Nieuws

Meerderheid geeft Nederlandse zorg voldoende

Vijftigplussers bovengemiddeld positief

donderdag 23 juni 2011
Meerderheid geeft Nederlandse zorg voldoende

Nederlanders staan te boek als een volk dat graag klaagt. Is het niet het weer, dan zijn de files het doelwit of wordt het gedrag van de buren besproken. Ook over de zorg valt altijd wel iets te klagen. De nationale zorgbarometer voerde een onderzoek  uit naar de tevredenheid over de zorg in Nederland. Voor wie nu niet tevreden is, valt helaas weinig positief nieuws te melden. Het is niet de verwachting dat de zorgverlening in de komende jaren grote stappen vooruit maakt. Daar is de voortdurende drang naar het verlagen van de kosten te groot voor.

Slechts iets meer dan de helft van de Nederlanders is tevreden over de kwaliteit van de zorg in Nederland. Opmerkelijk is dat vijftigplussers positiever zijn over de zorg dan mensen die de vijftig nog moeten bereiken. Maar liefst 63% van de vijftigers is uiterst tevreden over het Nederlandse zorgstelsel. Dit tegenover het gemiddelde van 54%.

Een overgrote meerderheid van het Nederlands volk denkt dat de kwaliteit van de zorg zich verder positief doorontwikkelt als de prestaties van zorgverleners gepubliceerd worden.

Verbeteringen in zorg
De grootste rol voor verbeteringen in de zorg ligt bij de overheid. Zo zou het invoeren van een systeem waarin diverse artsen de medische status van een patiënt kunnen inzien voor acht op de tien Nederlanders een goede oplossing zijn. Het Electronisch Patiëntendossier, waaraan stringente eisen gesteld zouden wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, kan op bijval rekenen van Nederlanders. Maar liefst 77% van de Nederlanders heeft het gevoel bij iedere arts opnieuw zijn of haar verhaal te moeten doen. Desondanks heeft het systeem het vooralsnog niet gehaald.

Er alleen voor staan
Schrijnend is dat uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders niemand zegt te hebben om op terug te vallen als zij ernstig of langdurig ziek worden. Vooral een hoog percentage mensen met een bestaande zorgbehoefte zullen er alleen voor te komen staan als hun situatie verslechterd. Opmerkelijk hierbij is dat mannen vaker zeggen een beroep op iemand te kunnen doen bij ziekte dan vrouwen. Ook de bereidheid tot mantelzorg verdwijnt volgens veel Nederlanders. Een zorgwekkende toestand in het kader van de geplande bezuinigingen rondom onder meer het PGB, waarbij mensen zelf benodigde zorg op maat in kunnen huren.

Informatieverzoek
De huisarts wordt nog steeds gezien als belangrijkste informatiebron voor zorg.  Internet is, hoewel in opmars, een steeds minder aangewende bron van informatie. De oorzaak hiervan is te vinden in het oerwoud aan medische artikelen en de betrouwbaarheid van de gegevens. Het oordeel over een ziektebeeld en de behandeling ervan vertrouwt de gemiddelde Nederlander liever toe aan een arts of specialist. De zorgverzekeraar vervult wel een steeds grotere rol bij het vertrekken van informatie over behandelingen.

Nu nog is een krappe meerderheid tevreden over de zorg in Nederland. Het is afwachten of hoe de stellingname is nadat de effecten van de bezuinigingen merkbaar worden. Rest voor de overheid de lastige taak zorg toch voor iedereen beschikbaar te houden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie