Nieuws

Stand van zaken Nederlandse pensioenfondsen

Nieuwe hulp aan de Grieken goed nieuws

vrijdag 22 juli 2011
Stand van zaken Nederlandse pensioenfondsen

Pensioenfondsen maken periodiek hun dekkingsgraad bekend. Deze graad geeft aan hoe de verhouding is van de inkomsten, ten opzichte van de pensioenen die uitgekeerd moeten worden. Wanneer de inkomsten dalen maar de pensioenuitkeringen niet, ligt een versobering van het pensioen op de loer. De cijfers over het tweede kwartaal tonen aan dat er voorlopig geen reden tot paniek is. De toekomst hangt echter af van de ontwikkeling op de financiële markten.

Tijdens de financiële crisis daalde de dekkinggraad van het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, naar het dieptepunt van 83 procent. Hiermee zou het fonds 17 procent aan kapitaal tekort komen voor verplichtingen als het uitkeren van de pensioenen. Dit dieptepunt werd met name bereikt door de gedaalde waarde van de aandelen waar het fonds in belegt. Ook de dekkingsgraad van andere pensioenfondsen dook ver onder de 105 procent, het minimale percentage dat door toezichthouder De Nederlandsche Bank verplicht wordt gesteld.

Huidige stand van zaken
Eind juni stond de dekkingsgraad van het ABP op 112 procent, hetzelfde als een kwartaal eerder. Zorg en Welzijn, het pensioenfonds voor de zorgsector, zag een lichte daling naar 110 procent. Van de grote pensioenfondsen moet vooral PME haar financiële situatie verbeteren. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds voor de metaalindustrie bedraagt 98 procent. Het verbeteren va de financiële huishouding is mogelijk door het terugbrengen van de kosten of het versoberen van de pensioenen. In het laatste geval wordt bijvoorbeeld het toekomstige pensioen niet jaarlijks verhoogd met de inflatie.

Gedaalde rente nog niet meegenomen
De dekkingsgraad in het tweede kwartaal is nog niet de rentedaling van Nederlandse staatsleningen opgenomen. Deze rente is van groot belang voor het vermogen van pensioenfondsen. De feitelijke dekkinggraad zal dan ook lager liggen dan eind juni. Voor de langere termijn is echter de verwachting dat de staatsrente weer stijgt nu er een akkoord is bereikt over hulp aan landen als Griekenland. Ook wordt door pensioenfondsen met spanning de gang van zaken op de aandelenbeurzen gevolgd. De koers van aandelen stijgt na een forse daling begin juli inmiddels weer wat. De Nederlandse beurs staat na deze stijging weer op ongeveer hetzelfde niveau als eind juni.

De situatie bij pensioenfondsen is nauw verwant aan die op de financiële markten. Bij stijgende aandelenkoersen en een stabiele rente gaat het voor de wind. Wat dat betreft is het te hopen dat de schuldenproblemen rond landen als Portugal, Spanje en Griekenland, definitief overwonnen worden. Ondanks het huidige akkoord binnen de EU, is het nog totaal onzeker of de overwinning voort zal duren. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie