Nieuws

De zin en onzin van een computerverzekering

Verzekering onder de loep: ABN Amro’s PC-verzekering

woensdag 6 juli 2011
De zin en onzin van een computerverzekering

Nederlanders staan bekend om hun neiging zo veel mogelijk te verzekeren. Sterker nog, volgens de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re zijn we zelfs wereldkampioen verzekeren met jaarlijks gemiddeld 5.116 euro aan verzekerings- en pensioenpremies. Zekerheid is goed en past in het beeld van een welvarend land als Nederland. Maar teveel zekerheid veroorzaakt ook angst; angst dat toch niet alles is verzekerd. Deze angst zorgt er zelfs voor dat we soms kiezen voor een totaal overbodige verzekering. In dat kader onderwierp de wegwijsredactie de PC-verzekering van ABN-Amro aan een nadere inspectie. 

"Als uw PC of laptop kapot is, merkt u vaak pas hoe afhankelijk u van het apparaat bent. Neem daarom geen risico en sluit de PC-verzekering af", luidt de wervende tekst van ABN Amro. Goed. Waarvoor ben je verzekerd? Computers, laptops en tablets zijn verzekerd tegen diefstal en schade. Laptops en tablets, zoals de iPad of een e-Reader, zijn wereldwijd verzekerd tegen diefstal en zelfs tegen verlies. Op apparatuur jonger dan één jaar oud wordt niet afgeschreven; de nieuwwaarderegeling duurt dus één jaar. De maandpremie bedraagt voor laptops en tablets €2,74 per 1.000 euro aan verzekerde waarde. Bij desktops is dit €1,89.

Alleen binnenshuis verzekerd
Nemen we de voorwaarden erbij, dan zien we allereerst dat desktopcomputers alleen verzekerd zijn als deze zich in het woonhuis van de verzekerde bevinden. Deze uitsluiting maakt dat een desktop met PC-verzekering overbodig is voor iedereen in het bezit van een gewone inboedelverzekering. Neem bijvoorbeeld de inboedelverzekering van ABN Amro zelf. Die biedt tot 5.000 euro vergoeding bij diefstal of schade als het gaat om computers en bijbehorende apparatuur. De nieuwwaarderegeling van ABN Amro's inboedelverzekering is zelfs veel beter: computers zijn daar drie jaar verzekerd tegen nieuwprijs. Kortom, de PC-verzekering biedt geen meerwaarde voor desktops.

Uitkering bij omstoten beker koffie

Volgens een woordvoerder van ABN Amro kan de desktopverzekering wel nut hebben, bijvoorbeeld voor mensen die geen all-risk dekking op hun inboedelpolis hebben. De desktopverzekering vergoedt in dat geval schades door bijvoorbeeld een omgestoten bekertje koffie over het toetsenbord. De diefstaldekking van de desktopverzekering is volgens ABN Amro inderdaad per definitie dubbel. Bij diefstal kun je voor een hogere uitkering de schade beter claimen op de inboedelverzekering. Dubbele dekkingen komen volgens de woordvoerder echter bij alle verzekeringen voor.

Normale voorzichtigheid sluit veel uit

Laptops en tablets zijn wel verzekerd als deze zich buiten de woning bevinden. Bij schade, diefstal en verlies. Maar ook hier zijn kanttekeningen te plaatsen. Laat je je kostbare laptop in het openbaar vervoer liggen, dan is er geen dekking. Wordt de tablet uit de auto gestolen? Dan ook geen dekking. De PC-verzekering kent een clausule van 'normale voorzichtigheid' in de voorwaarden. Dat houdt in dat de tablet of laptop in principe op het lijf gedragen moet worden, of altijd binnen het zicht of handbereik moet zijn. Er is met inachtneming van deze clausule vrijwel geen enkel voorval te bedenken waarbij ABN tot een vergoeding komt na verlies van de laptop. Bij diefstal soms, maar zeker niet bij verlies.

Proef op de som

Wegwijs nam de proef op de som en daagde ABN Amro uit om een situatie te noemen waarbij een klant zijn laptop verliest en de PC-verzekering tot uitbetaling komt. Na enige navraag noemde de zegsman het voorval waarbij iemand gaat winkelen en na terugkomst bij zijn auto merkt dat laptop eruit is gestolen. Helaas blijkt ook dat ABN's zelf bedachte voorval geen dekking geeft. "Uitgesloten is schade door diefstal en/of vermissing van computerapparatuur als deze onbeheerd is achtergelaten in een voertuig of vaartuig."

Wereldwijde dekking vaak dubbel verzekerd

Dan de wereldwijde dekking. Zodra de laptop de grens over gaat, ligt de dubbele dekking opnieuw op de loer. Vrijwel alle reisverzekeringen in Nederland verzekeren computerapparatuur namelijk óók tegen diefstal en schade, met vaak exact dezelfde nieuwwaarderegeling als de PC-verzekering. Daarbij nog een aandachtspunt: de PC-verzekering van ABN Amro is uitsluitend bedoeld voor particulieren. Dus als de laptop mee op een reis was met een geheel of gedeeltelijk zakelijk doel, dan zal ABN Amro weer niet uitkeren bij schade. Alleen als de PC bij een normale reisverzekering onder de uitsluitingen valt, kan de PC-Verzekering uitkomst bieden. 

Het eindoordeel voor de PC-verzekering is negatief. De enige dekking op de polis die hout snijdt, is de vergoeding van val- of waterschade aan laptops of tablets buiten de woning. Iedereen met een standaard verzekeringspakket heeft zo goed als alle risico's die de PC-verzekering afdekt al verzekerd. Het feit dat de bank zelf geen goed voorbeeld kan noemen waarbij de verzekering van nut is, doet vermoeden dat de PC-verzekering geen lang leven beschoren is in de huidige vorm. 

Update: ABN Amro heeft Wegwijs, na publicatie van het bovenstaande artikel, laten weten dat de voorwaarden voor de desktopverzekering inmiddels zijn verbeterd ten opzichte van ABN Amro's inboedelverzekering. In plaats van 1 jaar zijn desktops nu tot 5 jaar verzekerd tegen de huidige nieuwwaarde. Dat betekent dat er niet op de apparatuur afgeschreven wordt, maar dat er wordt vergoed wat een gelijkwaardige desktop nu zou kosten.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie