht op de premiestelling. De consument werd hierdoor gemotiveerd sneller over te stappen naar de voordeligste verzekeraar. Om de premie laag te houden, kozen verzekeraars vaker voor gecontracteerde zorg; zorg waarbij niet bij alle ziekenhuizen, artsen en specialisten een volledige vergoeding plaatsvindt.

Zorgverzekeraars becijferd
Het algemene cijfer dat de Nederlandse consument geeft aan de zorgverzekering is een 7,8. Dat klinkt optimistisch. Als we echter kijken naar deelgebieden van het onderzoek geeft de Nederlander de zorgverzekeraar gemiddeld een 2,8 voor informatievoorziening, een 2,4 voor de duidelijkheid over eventuele bijbetalingen en een 3,5 voor de hulp van de klantenservice. Deze cijfers zijn bijzonder omdat de Nederlandse zorgverzekeraars een door de NZa opgelegde informatieplicht hebben. Er is dus werk aan de winkel voor de zorgverzekeraar.

Meer gecontracteerde zorg
Over gecontracteerde zorg bestaan diverse meningen. Zo zouden contracten met ziekenhuizen de zorg uitkleden en de keuzevrijheid van de klant beperken. Enerzijds is het zo dat bij gecontracteerde zorg de keuze in behandelaar beperkter is en je als verzekerde goed moet nagaan welke behandelingen je bij welke instanties vergoed krijgt. Anderzijds is de zorg goedkoper. Bovendien besteedt de verzekeraar bij gecontracteerde zorg naast de prijs juist aandacht aan de kwaliteit. Zo sloot CZ in mei 2011 een aantal ziekenhuizen uit voor blaaskankerzorg, omdat de geboden zorg niet aansloot bij de kwaliteitsnormen voor blaasverwijderingsoperaties die het ziekenhuis had opgesteld.

Behandeld door een niet-gecontracteerde specialist
Ook als een verzekeraar enkel werkt met gecontracteerde zorg, kan deze behandelingen bij een niet- gecontracteerde arts of specialist vergoeden. In veel gevallen geldt voor dit soort behandelingen een standaardvergoeding.  De specifieke regelingen omtrent gecontracteerde zorg staan in de algemene voorwaarden en de polisvoorwaarden van een verzekering.

Hoewel het een open deur lijkt, blijken veel verzekerden niet inhoudelijk op de hoogte van de verzekeringsvoorwaarden. Dit terwijl deze direct betrekking hebben op de vergoeding van behandelingen die voor de gezondheid noodzakelijk zijn. Wie zich wil laten behandelen door een arts of specialist die niet is aangesloten bij de eigen zorgverzekeraar, dient vooraf met de vezekeraar contact op te nemen. Deze kan aangeven welke vergoeding van toepassing is.

Overstappen van verzekeraar
In januari 2011 zijn 25% meer mensen overgestapt van zorgverzekering ten opzichte van januari 2010; een forse stijging. Volgens de NZa heeft dit te maken met de bewustwording van consumenten. Door forse prijsstijgingen in de zorg zijn meer consumenten alert op de markt, op nieuwe aanbieders en op meldingen van hun huidige verzekeraar. Ook reclamecampagnes en de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars, dragen bij aan dit bewustzijn. 

In november starten verzekeraars met het werven van nieuwe verzekerden. Wie slim is onderzoekt tijdig of de dekking van de actuele verzekering nog steeds passend is.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie