Nieuws

Hypotheekvoorstel Rabobank zwaar bekritiseerd

Leuke renteaanbieding Nationale Nederlanden

vrijdag 17 juni 2011
Hypotheekvoorstel Rabobank zwaar bekritiseerd

De toch al roerige hypotheekmarkt is opnieuw  in beweging. Aanstichter is deze keer  Rabobank, die de aflossingsvrije hypotheek in de ban wil  doen. Met het voorstel tot verplichte volledige aflossing van de hypotheek, zegt de bank de woningmarkt weer op gang te willen helpen. Het plan levert de overheid geld op dat weer gebruikt kan worden voor het verlagen van de overdrachtsbelasting. Het plan is zwaarder dan hetgeen de overheid zelf had voorgesteld. De overheid had namelijk besloten dat vanaf 1 augustus slechts de helft van een hypotheek  moet worden afgelost. Het idee van Rabo heeft pittige gevolgen voor de maandelijkse lasten.

Aflossingsvrij tot 1 augustus
Tot 1 augustus mogen nog aflossingsvrije hypotheken gesloten worden. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt de huiseigenaar geen aflossing, maar alleen rente die gedurende de hele looptijd geldt over het totale hypotheekbedrag. Deze rente is volledig fiscaal aftrekbaar gedurende een periode van dertig jaar. Als de hypotheek dan nog wordt voortgezet is de rente niet meer aftrekbaar. Omdat salarissen tegen die tijd vaak meer dan verdubbeld zijn en de verkoopsom van een woning na dertig jaar een stuk hoger zal liggen, werd daar niet erg tegen opgezien.

Soms wordt aan het einde van de looptijd alsnog  geheel of gedeeltelijk de hypotheek afgelost  middels de opbrengst van een bankspaarrekening, een verzekering of beleggingen. De hypotheek kan ook worden afgelost door verkoop van de woning na dertig jaar, waarbij het bedrag van de overwaarde in bezit blijft van de klant. 

Annuïtair systeem
De Rabobank wil nu dat al vanaf het eerste jaar van de hypotheek aflossing plaatsvindt volgens het annuïtaire systeem. In dit systeem vindt in het eerste jaar slechts een deelaflossing plaats (circa 0,7 procent van de schuld). In de jaren daarna loopt het aflossingspercentage op, terwijl tegelijk het deel waarover nog rente moet worden betaalt, afloopt. Op de helft van de looptijd is nog slechts zo'n twintig procent van de hypotheek afgelost.

Het aflossingsbestanddeel wordt in het tweede deel van de looptijd snel groter. In het laatste jaar is er vrijwel geen rente meer te betalen, terwijl de maandlast vrijwel geheel uit aflossing bestaat. Bij een zelfde rentepercentage op de hypotheek, blijft de bruto maandlast over de gehele periode gelijk. De netto maandlast wordt echter jaarlijks hoger omdat er jaarlijks minder (aftrekbare) rente wordt betaald en steeds meer (niet-aftrekbare) aflossing. 

Zwaardere aanvangslasten
Omdat in het systeem van de Rabobank niet de verplichte 50 procent, maar zelfs 100 procent van de lening moet worden afgelost, komen de maandlasten voor een koper vanaf de aanvang veel hoger te liggen. Gedurende de looptijd worden deze steeds zwaarder. De overheid profiteert hiervan omdat steeds minder rente aftrekbaar wordt. Rabobank wil nu dat de overheid dit geld weer gaat gebruiken om het voor starters aantrekkelijker te maken een woning te kopen. Dit kan door bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting op de verkoop van een woning af te schaffen.

Nadeel is echter dat de Rabobank, door volledige aflossing van een hypotheek te eisen in plaats van de helft, de aanvangslasten van starters verder verhoogt. Hierdoor kunnen starters nog minder hypotheek krijgen dan zij al konden krijgen op basis van het huidige systeem dat de overheid verplicht oplegt. De maandlasten voor starters zullen met circa 15 procent stijgen wanneer aflossingsvrije hypotheken worden afgeschaft. Het plan van de Rabobank biedt dan ook geen soelaas en wordt zwaar bekritiseerd. Ook de Vereniging Eigen Huis is om meerdere redenen een tegenstander van het Raboplan.

Geen rommelhypotheken in Nederland
Rabobank wijkt ook wel erg ver af van de aanvankelijke doelstellingen van de hypotheekbeperking. Het ging erom dat sommige kopers na enkele jaren al in de problemen zouden kunnen komen met de betaling van hun hypotheeklasten vanwege echtscheiding of vanwege het verlies van een baan. Hierdoor zouden banken verliezen kunnen leiden op de hypotheek. Dat probleem haal je niet weg met een annuïteitenhypotheek waarbij na vijf jaar nog maar zo'n vijf procent van de hypotheeksom is afgelost.

De AFM diende ervoor te zorgen dat in Nederland geen rommelhypotheken zouden ontstaan, zoals in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Spanje. Die problemen ontstaan in Nederland echter niet omdat altijd al veel degelijker is omgegaan met het verstekken van hypotheken Bovendien hebben hypotheken in Nederland zelden een variabele rente, maar gemiddeld zelfs zo'n zeven jaar rentevaststaan. Het plan van Rabobank zorgt ervoor dat steeds verder wordt afgeweken van de basis. Overheid en banken jagen op spoken. Ondanks de al bijna drie jaar durende woningmarktcrisis is er in Nederland daarom nog steeds geen hypothekencrisis ontstaan. Het is dus onzinnig om steeds maar weer op ons uitstekende hypothekensysteem in te hakken.

Leuker is het om te merken dat andere hypotheekverstrekkers weer met aantrekkelijker hypotheken beginnen te concurreren. Zo biedt Nationale Nederlanden sinds deze week onder bepaalde voorwaarden op hypotheken een rentekorting aan die ertoe leidt dat hypotheken met een vijfjarige rentevaste termijn een rentetarief krijgen die onder de laagste rente in de markt komt te liggen. Dat zijn zaken waar kopers op zitten te wachten. Nadere info over de annuïteitenhypotheek of over dit type acute renteaanbiedingen via het onderstaande formulier worden opgevraagd.


Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.

Vink alsjeblieft minstens één onderwerp aan


 ,  
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?


Bedankt voor je interesse, het formulier is verzonden

  1. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging
  2. We nemen je vraag / verzoek om informatie snel in behandeling
  3. Afhankelijk van je vraag komt de reactie via Wegwijs of een externe specialist
Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie