Nieuws

Het Pensioenakkoord is getekend, nu de vrede nog

FNV bondgenoten blijvend oneens met pensioenakkoord

dinsdag 28 juni 2011
Het Pensioenakkoord is getekend, nu de vrede nog

Op 10 juni 2011 tekenden de sociale partners en het kabinet het pensioenakkoord. FNV bongenoten, de grootste vakbond binnen de vakcentrale FNV was tegen en is, onder de bezielende leiding van voorzitter Henk van der Kolk, een anticampagne gestart. Vakcentrale FNV en FNV bondgenoten, onderdeel van die vakcentrale, gooien sindsdien met cijfers die elkaar tegenspreken, maken belofte na belofte en wisselen felle woorden. Vakcentrale voorzitter Agnes Jongerius heeft ondertussen crisisexpert Charles Huijskens ingeschakeld om de leiding te nemen in de onderhandelingen. Een stevig potje paniekvoetbal bij de FNV.  Waarvoor heeft Nederland precies getekend?

Dat wij Nederlanders steeds ouder worden is evident. Het Nederlands pensioenstelsel, het best geregelde pensioenstelsel ter wereld, dient onderhouden te worden om voor volgende generaties houdbaar te blijven. Sinds maart 2009 springt Agnes Jongerius namens de FNV in de bres voor de Nederlandse werknemers om het pensioenakkoord voor hen zo gunstig mogelijk uit te laten pakken.
Ze had succes en tekende op 10 juni.

Doorwerken tot 66 jaar
Wie na 1954 geboren is moet vanaf 2020 doorwerken tot zijn 66ste levensjaar. De mogelijkheid om eerder te stoppen wordt in het pensioenakkoord geboden, maar elk jaar dat je eerder met pensioen gaat, vermindert je AOW uitkering met 6.5%. Doorwerken na het 66ste levensjaar is ook een optie.
Voor elk jaar dat er langer gewerkt beloond de overheid een trouwe werknemer met een opslag van 6,5% per jaar bovenop de AOW.  Dit is een grote verandering ten opzichte van het huidige stelsel. Momenteel geldt voor elke Nederlander de AOW-regeling vanaf 65 jaar. Een mooi plaatje, zo geschetst.

De keerzijde
Een opstelling van "Slikken of stikken" noemde Henk van der Kolk het ondertekenen van het pensioenakkoord door vakcentrale FNV. Volgens van der Kolk wordt het FNV uitgangspunt "sterkste schouders, zwaarste lasten" met voet getreden door deze ondertekening. Zo moet je als werknemer jaarlijks nog 17,9% van je salaris aan AOW premie afdragen tot je 66ste. Daar bovenop komt nog de aftrek van 6,5% van je AOW per jaar dat je eerder stopt. Nederlanders met een lager inkomen kunnen die lasten niet dragen.

Jongerius reageerde in eerste instantie fel op deze uitlatingen en noemde het "luchtfietserij". Henk van der Kolk zou de boel belazeren met "onaf cijferwerk".  Twee weken na dato kwam zij, met instemming van het ministerie van Sociale Zaken, terug op deze uitlatingen. Diegene die met pensioen wil gaan op zijn 65ste hoeft geen AOW-premie meer te betalen over het laatste jaar.
 
Het alternatief
FNV bondgenoten blijft echter sceptisch en publiceert een alternatief pensioenvoorstel. Dit voorstel, te lezen op de site van FNV bondgenoten, gaat uit van vier basisprincipes. Er dient een goede balans tussen zekerheid en koopkracht te zijn, de lusten en lasten van alle generaties dienen evenwichtig te worden verdeeld, werkgevers en werknemers moeten risico's op een meer evenwichtige manier verdelen en tot slot moet de communicatie naar deelnemers en gepensioneerden transparanter. Het plan van FNV bondgenoten vindt bijval van vertrekkend directeur Lex Hoogduin van de Nederlandse Bank. Ook Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit en Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement zijn positief over dit plan. Dit plan biedt, zo zeggen zij, een positiever beeld voor de jongere generaties, waar het huidige pensioenakkoord enkel de kas van de babyboomers spekt.

De steun voor het huidige pensioenakkoord brokkelt steeds verder af. Hoewel Agnes Jongerius dapper strijdt voor het recht van de werknemer, schuift aan tafel de crisismanager aan. De sociale partners gaan opnieuw om tafel, voor het volk.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie